Acolad Academy

Voortdurende educatie voor Tolken en Vertalers. 

Acolad Academy is ons geaccrediteerde opleidingsinstituut voor Permanente Educatie van Tolken en Vertalers. De cursussen van de Academy zijn gericht op een voortdurende ondersteuning van de professionele ontwikkeling en kwalificatie van tolken en vertalers en beantwoorden bovendien aan de vereisten van de markt en overheid.

Door tolken en vertalers aan te moedigen om hun professionele ontwikkeling voort te zetten, zorgen wij ervoor dat wij kunnen samenwerken met de beste.

Sylvie Versteylen
Acolad SVP en GM Europe

Over de Academy

De Acolad Academy (voorheen Livewords Academy) is opgericht in 2015 naar aanleiding van de groeiende toestroom van vluchtelingen en de noodzaak om nieuwe tolken op te leiden. Bij de lancering van het programma "Tolken in de Toekomst" door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2016, was Acolad (toen Livewords) betrokken bij de verschillende werkgroepen om te helpen nadenken over het nieuwe systeem en de kwaliteit en ontwikkeling van tolken.

Nu is de Acolad Academy een geaccrediteerde instelling die bijdraagt aan de ontwikkeling van de vaardigheden van tolken en vertalers en tegelijkertijd ook het werk van de immigratie- en strafrechtketen ondersteunt.

Verwijder de obstakels voor de kwalificatie van tolken

Tolken en vertalers stuiten vaak op obstakels voor training, met name op het gebied van kosten en tijdsgebrek. Bovendien beschikt een groot deel van de tolken niet over voldoende kwalificaties om zich aan te sluiten bij het register en geraken dan ook niet verder dan de Noodlijst. Acolad Academy streeft ernaar om deze obstakels weg te nemen en te investeren in de ontwikkeling van alle tolken en dit via:

  • Inhouse trainingprogramma's
  • Digitale training en webinars
  • Blended learning, een combinatie van onlinetraining en training in de klas

Geaccrediteerd door het Besluit Permanente Educatie (PE)

Vanaf 1 juli 2022 biedt het programma van Acolad Academy in Nederland cursussen met PE-punten aan. Via deze cursussen kunnen deelnemende tolken en vertalers hun registratie bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) verlengen.

Kwaliteitsborging: ISO9001 en ISO27001

Onze trainingprogramma's worden nauwgezet opgesteld en zijn onderworpen aan een voortdurende monitoring, zodat zij steeds voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen en regelgeving.

Wij zijn dan ook erg blij dat wij nog een extra voordeel kunnen bieden aan de gemeenschap van vertalers en tolken. Acolad investeert heel wat in de ontwikkeling van tolkvaardigheden en de uitbreiding van de gemeenschap om aan de huidige marktbehoeften te voldoen.

Nancy Hähnel
Acolad GM, Nederland

Wil jij graag jouw kennis en skills opfrissen of uitbreiden?

Acolad Academy werkt samen met de beste geaccrediteerde trainers en opleidingsinstellingen.

Ben jij een beëdigde tolk of vertaler en wil jij graag meer expertise? Of probeer jij je te registreren als beëdigde tolk? Ontdek wat Acolad Academy voor jou kan betekenen.

Verbinden

Wil jij graag aan de slag als beëdigde tolk of vertaler?

Onze internationale gemeenschap van taalkundigen is een van onze waardevolste assets. Als je samenwerkt met Acolad, maak je deel uit van een krachtig netwerk van 20.000 freelancevertalers en -tolken en heb je toegang tot heel wat uiteenlopende spannende projecten van bekende merken uit de hele wereld.

  • Meer dan 20.000 uiterst gekwalificeerde professionals
  • Exclusieve training & events
  • Spannende projecten wereldwijd