Casestudy

Uitbesteding van vertalingen voor compliance op het gebied van meertalige verslaglegging inzake bijwerkingen

Uitbesteding van vertalingen om de tijdskritieke meertalige verslaglegging inzake bijwerkingen te ondersteunen en compliance te waarborgen met de regelgeving van gezondheidsinstanties.


De klant

Een onderneming in biowetenschappen met een notering in de Fortune 100 heeft een farmaceutische tak waar men al 50 jaar geneesmiddelen produceert. Deze onderneming heeft honderden locaties over de hele wereld, meer dan 120.000 mensen in dienst en werkt al sinds 2005 samen met Acolad Life Sciences.


De uitdaging

Als producent van farmaceutische producten (waaronder geneesmiddelen die we bijna allemaal in huis hebben) draagt onze klant een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van consumenten.

In het kader van een post-marketingprogramma ter evaluatie van de veiligheid van geneesmiddelen en therapeutische biologische producten moet het bedrijf bijwerkingen documenteren in een intern systeem. Zo worden de veiligheid van patiënten, de risico’s en eventueel noodzakelijke productaanpassingen in kaart gebracht. Deze bijwerkingen worden bijgehouden door artsen in Canada en gedocumenteerd in het Frans.

Deze rapporten moeten echter volgens de eisen van de gezondheidsinstanties binnen twee uur in het Engels worden vertaald. Dit bleek een lastige taak te zijn voor het kleine interne team van de klant, dat zich eigenlijk alleen op het toezicht van de veiligheid van geneesmiddelen moest concentreren.

Daarom werd de vertaalfase van dit verslagleggingsproces uitbesteed.

De oplossing

Het is uiterst belangrijk dat bijwerkingen nauwkeurig en op tijd bij de gezondheidsinstanties worden gemeld. De klant had dan ook een partner nodig die:

  • zich bewust was van de urgentie van het melden van bijwerkingen;
  • de hele werkdag vertalers beschikbaar had;
  • ervoor kon instaan dat de vertalers de nodige expertise en ervaring hadden op het specifieke therapeutische vakgebied;
  • over genoeg vertalers beschikte om de rapporten binnen de vereiste twee uur te vertalen.

Hierdoor viel de keuze op Acolad als vertaalpartner. Deze samenwerking werd een succes doordat de vertalers van Acolad in de bestaande workflow van de klant werden opgenomen, zodat de klant zeker wist dat aan alle operationele en wettelijke vereisten werd voldaan.

De vertalers en projectcoördinatoren werken in continudiensten en zo is het mogelijk om alle rapporten met bijwerkingen binnen de vereiste twee uur te vertalen.

De verantwoordelijkheid voor de volumes en capaciteit ligt al vanaf het begin bij Acolad.

De innovatie, flexibiliteit en service van Acolad die zij laten zien door niet alleen een leverancier te zijn, maar een echte business partner, door een volledig ander model te overwegen en door de klant te helpen aan alle normen en strenge wettelijke verplichtingen te voldoen, zijn van onschatbare waarde. Acolad luistert, denkt mee en durft het aan om samen met klanten nieuwe wegen in te slaan.

Linguistic Services Manager bij een biowetenschapsbedrijf uit de Fortune 100

Het resultaat

  • Volledige operationele continuïteit tussen intern beheerde processen overeenkomstig het model voor uitbestede lokalisatiediensten 
  • Ononderbroken workflow met een hoge nauwkeurigheid en flexibiliteit 
  • Interne teams kunnen zich op andere prioriteiten richten 
  • Naleving van strenge wettelijk voorgeschreven deadlines