Casestudy

Crossfit: de weg naar internationaal succes

Acolad als de juiste (lokalisatie)coach om een vooraanstaand fitnessmerk te helpen met het behalen van internationale uitbreidingsdoelstellingen.


De klant

CrossFit, Inc. is een internationaal opensourcebedrijf dat zich toespitst op betere menselijke gezondheid en atletische prestaties. CrossFit is een functioneel opensourcefitnessprogramma met een unieke capaciteit om de beste atleten ter wereld klein te krijgen en tegelijkertijd universeel aanpasbaar te blijven om ontwikkeling op alle niveaus te bevorderen.

In 2001 begon het bedrijf met het kosteloos aanbieden van dagelijkse onlinework-outs aan de wereld via CrossFit.com en de laatste 18 jaar nam de populariteit van CrossFit in een rap tempo toe. Momenteel zijn er meer dan 15.000 aangesloten "boxes" (ofwel fitnesscentra) en meer dan 130.000 trainers met een CrossFit-certificering.


De uitdaging

In 2015 bereikte CrossFit een omslagpunt. Het bedrijf kende een snelle groei in de VS, maar er waren al snel meer leden aangesloten in de EU dan in de Verenigde Staten.

Aangezien de populariteit van CrossFit toenam in markten buiten Noord-Amerika, werd het al snel duidelijk dat het bedrijf vertaalde materialen moest verstrekken om trainers en klanten bij te staan in hun moedertaal en niet in het Engels. Door deze internationale groei had CrossFit behoefte aan:

 • De vertaling van trainingsmateriaal naar meerdere talen 
 • De ontwikkeling van een vertaal- en lokalisatieprogramma binnen het bedrijf 
 • Een nieuw ontwerp voor de website om deze beter af te stemmen op hun evoluerende missie

Eerst maakte CrossFit gebruik van interne resources om te voldoen aan de meertalige contentbehoeften en om informatie te vertalen naar drie talen. Maar het werd snel duidelijk dat het niet houdbaar was om deze steeds complexere vertaalbehoeften intern te beheren. Tegen 2017 werden trainingshandleidingen, tests, registratiepagina's, correspondentie en het onlinecursusaanbod vertaald naar maar liefst 16 talen. Dit betekende dat CrossFit een betrouwbare partner nodig had om te komen tot een schaalbare vertaaloplossing op lange termijn – en Acolad bleek de juiste keuze.

Met behulp van het Localization Maturity Model (LMM) van CSA evalueerde Acolad eerst de algemene lokalisatiestatus van CrossFit en stelde vast dat deze zich op het niveau "Herhaalbaar" bevond. Dit betekende dat processen voor essentiële lokalisatietaken vorm begonnen aan te nemen en dat er iemand verantwoordelijk was voor deze taken.

Vervolgens werd het trainingsdepartement van CrossFit geëvalueerd: dat had ongelooflijk werk verricht met minimale interne resources en bevond zich volgens het LMM op het niveau "Gemanaged". Dit betekende dat het team gebruikmaakte van consistente processen en aangezien het bedrijf een partnerschap was begonnen met een externe provider, zou het over de nodige bijstand beschikken om te voldoen aan de groeiende behoeften en over de nodige begeleiding tijdens het lokalisatietraject. 

CrossFit stond onder meer voor de volgende grote uitdagingen:

 • Er werd een vertaalproces gebruikt dat niet schaalbaar was en voor de vertaling werd een beroep gedaan op interne deskundigen 
 • Er was geen schrijfwijzer om de enorme hoeveelheid terminologie van het bedrijf te ondersteunen
 • De website moest opnieuw worden ontworpen en er moest worden gewaarborgd dat alle digitale content gelokaliseerd was voor doelregio's 
 • Content met een zeer korte houdbaarheidsperiode moest worden gelokaliseerd 
 • Er was een gebrek aan een samenhangend inzicht in wat "globalisering" betekende 
 • Er waren moeilijkheden met de architectuur van interne systemen, zoals een contentbeheersysteem dat enkel geschikt was voor Engels en een betalingssysteem dat enkel VS-dollars aanvaardde 
 • Budget- en communicatiebeperkingen moesten tegen elkaar worden afgewogen

De oplossing

De aanpak die Acolad hanteerde om het vertaalprogramma van CrossFit te implementeren, sloot aan bij de overwegingen waar CrossFit belang aan hecht:

Partnerschap/coaching

Afstemming op bekwaamheid (versus schaalbaarheid) en aanpassing

Meetbare, waarneembare, herhaalbare resultaten

Acolad was een fantastische coach tijdens onze reis door de wondere wereld van lokalisatie. Wij evolueerden van een intern ontwikkeld vertaalprogramma naar de ondersteuning van een expert. Dit was doorslaggevend voor onze voortdurende groei en gaf ons de mogelijkheid om ons lokalisatieprogramma op te bouwen over departementen heen.

Leah Polaski, Training Department Operations Manager, CrossFit, Inc.

Eerst werkte Acolad samen met CrossFit en verleende bijstand bij de opstelling van een gesofisticeerd lokalisatieproces. Door nauw samen te werken met CrossFit om inzicht te krijgen in de doelstellingen van het bedrijf, kon Acolad nieuwe oplossingen integreren met bestaande tools.

Acolad integreerde het vertaalbeheersysteem (TMS) in het bestaande contentbeheersysteem van CrossFit en zorgde er zo voor dat CrossFit binnen zijn budget bleef.

Ten tweede zorgde Acolad er ook voor dat het vertaalprogramma schaalbaar was om de huidige situatie en toekomstige groei van CrossFit te ondersteunen. Hierdoor werd gewaarborgd dat de processen die werden opgesteld ook de vertaling aankonden van steeds meer trainingsmateriaal, websitecontent en video's. Om de afstemming op bekwaamheid te waarborgen, namen Acolad en CrossFit een aantal essentiële stappen:

 • Ten eerste de vermindering van de talenset van wat gewenst was naar wat haalbaar was 
 • Introductie van de bestandsoverdracht via de applicatie Box tot de voltooiing van de implementatie van een automatische bestandsoverdracht 
 • Verbetering van de structuur/het ontwerp van de website alvorens de content te vertalen – wat voor nut heeft vertaalde content als een website niet de juiste gebruikerservaring biedt? 
 • In plaats van te wachten tot de verbeteringen aan de website voltooid waren, vertaalde Acolad tegelijkertijd essentieel standaardmateriaal om de implementatietijd terug te dringen 
 • Toepassing van een rendabele benadering voor videocontent door ondertiteling of captions te verstrekken i.p.v. een volledige voice-over 
 • Verdere gebruikmaking van de interne deskundigen van CrossFit, maar tevens aanwerving van nieuwe taalkundigen om de toenemende vraag te kunnen opvangen

Om nieuwe taalkundigen om te vormen tot CrossFit-experts, namen zij deel aan een van de tweedaagse opleidingen van CrossFit. Hierdoor werden zij volledig ondergedompeld in de bedrijfscultuur en waren hun vertalingen nauwkeuriger en afgestemd op het merk.

Ten derde integreerde Acolad lokalisatiecijfers in het bestaande datadashboard (Looker) van CrossFit om ervoor te zorgen dat het nieuwe vertaalprogramma over meetbare en herhaalbare resultaten beschikte. Dit stelde werknemers in staat om weloverwogen bedrijfsbeslissingen te nemen over de internationale groei van het bedrijf. Zo konden werknemers dankzij het dashboard achterhalen of het internetverkeervolume en de hoeveelheid gelokaliseerde content bijdroegen tot groei in bepaalde regio's.

Conclusie

Het resultaat

Iemand die voor het eerst naar de fitness gaat, weet nooit exact welke apparaten of work-outs zullen helpen om de doelstellingen te bereiken. Hetzelfde geldt voor de opstelling van een allesomvattend vertaalprogramma. In beide gevallen is het cruciaal om samen te werken met de juiste coach om de doelstellingen te behalen.

Dankzij de bekwaamheid van Acolad om gebruik te maken van de bestaande lokalisatieprocessen van CrossFit, was het niet nodig om de bestaande infrastructuur te verwijderen en te vervangen door gloednieuwe processen en systemen. Dit leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Door het schaalbare lokalisatieprogramma kon CrossFit zijn missie vervullen door boeiende content in meerdere formaten te verstrekken aan klanten in hun moedertaal.

Door samen te werken met Acolad bereikte het lokalisatieprogramma van CrossFit het niveau "Geoptimaliseerd" in het LMM. Dit betekent dat het bedrijf met succes gedeelde taaldiensten binnen het hele bedrijf heeft geïmplementeerd, de vertaalfunctie verder heeft gecentraliseerd en wordt ondersteund door vertaalbeheertechnologie.

Uiteindelijk zorgde de nieuwe oplossing ervoor dat CrossFit de kosten en levertermijn van vertalingen kon terugdringen, wat leidde tot snellere marktuitbreiding en een boost voor internationale groei.

Het was fijn om samen te werken met CrossFit en om verder te bouwen op een stevige basis, zodat internationale content en deliverables daadwerkelijk werden gerealiseerd. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en het was geweldig om met CrossFit samen te werken en een oplossing te zoeken die perfect aansluit bij hun behoeften en uitdagingen.

Strategic Account Director, Acolad

Ontdek hoe lokalisatie kan zorgen voor de ontwikkeling van jouw internationale groei

Neem vandaag contact met ons op om jouw vertaalstrategie om te zetten naar een concurrentievoordeel.