Stigningen i efterspørgslen på livetolkning til virtuelle events

Opdag, hvordan livetolkning kan være helt afgørende for flersprogede virtuelle events og møder.

date iconDen 23. marts 2024     tag iconTolkning

Der skete mange midlertidige forandringer under COVID-19-pandemien. Men en af de trends, der har varet ved, er skiftet fra at bruge penge på virksomhedsrejser til i stedet at bruge dem på services til videomøder, herunder tolkeservices i realtid. Disse gør det muligt for deltagere i hele verden at interagere, lære og dele idéer på deres modersmål under virtuelle møder. 

Hvis man f.eks. tager det komplekse felt inden for biovidenskab, er det nemt at se, hvorfor virtuel tolkning er blevet så populært de seneste år. Den komplekse og specialiserede terminologi, den enorme mængder forkortelser og de små variationer i tryk samt nuancer, som er tilpasset det specifikke publikum, kan sætte selv folk, der taler modersmålet, på prøve. 

Læg hertil de potentielle konsekvenser for patientsikkerheden, hvilket ikke giver nogen plads til misforståelser, og overvej, hvor lidt tid de ansatte i sundhedssektoren har. Dermed burde behovet for tolkning i høj kvalitet være tydeligt. 

Fremskridt i tolkningsteknologi

For ikke så lang tid siden blev simultantolkning (få mere at vide om de forskellige typer tolkning) primært udført på det givne sted, hvor eventet eller mødes holdtes. Siden da har hastig innovation på tolkningsområdet ført til imponerende fremskridt. I dag gør avanceret teknologi, der fungerer ligesom professionelt mødeudstyr, det muligt for os afholde flersprogede møder med simultantolkning via fjernadgang. Hver person til mødet kan interagere og lytte med på det sprog, de ønsker. 

Brugeroplevelsen, god sikkerhed og minimal forsinkelse er afgørende faktorer, når det kommer til at levere vellykkede simultantolkninger til højtprofilerede møder. Der er nu fuldt automatiserede systemer, der kan administrere intern eller ekstern kommunikation på flere sprog til pludselige eller planlagte møder, hvad end de foregår over telefon, via fjernadgang eller onsite. 

Den anmodende kan tilgå systemet fra hvor som helst, når som helst, og få kontakt med en tolk med de påkrævede færdigheder takket være den præcision, som tolkningsteknologien garanterer. 

Det er muligt at vælge den rette tolk til din type møde, branche eller dine tolkningsbehov. Inden for sundhedssektoren kan du eksempelvis endda vælge en tolkningsspecialist ud fra det specifikke terapeutiske eller kirurgiske område. 

Få mest muligt ud af internationale møder

Udover kunderettet tolkning (dvs. fællesskabstolkning eller tolkning frem og tilbage) er efterspørgslen på dygtige tolke, der også er eksperter inden for det givne område, steget. I takt med at verden er gået mere over til virtuelle events og møder, er specialiserede brancher også gået med på den udvikling. Biovidenskabsvirksomheder har eksempelvis omprioriteret budgetter for at få mest muligt ud af deres virtuelle events, hvad enten det er et symposium, et stort møde, fjernoplæring, internationale salgsmøder, kvartalsvise aktionær- eller investormøder med mere. Virksomheder forventer i højere og højere grad adgang til disse specialister på flere og flere sprog grundet den stadig mere globale karakter inden for mange brancher – f.eks. Asien-Stillehavs-regionen, Europa, Mellemøsten og Afrika og Latinamerika. 

Disse sprog- og branchespecialister skal komme velforberedte til sessions og have den relevante viden inden for det givne område. Dette hjælper med at få deltagerne til at have ro i sindet og give dem en selvtillid, de måske ikke ville have, hvis de skulle tale på et fremmedsprog eller et populært sprog inden for virksomhedsverdenen (f.eks. engelsk). Det er mere empatisk og inkluderende at give folk mulighed for at kommunikere på et sprog, som deltagerne har det bedre med at tale – det skaber højere engagement fra deltagerne, hvor stor den fysiske eller kulturelle afstand end måtte være. 

Det kan gøre en afgørende forskel at levere noget ekstra ved at tilbyde en liveoversættelse med tolkning for resultatet inden for specifikke kontekster såsom forandringsledelse, eller når det forventes, at deltagerne taler om helt nye idéer. Fjernmøder i disse kontekster kan være svære nok i forhold til at få gode resultater – også selvom sproget ikke er en barriere. Det er derfor intet under, at globale virksomheder, f.eks. inden for medicinteknologi og sundhedsteknologi, omprioriterer deres events og rejsebudgetter til i stedet at bruge pengene på professionelle og specialiserede tolkeservices. 

Flersprogede hotlines inden for sundhedssektoren

Et andet område, der i stadig højere grad benytter livetolkeservices, er callcentre – særligt dem, der forbinder patienter med sundheds- og rådgivningsservices på deres eget sprog. 

I en verden efter COVID har lægemiddelindustrien og udbydere inden for sundhedssektoren fundet ud af, at patienter har det bedst med at tale om symptomer, søge lægehjælp eller tilgå vaccine- eller testrelaterede services på deres eget sprog. Igen: Det er kun muligt med hjælp fra højtuddannede tolke, der bruger specialiseret medicinsk terminologi, som kan agere bindeled mellem callcentermedarbejderen og patienten. 

I sådanne situationer har AI stor værdi i forhold til at skabe kontakt mellem callcentermedarbejdere og livetolke. Hver minut tæller – det, man søger, er den kortest mulige ventetid, hvilket er den hellige gral for tolkning over telefonen. AI er til stor gavn her, da det er med til at sikre en god oplevelse af opkaldet for både patienten og udbyderen af sundhedsservicen. 

Få mere at vide om tolkningsløsninger til dit næste event

Kortere leveringstider

Udviklingen af AI-løsninger til tolkning

Selvom specialiserede, professionelle tolke er kendt for at være fuldstændig afgørende for at sikre patientsikkerheden, er der også en rolle at spille for maskinbaseret tolkning, f.eks. for mindre afgørende indhold, hvor der er en vis tolerance for skønhedsfejl. 

Sådanne muligheder kan være vigtige for små virksomheder med mindre budgetter, så de kan få opfyldt et konkret behov. Vi har set store organisationer inden for biotech, medicinteknologi og sundhedsteknologi, der benytter denne mulighed til intern oplæring, f.eks. på fabrikker, hvor teknologi kan spille en vigtig rolle i at levere indhold til teams på deres egne sprog. 

AI og maskinoversættelse udvikler sig i et vildt tempo. F.eks. gav vi for nylig AI-understøttet livetolkning til en flersproget produktlancering for en biovidenskabsvirksomhed. 

Tolkeservices, der imødekommer morgendagens behov i dag 

Vi har på tværs af Acolad set, at efterspørgslen på vores omfattende udvalg af specialiserede tolkeservices er steget dramatisk, i takt med at virksomheder har tilpasset sig og, i mange tilfælde, permanent forandret den måde, de planlægger og administrerer events og møder på. Og vi har været umådelig stolte af vores evne til at levere service i det størrelsesforhold og i den kaliber, vores kunder forventer og har brug for i en udfordring tid. 

Det skyldes, at vi kan trække på et globalt netværk bestående af tusindvis af certificerede og dygtige sprogprofessionelle (herunder tolke, oversættere og terminologispecialister), der kan levere sprogservices i høj kvalitet på tværs af en bred vifte af specialiserede discipliner, og som regelmæssigt videreuddannes og vurderes under vores tætte overvågning. Og det er et område, vi fortsat gladeligt investerer i. 


date iconDen 23. marts 2024     tag iconTolkning

Få mere at vide om, hvordan vores tolke kan forbinde mennesker, uanset hvad dine behov er

Relaterede artikler