HealthiVibe: een succesverhaal over officiële vertalingen

Ontdek hoe Acolad HealthiVibe heeft geholpen om de kwaliteit van biowetenschappelijke vertalingen te verbeteren, vertaalprocessen te versnellen en de strakke deadlines van officiële indieningen te halen.


HealthiVibe werkt elke week samen met Acolad voor diverse kwalitatieve en kwantitatieve projecten. Afhankelijk van de omvang van het project kan het hierbij gaan om biowetenschappelijke vertalingen in wel 50 talen.


De uitdaging

HealthiVibe verleent diensten op het gebied van patiënteninzicht, waaronder enerzijds kwalitatieve diensten zoals focusgroepen, IDI en TDI-interviews, simulaties van klinische trials en onlinebulletinboards, en anderzijds kwantitatieve diensten zoals onlinepatiënttevredenheidsenquêtes, patiëntenwerving en medische communicatie.

70% van de activiteiten van het bedrijf vindt internationaal plaats in meer dan 65 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Afrika. HealthiVibe werkt elke week samen met Acolad voor diverse kwalitatieve en kwantitatieve projecten. Afhankelijk van de omvang van het project kan het hierbij gaan om een vertaling in wel 50 talen.

De oplossing

Op basis van de behoeften van HealthiVibe ontwikkelde het team van Acolad een tool die het proces verbetert en een overbodige stap verwijdert zodat HealthiVibe tijd bespaart bij elk vertaalde bestand.

Dankzij de tool verliep de kwaliteitscontrole sneller en spendeerde het personeel minder tijd aan vertaalprojecten van HealthiVibe. In 2019 gebruikten HealthiVibe en Acolad deze tool om samen te werken aan meer dan 700 vertalingen. 

Waarom Acolad?

HealthiVibe werkt al meer dan vijf jaar samen met Acolad in het kader van diverse vertaalprojecten. Tijdens deze periode vertaalde Acolad voor HealthiVibe meer dan 2,5 miljoen woorden in 103 verschillende talen. 

De projecten van HealthiVibe hebben strakke deadlines naar aanleiding van technische data of deadlines voor officiële indiening en het is noodzakelijk om een kwaliteitscontrole te integreren in de projectplanning. HealthiVibe had dan ook nood aan een vertaalpartner die kon voldoen aan de deadlines en tegelijkertijd een hoogstaande kwaliteit garandeerde. Acolad werkt samen met vertalers die heel wat ervaring hebben in de sector biowetenschappen en uitsluitend naar hun moedertaal vertalen. Dit waarborgt steeds kwalitatief hoogstaande biowetenschappelijke vertalingen.

Effectief projectbeheer voor een reeks projecten

Kwaliteit en punctualiteit zijn essentieel in de sector biowetenschappen. HealthiVibe koos voor een samenwerking met Acolad op basis van de projectbeheervaardigheden en de bestaande processen van Acolad om zowel hoogstaande kwaliteit als tijdelijke levering te waarborgen.

De kwantitatieve projecten van HealthiVibe bestaan uit indicatiespecifieke enquêtevragen of tevredenheidsenquêtes voor trialdeelnemers.  De projecten van HealthiVibe inzake medische communicatie omvatten studiekits met protocolspecifieke materialen en patiëntdocumentatie.

Deze projecten zijn in Excel-formaat en moeten worden omgezet naar Word-bestanden om ter goedkeuring te worden ingediend bij de FDA.

Het resultaat

Onze gepersonaliseerde tool zorgde voor een vereenvoudiging van het kwaliteitscontroleproces en een vermindering van de tijd die het personeel spendeerde aan vertaalprojecten van HealthiVibe.

In 2019 alleen al gebruikten HealthiVibe en Acolad deze tool om samen te werken aan meer dan 700 vertalingen. 

Een samenwerking met Acolad biedt onder meer de volgende voordelen: een echt partnerschap, de bereidheid om mogelijkheden te bespreken en zo tools en processen te verbeteren en de passie voor de verleende diensten. De gewaarborgde kwaliteit en effectiviteit worden enorm op prijs gesteld.

Jennifer Kelly
Vice President Operations, HealthiVibe

Tijd voor een gesprek

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts