Fallstudie

CrossFit: vägen till globala framgångar

Acolad som den rätta (lokaliserings)coachen för att hjälpa ett ledande fitnessmärke att uppnå sina internationella expansionsmål.


Kunden

CrossFit, Inc. är ett internationellt företag med open-source-mentalitet som strävar efter att förbättra människors hälsa och träningsresultat. CrossFit är ett funktionellt träningsprogram med en unik förmåga att utmana världens främsta idrottsmän, samtidigt som det är universellt skalbart för att främja utveckling på alla färdighetsnivåer.

2001 började företaget tillhandahålla dagliga träningspass online, tillgängliga i hela världen utan kostnad, via CrossFit.com, och under de senaste 18 åren har CrossFits träningsprogram ökat i popularitet. Idag hjälper de fler än 15 000 gym och det finns över 130 000 CrossFit-certifierade tränare.


Utmaningen

2015 nådde CrossFit en brytpunkt. Företaget hade tidigare sett en snabb tillväxt i USA, men nu började antalet samarbetspartners i EU snabbt överstiga antalet i USA.

När CrossFits popularitet växte på marknaderna utanför Nordamerika blev det tydligt att företaget måste leverera översatt material riktat till tränare och kunder med andra modersmål än engelska. För att hänga med i den internationella tillväxten behövde CrossFit:

 • översätta utbildningsmaterial till flera språk 
 • utveckla ett översättnings- och lokaliseringsprogram som omfattade hela företaget 
 • göra om sin webbplats så att den bättre överensstämde med det förändrade uppdraget

Inledningsvis använde CrossFit egna resurser för sina behov av flerspråkigt innehåll och översatte informationen till tre språk. Det stod dock snart klart att det inte var hållbart att fortsätta hantera de allt mer komplexa översättningskraven internt. År 2017 hade översättningarna för CrossFits träningsguider, tester, registreringssidor, korrespondens och onlinekurser växt till att omfatta 16 språk. Därför behövde CrossFit en stabil partner som kunde hjälpa dem att utveckla en skalbar och långsiktig översättningslösning. Det är här Acolad kommer in i bilden.

Med hjälp av CSA:s LMM-modell (Localization Maturity Model) utvärderade Acolad till en början CrossFits övergripande lokaliseringssituation och fastställde att den var på ”repeterbar” nivå. Det innebär att företaget börjat formalisera processer för centrala lokaliseringsuppgifter och att det fanns någon som var ansvarig för uppgiften.

Sedan utvärderade de CrossFits utbildningsavdelning, som hade gjort ett enastående jobb med minimala interna resurser och fastställde att den låg på nivån ”hanterad” enligt LMM. Det innebar att teamet använde konsekventa processer, och eftersom företaget inlett ett partnerskap med en extern leverantör skulle de få allt stöd som behövdes för att uppfylla de växande behoven och få hjälp på lokaliseringsresan. 

Här är några av de viktigaste utmaningar CrossFit stod inför:

 • De använde en översättningsprocess som inte var skalbar och förlitade sig på interna ämnesexperter för översättningarna 
 • De hade ingen stilguide till hjälp för företagets omfattande terminologi
 • De behövde göra om webbplatsen och säkerställa att allt digitalt innehåll lokaliserades för de olika målregionerna 
 • De behövde lokalisera innehåll med mycket kort omsättningstid 
 • De saknade en heltäckande förståelse för vad det innebär att ”bli global” 
 • De hade problem med den interna systemarkitekturen, till exempel genom att deras system för innehållshantering endast fanns tillgängligt på engelska och att lönesystemet endast accepterade amerikanska dollar som valuta 
 • De behövde balansera mellan olika budget- och kommunikationsbegränsningar

Lösningen

Acolads metod för att implementera CrossFits översättningsprogram passade med CrossFits kärnfilosofi:

Partnerskap/coachning

Skala efter förmåga (i stället för skalbarhet) och anpassning

Mätbara, observerbara och repeterbara resultat

Acolad har varit en utmärkt coach på vår lokaliseringsresa. Vi gick från att använda vårt eget översättningsprogram till att få stöd av en expert. Detta har varit avgörande för vår fortsatta tillväxt och låter oss bygga vårt lokaliseringsprogram för olika avdelningar.

Leah Polaski, Training Department Operations Manager, CrossFit Inc.

För det första samarbetade Acolad med CrossFit och coachade dem i införandet av en mer sofistikerad lokaliseringsprocess. Genom att samarbeta nära med CrossFit för att förstå företagets mål, kunde Acolad integrera nya lösningar med befintliga verktyg.

Acolad integrerade sitt system för översättningshantering (TMS) med CrossFits befintliga system för innehållshantering, vilket gjorde att CrossFit kunde hålla sin budget.

För det andra säkerställde Acolad att översättningsprogrammet var skalbart till stöd för både CrossFits nuvarande situation och deras framtida tillväxt. Detta säkerställde att de processer som upprättades hela tiden kunde hantera översättningen av den växande volymen utbildningsmaterial, webbplatsinnehåll och videor. För att säkerställa en skala efter förmåga vidtog Acolad och CrossFit ett antal viktiga åtgärder:

 • Inledningsvis minskades språkuppsättningen från vad som var önskvärt till vad som var möjligt 
 • Filöverföring via applikationen Box infördes i väntan på implementering av automatisk filöverföring 
 • Förbättrad struktur/design för webbplatsen innan innehållet översattes. (Vad är poängen med översatt innehåll om webbplatsen inte ger rätt användarupplevelse?) 
 • I stället för att vänta på att förbättringarna av webbplatsen skulle bli klara, översatte Acolad kritiskt standardmaterial parallellt för att förkorta implementeringstiden 
 • Ett kostnadseffektivt arbetssätt för videoinnehåll infördes genom att tillhandahålla undertexter eller bildtexter i stället för berättarröst genom hela innehållet 
 • Användningen av CrossFits ämnesexperter fortsatte, men de fick hjälp att anlita nya språkexperter för att hantera det ökade behovet

För att säkerställa att de nya språkexperterna också var CrossFit-experter, anmäldes de till en av CrossFits tvådagarskurser. Detta gjorde att de fick uppleva företagets kultur och säkerställde att översättningarna blev mer exakta och konsekventa med varumärkets budskap.

För det tredje införde Acolad lokaliseringsstatistik i CrossFits befintliga datainstrumentpanel (Looker) för att säkerställa att det nya översättningsprogrammet gav mätbara och repeterbara resultat. Detta gjorde det möjligt för de anställda att fatta informerade affärsbeslut kring företagets globala tillväxt. Instrumentpanelen gjorde till exempel att de anställda kunde se om webbplatsens trafikvolym och mängden lokaliserat innehåll var en bidragande faktor bakom tillväxt i vissa regioner.

Slutsats

Resultatet

Ingen som kliver in i ett gym för första gången vet exakt vilken utrustning eller vilka övningar som hjälper dem att uppnå träningsmålen. Samma sak kan sägas om införandet av ett heltäckande översättningsprogram. I båda fallen är det viktigt att samarbeta med rätt coach för att uppnå de uppsatta målen.

Tack vare Acolads förmåga att utnyttja CrossFits befintliga lokaliseringsprocesser kunde de undvika att ta bort befintlig infrastruktur och ersätta den med helt nya processer och system. Detta gav betydande kostnadsbesparingar.

Det skalbara lokaliseringsprogrammet hjälpte också CrossFit att uppfylla sin mission eftersom de kunde leverera engagerande innehåll i flera format till kunderna på deras modersmål.

Dessutom har partnerskapet med Acolad ökat mognaden i CrossFits lokaliseringsprogram till statusen ”optimerad” i LMM, vilket innebär att företaget framgångsrikt infört gemensamma språktjänster inom hela verksamheten, ytterligare centraliserat översättningsfunktionen och skaffat stöd via teknik för översättningshantering.

I slutänden hjälpte den nya lösningen CrossFit att minska hanteringstiden och kostnaderna för översättningarna, vilket gjorde att de snabbare kom ut på nya marknader och kunde utöka den globala tillväxten.

Det har varit ett nöje att arbeta med CrossFit – att bygga vidare på den stabila grund som de hade lagt, så att företaget kunde förverkliga sin önskan att skapa och leverera globalt innehåll till hela företaget. Alla företag är olika, och det har varit fantastiskt att samarbeta med CrossFit för att hitta en lösning som passar för deras mål och begränsningar.

Strategic Account Director, Acolad

Ta reda på hur lokalisering kan forma din internationella tillväxt

Kontakta oss idag om du vill börja omvandla din översättningsstrategi till en konkurrensfördel.