Wij zetten ons in voor duurzame keuzes

Voor Acolad is duurzaamheid meer dan een begrip, het is onze manier om een betere wereld te creëren. Samen kunnen we een verschil maken.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons succes als internationale partner voor content- en lokalisatiediensten nauw samenhangt met onze verbintenis voor een mooiere en duurzamere toekomst. Het gaat om het bereiken van een harmonieuze balans tussen economische groei, milieubeheer en maatschappelijk welzijn – de richtlijnen van ons mvo/ESG-traject.

Milieubescherming

Bij al onze activiteiten streven wij ernaar om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen en milieuvriendelijke praktijken te bepleiten. 

 • Minder koolstofuitstoot​ 
 • Afvalverwerking en circulaire economie​ 
 • Energie- en waterbesparingen​ 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij willen goed doen door terug te geven aan lokale gemeenschappen en ervoor te zorgen dat onze teams zich gelukkig en betrokken voelen.

 • Waardevoorstel voor werknemers 

 • Impact op de lokale gemeenschap 
 • Liefdadigheidsacties 

Ethisch bestuur

Wij hanteren de strengste normen, zodat onze bedrijfspraktijken niet alleen doeltreffend, maar ook maatschappelijk verantwoord en gewetensvol zijn. 

 • Ethische sourcing en gediversifieerde toevoerketen 
 • Beheer van belanghebbenden 

 • ​Gelijke kansen en antidiscriminatie (klokkenluiden) 
 • Inclusieve diversiteit en gendergelijkheid 
 • Overbruggen van diversiteitskloven en promoten van multiculturalisme 
 • Gedragscode voor werknemers 

 • Risicobeleid en crisisactieplan 
 • Cyberbeveiliging en gegevensbescherming 
 • Ethische bedrijfspraktijken (anti-omkoop, anticorruptie, antiwitwas) 

Acolad Foundation

Een brug tussen culturen

Acolad Foundation is opgericht in 2019 om taalbarrières te doorbreken en mensen met een taalkundige achterstand of een andere vorm van lage taalkundige geletterdheid te ondersteunen. Via de Foundation stimuleren wij het sociale engagement van werknemers van Acolad door een brug te slaan tussen culturen en deuren te open voor kansarmen. 

Lees alles over onze impact

Ontdek hoe wij woorden omzetten in daden om een betere wereld te creëren.

EcoVadis

Sinds 2021 heeft Acolad van EcoVadis de Silver Rating gekregen die wijst op onze sterke verbintenis op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen.  

Global Compact-initiatief van de VN 

Wij zijn de eerste in onze sector die meedoen met het VN Global Compact. Wij hebben de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling opgenomen in onze internationale strategie en activiteiten en deze gebruikt als kader om bij te dragen aan de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling.

"Wij zijn trots op de grote vooruitgang die wij geboekt hebben in het kader van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethische praktijken. Nu wij onze doelstelling voor 2024-2026 opnieuw definiëren, verenigen wij al onze belanghebbenden, zodat wij een versnelling hoger kunnen schakelen om de dynamische uitdagingen van onze sector aan te gaan met een verbintenis voor transparantie en een positief maatschappelijk effect."

 

– Bertrand Gstalder CEO van Acolad

Wil jij graag meer leren over de maatschappelijke en duurzame praktijken van Acolad?