Så här använder du professionellt språk i affärskommunikationen

Om du har försökt skilja dig från mängden i dagens extremt konkurrensutsatta affärsvärld, är chanserna goda att du använder personligt varumärkesbyggande, tankeledarskap eller status som influencer på sociala medier för att få fram ditt budskap.

date icon8 december, 2021     tag iconOnlinekurser

Om ditt budskap riktar sig till en global målgrupp innebär det att språket i ditt innehåll är – eller åtminstone borde vara – engelska. Här nedan finns en länk till en LinkedIn-guide med tips om hur du gör din text mer synlig.

En läsbarhetsnivå på ”Enkel” (Flesch-Kincaid, läsbarhetspoäng på 80–89) ger mer visningar, delningar och ”likes” för ett LinkedIn-inlägg.


Källa: Okdork.com

Som ett förtydligande anger den sista punkten att om du vill få resultat på sociala medier, bör du skriva innehåll som lätt kan läsas av en 11-åring!

Om du vill att ditt språk ska vara så lättläst, måste det vara tydligt och otvetydigt – det får inte finnas utrymme för missförstånd. Dåliga språkval, användning av jargong och klichéer samt dålig struktur kan göra innehållet vagt, förvirrande, svårläst eller felaktigt.

Det är heller inte bara för innehåll på sociala medier som vi ska vara noggranna med vårt språk. Oavsett om du talar med kollegor på ett möte, genomför en presentation eller hanterar din dagliga e-postkorrespondens, kan felaktigt språkbruk kasta en skugga över din yrkesprofil.

För att hjälpa dig göra bättre språkval följer här mina sex bästa tips om hur du kombinerar de bästa aspekterna av språkutbildning och kommunikationsträning.

1. Använd riktiga ord

  • Undvik slang och försök att inte använda för många sammandragningar. I stället för ”hi” använder du ”hello”, i stället för ”yeah” använder du ”yes” och använd ”I cannot" i stället för ”I can't”.
  • Försök att undvika interjektioner som ”huh” och “uh-huh”, eftersom de kan få dig att låta osäker.

Tala i fullständiga och grammatiskt korrekta meningar så mycket du kan, om du inte gör på annat sätt för att uppnå större effekt.

2. Lär dig skillnaden

Det viktigaste att komma ihåg är att du försöker få fram ett budskap till din målgrupp. 

Använda fina ord = utbildad.

Använda ord som alla förstår = tydlig.

3. Använd korrekt grammatik

Om du vill låta professionell och ge intryck av att du vet vet vad du talar om, är det viktigt att använda korrekta grammatiska strukturer. Lär dig att använda följande på rätt sätt.

  • Bestämd och obestämd artikel =  I work in a team of six people, inte I work in the team of six people.
  • Använda fel prepositioner = I spoke at a seminar, inte in a seminar.
  • Rätt förhållande mellan subjekt och verb = she and I were discussing, inte she and I was discussing.
  • Rätt tempus för verb = profits have improved significantly this year, inte profits improve significantly this year. 

Skillnaden mellan rätt och fel grammatik kan vara skillnaden mellan om din publik tar det du säger på allvar eller inte. Se till att du använder rätt grammatik.

4. Se till att dina meningar låter bestämda

Försök undvika att avsluta för många meningar med en fråga.

Undvik också att ha ett stigande tonfall i slutet av meningen. Detta kallas på engelska för ”up-speak” (eller “Valleyspeak”) och kan få dig att låta mycket osäker, som att du hela tiden frågar efter bekräftelse.

Ta reda på mer om våra skräddarsydda utbildningslösningar

5. Var kortfattad (eller, kom till saken)

Engelska är ett språk med inledande fokus. Om du vill att din publik ska vara uppmärksam, bör du komma till saken direkt. Långa förklaringar och mycket bakgrundsinformation som ska leda fram till det du vill ha sagt kan göra att publiken tappar uppmärksamhet innan du kommer till poängen.

Kom till saken direkt, så blir du mer effektiv. Du kan förklara varför efteråt.

6. Eliminera verbala pauser

Engelskspråkiga använder interjektioner som ”um” och ”like” för att behålla sin plats i ett samtal medan de funderar på vad de ska säga.

I yrkesmässiga sammanhang tar de uppmärksamhet från det du vill ha sagt, en paus utan ord passar bättre.

När du letar efter ord kan en paus utan ord på rätt plats ge intryck av en välgenomtänkt eller eftertänksam paus. Det bekräftar att du har grepp om vad det är du säger.

Sammanfattning

Om vi går tillbaka till början behöver du gedigna kommunikationsfärdigheter för att få konkurrensfördelar i dagens affärsvärld – kanske till och med utmärkta färdigheter – oavsett om du aktivt lär dig engelska eller inte.

Oavsett om det är rätt eller fel bedömer vi ofta någons kunskap och trovärdighet utifrån deras kommunikationsfärdigheter i ett språk, även om språket är talarens andra- eller tredjespråk.

Att bli sedd, hörd och avläst som den yrkesperson du arbetat så hårt för att vara kan uppnås på det svåra sättet – genom att prova dig fram – eller genom kulturell utbildning och kommunikationsutbildning.


date icon8 december, 2021     tag iconOnlinekurser

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar