Nivos Oy: Språkutbildning som förbättrar kundservicen

Ta reda på hur Acolad levererade språkutbildningstjänster till de anställda på Nivos 


Nivos är ett allmännyttigt företag i Mäntsälä i Finland som levererar bland annat elektricitet, fjärrvärme, naturgas och bredbandstjänster. Allt eftersom Mäntsälä blir mer tilltalande för utländska kunder har Nivos insett att det finns ett behov av att betjäna kunder på engelska på samma utmärkta sätt som på finska.


Utmaningen

Nivos behövde förbättra medarbetarnas presentationsfärdigheter och utöka kunskaperna om affärspraxis i olika kulturer.

Acolad tillhandahöll språkutbildningstjänster till Nivos under 2017 och 2018 för att lära dem språket för kundservice på engelska.

Lösningen

Visa videon för att ta reda på hur språkutbildningen hjälper Nivos ge kunderna bättre service.

Nivos Oy: Språkutbildning

Resultatet

Acolad levererade språkutbildningstjänster som hjälpte Nivos anställda ge kunderna bättre service, ökade deras självförtroende och utökade deras kunskaper om affärspraxis i andra kulturer.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter