Reaaliaikainen transkriptio: suositun palvelun moninaiset edut

Reaaliaikaisen transkription suosio on lisääntynyt jo useiden vuosien ajan. Kun puhujan sanat litteroidaan lähes reaaliajassa, suullinen viestintä tavoittaa myös kuurot ja huonokuuloiset. Transkriptio tehostaa viestintää myös kaikkien muiden kanssa. Erityisesti nuoret käyttävät mielellään tekstityksiä. Saatavana on monenlaisia ratkaisuja perinteisestä litteroinnista reaaliaikaiseen transkriptioon Velotypella.

Transkription eri muodot

Transkriptio eli litterointi on kirjallinen esitys suullisesta viestinnästä. Transkriptioita on erilaisia. Kaksi päätyyppiä ovat reaaliaikainen transkriptio ja tallenteen transkriptio.

Jos transkriptio tehdään tallenteesta, kokous, tapaaminen tai muu suullinen viestintä äänitetään ensin. Tämän jälkeen ammattilainen litteroi sanotun joko kokonaan tai laatii äänitteestä yhteenvedon.

Viime aikoina suosiotaan on kuitenkin kasvattanut reaaliaikainen transkriptio, joka vastaa nopeuden ja saavutettavuuden kasvaneisiin vaatimuksiin. Reaaliaikainen transkriptio voidaan toteuttaa kahdella tavalla. Ammattilainen voi ensinnäkin tehdä transkription reaaliajassa ja sitten muokata siitä lopullisen version pian tapahtuman jälkeen. Toinen vaihtoehto on litterointi tekstityksiä varten, jotka näytetään lähes reaaliajassa.

Jälkimmäisessä tavassa litteroinnin ammattilaiset käyttävät erilaisia työkaluja, jotka auttavat minimoimaan viiveen puheen ja ruudulla näytettyjen tekstitysten välillä.

  • Velotype on erityinen näppäimistö, jolla tarvittavan koulutuksen saanut kirjoittaja voi kirjoittaa asioita muistiin tavu kerrallaan. Kirjoittaja voi painaa samanaikaisesti useita näppäimiä, ja näppäimistön ohjelmisto muodostaa niistä tavun, jossa kirjaimet ovat oikeassa järjestyksessä. Kun näppäimistöön yhdistetään erityinen ohjelmisto ja näyttö, järjestelmällä voi tekstittää puhetta nopeasti ja sujuvasti.
  • Pikakirjoituskone on toinen erikoistyökalu, joka perustuu foneettiselle litteroinnille ja jota voidaan myös käyttää reaaliaikaisen transkription tuottamiseen. Myös sen käyttö vaatii erityisosaamista eli pikakirjoittajan koulutuksen. Tekoälyohjelmistot ovat tehostaneet tällaisen näppäimistön käyttämistä entisestään.
  • Kolmas vaihtoehto on puheentunnistusohjelma, joka on myös perinteinen reaaliaikaisen litteroinnin työkalu. Tällöin litteroija kuuntelee kuulokkeilla puhetta ja sanelee tekstin mikrofoniin, minkä jälkeen tietokoneohjelmisto muuntaa sanelun tekstiksi. Litteroija korjaa tekstiä reaaliajassa (eli toimii tavallaan ”kirjallisena tulkkina”). Tällä työkalulla puhe voidaan myös kääntää suoraan muille kielille.

 

Reaaliaikaisen transkription edut ja esimerkkejä

Reaaliaikaisella transkriptiolla on monia etuja. Kuten aiemmin mainittiin, tärkein etu on saavutettavuuden varmistaminen kuuloille ja huonokuuloisille. Tekstityksestä on hyötyä kuitenkin myös henkilöille, jotka eivät osaa kieltä hyvin tai joiden on nähtävä sanat, jotta he ymmärtävät sanotun paremmin. Toinen merkittävä etu on mahdollisuus laatia kokouksesta pöytäkirja tai yhteenveto hyvin lyhyessä ajassa sen sijaan, että äänite kuunneltaisiin ja litteroitaisiin käsin jälkikäteen.

Reaaliaikaisia transkriptioita käytetään jo monissa televisiolähetyksissä ja verkkovideoissa, ja ne sopivat hyvin myös kokouksiin, konferensseihin ja muihin live-tapahtumiin, kuten urheilukilpailuihin ja konsertteihin.

Tunnetuin esimerkki reaaliaikaisesta tekstityksestä lienee Emmanuel Macronin 12. maaliskuuta 2020 pitämä puhe, joka teki lähtemättömän vaikutuksen. Tuon puheen jälkeen hänen puheitaan on litteroitu säännöllisesti. Reaaliaikaisia tekstityksiä on hyödynnetty myös Ranskan presidentinvaalien tapahtumissa, kuten Yannick Jadot’n tapahtumassa joulukuussa 2021. Tekniikka on päässyt myös kongressi- ja konferenssikeskusten suosioon. Hyvä esimerkiksi on Pariisissa huhtikuussa 2022 järjestetyt Go Entrepreneurs -messutapahtuma, jonka kaikki esitelmät tuotiin saataville reaaliajassa.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit