Transkribering i realtid: en populär tjänst med många fördelar

Transkribering av tal i realtid har under de senaste åren blivit alltmer omtalat. Talarens ord transkriberas i princip omedelbart, vilket gör all muntlig kommunikation tillgänglig även för hörselskadade. Det är ett verktyg som underlättar kommunikationen för alla, framför allt de yngre generationerna som ofta aktiverar undertexter när de tittar på video. Det finns mängder av olika tekniker på området, från traditionell transkribering till undertextning i realtid med hjälp av en Velotype.

Olika typer av transkribering

Transkribering är processen att konvertera muntlig kommunikation till skrift. Det finns flera olika typer av transkribering. De två vanligaste typerna är transkribering i realtid och transkribering baserad på inspelning.

För transkribering baserad på inspelning görs först en inspelning av en konferensen, ett möte eller någon annan typ av muntligt samtal. Sedan transkriberar en expert innehållet, antingen i sin helhet eller i sammanfattat format, beroende på vad kunden har begärt.

Transkribering i realtid har dock på sista tiden blivit allt populärare, då den uppfyller dagens krav på snabbhet och tillgänglighet. Även inom tjänsten realtidstranskribering finns två olika alternativ. Transkriberingen kan utföras live, av specialister som sedan ägnar några timmar åt att omarbeta texten innan den levereras, eller så görs den för textning i realtid som behöver visas i samma ögonblick som den genereras.

För den sistnämnda använder transkriberare olika verktyg för att minimera fördröjningen mellan det att personen talar och att texten visas på skärmen.

  • En Velotype är ett slags tangentbord som används för att skriva stavelser, och det kräver att användaren har utbildats i att använda det. Genom att trycka på flera tangenter samtidigt skriver användaren en stavelse som reproduceras i rätt ordning genom tangentbordets programvara. Tillsammans med en särskild programvara som hjälper till med inmatning och visning, gör det här systemet det möjligt att snabbt och smidigt reproducera samtal.
  • En stenograf använder en annan typ av tangentbord som använder fonetisk transkribering och som kan även kan användas för transkribering i realtid. Även det här tangentbordet kräver att användaren har en särskild utbildning. Det här tangentbordet används i kombination med olika program för artificiell intelligens och blir alltmer effektivt.
  • Avslutningsvis har vi programvara för taligenkänning, ett annat traditionellt verktyg för transkribering i realtid. I det här fallet lyssnar personen som utför transkriberingen via ett headset på materialet som ska transkriberas och dikterar detta via en mikrofon till en dator som använder programvara för taligenkänning för att transkribera och visa vad som sägs. Texten korrigeras samtidigt av transkriberaren (kallas ibland även ”skrivtolk”). Med det här verktyget är det även möjligt att översätta direkt till andra språk.

 

Fördelar med och exempel på realtidstranskribering

Realtidstranskribering har många fördelar. Som vi tidigare nämnt är den viktigaste fördelen att den gör talat innehåll tillgängligt för hörselskadade, men tjänsten är även användbar för dem som inte behärskar språket perfekt eller som behöver se orden för att förstå bättre vad som sägs. En annan viktig fördel är att transkriberingen kan användas efteråt för att snabbt sätta samman protokoll eller sammanfattningar, utan att behöva lägga onödig tid på att lyssna på och transkribera inspelningar.

Den här typen av transkribering används redan för tv-sändningar och onlinevideo, men passar lika bra för möten, konferenser och andra liveevenemang, såsom idrottstävlingar och konserter.

Det mest välkända exemplet på undertextning i realtid är Emmanuel Macrons presidenttal den 12 mars 2020, som gjorde ett starkt intryck. Sedan dess har hans tal på regelbunden basis transkriberats i realtid. Under presidentvalet har även ett antal politiska möten använt livetextning, som till exempel med Yannick Jadot i december 2021. Kongress- och konferenscenter har blivit viktiga kunder. Ett exempel är handelsmässan Go Entrepreneurs som gick av stapeln i april 2022 i Paris, där alla konferenser gjordes tillgängliga i realtid.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar