Tapaustutkimus

CrossFit: Kohti kansainvälistä menestystä

Acolad toimi tehokkaana (lokalisointi)valmentajana, jotta kuntoilubrändi saavuttaisi kansainväliset kasvutavoitteensa.


Asiakas

CrossFit, Inc. on sosiaaliseen liikkeeseen perustuva kansainvälinen yritys, jonka tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä ja urheilijoiden suorituskykyä. CrossFit on todella toiminnallinen kuntoiluohjelma, joka haastaa jopa maailman parhaat urheilijat. Samalla se myös skaalautuu helposti ja auttaa kehittämään kuntoa kaikilla kykytasoilla.

Vuonna 2001 yritys alkoi tarjota päivittäin maksuttomia verkkoharjoituksia CrossFit.com-sivustollaan, ja viimeisten 18 vuoden aikana CrossFitin kunto-ohjelman suosio on kasvanut nopeasti. Tänä päivänä CrossFit-brändin alla toimii yli 15 000 lisensoitua ”boksia” (eli kuntosalia) ja yli 130 000 virallista CrossFit-valmentajaa.


Haaste

Vuonna 2015 CrossFit saavutti käännekohdan. Yritys oli kasvanut vauhdilla Yhdysvalloissa, mutta Euroopan unionissa CrossFit-lisenssillä toimivien salien määrä oli kasvamassa sitäkin nopeammin.

Suosion kasvaessa Pohjois-Amerikan ulkopuolisilla markkinoilla CrossFitille kävi selväksi, että sen on tarjottava valmentajille ja asiakkaille materiaaleja, jotka on käännetty heidän omalle äidinkielelleen. Jotta CrossFit voisi jatkaa kansainvälistä kasvuaan, sen oli

 • käännettävä harjoittelumateriaalit useille kielille 
 • kehitettävä yrityksen laajuinen käännös- ja lokalisointiohjelma 
 • uudistettava verkkosivustonsa vastaamaan paremmin yrityksen kehittyvää missiota.

Aluksi CrossFit hyödynsi yrityksen sisäisiä resursseja, jotka loivat tarvittavaa monikielistä sisältöä ja käänsivät tietoja kolmelle kielelle. Lopulta kuitenkin näytti siltä, että yhä monimutkaisempien käännöstarpeiden hoitaminen sisäisesti ei ollut kestävä ratkaisu. Vuoteen 2017 mennessä CrossFitin harjoitteluoppaiden, testien, rekisteröintisivujen, verkkokurssien ja muun viestinnän käännökset oli toteutettu jo 16 kielellä. CrossFit tarvitsi luotettavan kumppanin, joka auttaisi heitä ottamaan käyttöön skaalautuvan, pitkän aikavälin käännösratkaisun – ja tässä vaiheessa Acolad astui kuvaan.

Acolad arvioi CrossFitin lokalisoinnin kokonaistilaa CSA:n lokalisoinnin kypsyysmallin avulla ja määritteli sen olevan tasolla ”toistettavissa”. Tämä tarkoitti sitä, että yritys oli aloittanut lokalisoinnin ydintehtäviin liittyvien prosessien vakiinnuttamisen ja että joku oli vastuussa kyseisistä tehtävistä.

Sen jälkeen Acolad arvioi CrossFitin koulutusosaston, joka oli tehnyt ilmiömäistä työtä vähäisillä sisäisillä resursseilla, ja määritteli kypsyysmallin perusteella sen olevan tasolla ”hallittu”. Tämä tarkoitti sitä, että tiimi noudatti yhdenmukaisia prosesseja ja saisi uudelta ulkoiselta yhteistyökumppanilta tarvitsemaansa tukea ja opastusta, jotta se voisi vastata kasvaviin tarpeisiin ja edetä lokalisointimatkallaan. 

CrossFitin suurimmat haasteet

 • Käännösprosessi ei ollut skaalautuva, ja käännökset tehtiin yrityksen omien asiantuntijoiden voimalla. 
 • Yrityksessä ei ollut tyyliohjeistusta, joka olisi helpottanut laajan terminologian käyttöä.
 • Verkkosivusto oli suunniteltava uudelleen, ja kaikki digitaalinen sisältö oli lokalisoitava kohdealueille. 
 • Lokalisoitavana oli sisältöjä, jotka vanhenivat nopeasti. 
 • Yrityksessä ei ollut yhdenmukaista käsitystä siitä, mitä ”kansainvälistyminen” tarkoittaa. 
 • Sisäisten järjestelmien rakenteet aiheuttivat ongelmia: esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmä oli käytettävissä vain englanniksi ja maksujärjestelmä hyväksyi vain Yhdysvaltain valuuttaa. 
 • Budjetti- ja viestintärajoitusten tasapainottaminen oli vaikeaa.

Ratkaisu

Acoladin lähestymistapa CrossFitin käännösten hallintaohjelman toteutukseen vastasi CrossFitin pääperiaatteita:

Kumppanuus/valmennus

Kykyjen mukaan skaalautuva ja helposti omaksuttava

Mitattavat, näkyvät ja toistettavat tulokset

Acolad on toiminut erinomaisena valmentajana lokalisointimatkallamme. Olemme siirtyneet kotikutoisesta käännösohjelmasta asiantuntijan opastukseen. Tämä on edistänyt merkittävästi jatkuvaa kasvuamme ja auttanut meitä luomaan lokalisointistrategian, joka kattaa kaikki toimintomme.

Leah Polaski, koulutusosaston toimintapäällikkö, CrossFit, Inc.

Kumppanuuden aluksi Acolad valmensi CrossFitiä määrittämään tehokkaamman lokalisointiprosessin. Acolad teki tiivistä yhteistyötä CrossFitin kanssa ymmärtääkseen yrityksen tavoitteet ja pystyi siten integroimaan uusia ratkaisuja olemassa oleviin työkaluihin.

Acolad integroi oman käännösten hallintajärjestelmänsä CrossFitin olemassa olevaan sisällönhallintajärjestelmään, mikä mahdollisti CrossFitin budjetissa pysymisen.

Seuraavaksi Acolad varmisti, että käännösten hallintaohjelma voidaan skaalata tukemaan CrossFitin tulevaisuuden kasvua. Näin varmistettiin, että käännökset voidaan hoitaa prosessien avulla myös silloin, kun harjoittelumateriaalien, verkkosivujen sisältöjen ja videoiden määrät kasvavat. Acolad ja CrossFit varmistivat skaalautuvuuden kykyjen mukaan seuraavilla toimenpiteillä:

 • Aluksi kielten määrä rajattiin toivotusta määrästä realistisesti toteutettavaan määrään. 
 • Tiedostojen siirrossa käytettiin Box-sovellusta siihen asti, kunnes automaattinen tiedostojen siirto oli toteutettu. 
 • Verkkosivuston rakennetta ja ulkoasua parannettiin ennen sisältöjen kääntämistä, sillä mitä hyötyä käännetystä sisällöstä on, jos sivusto ei tarjoa kunnollista käyttökokemusta? 
 • Acolad ei kuitenkaan odottanut, että verkkosivuston uudistus saadaan päätökseen, vaan käänsi kriittiset vakiomateriaalit samanaikaisesti toteutusajan lyhentämiseksi. 
 • Videosisältöjä tuotettiin kustannustehokkaammin: täysimittaisen taustaselostuksen sijaan käytettiin tekstityksiä tai ohjelmatekstejä. 
 • Prosessissa hyödynnettiin edelleen CrossFitin sisäisiä asiantuntijoita, mutta heitä autettiin hankkimaan uusia kääntäjiä kasvavan kysynnän tueksi.

Tavoitteena oli varmistaa, että uudet kääntäjät ovat CrossFitin asiantuntijoita, joten he osallistuivat CrossFitin kaksipäiväiselle harjoituskurssille. Näin he pääsivät kunnolla sisään yrityskulttuuriin ja pystyivät paremmin tuottamaan täsmällisiä ja brändin mukaisia käännöksiä.

Lopuksi Acolad lisäsi lokalisointimittarit CrossFitin olemassa olevaan liiketoimintatietojen koontinäyttöön (Looker). Näin varmistettiin, että uudella käännösten hallintaohjelmalla saavutetaan mitattavia ja toistettavia tuloksia. Tämä tarjosi myös työntekijöille mahdollisuuden tehdä yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyviä, tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä. Koontinäytön avulla työntekijät saivat esimerkiksi paremman käsityksen siitä, vaikuttivatko verkkosivujen kävijämäärät ja lokalisoidun sisällön määrä kasvuun tietyillä alueilla.

Loppusanat

Tulos

Kukaan tuskin astelee salille ensimmäistä kertaa tietäen täsmälleen, mitkä laitteet tai harjoitukset auttavat heitä saavuttamaan kuntoilutavoitteensa. Tämä pätee myös kokonaisvaltaisen käännösten hallintaohjelman toteuttamiseen. Molemmissa tapauksissa on tärkeää tehdä yhteistyötä oikean valmentajan kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Acoladilla oli kyky hyödyntää CrossFitin omia lokalisointiprosesseja, joten olemassa olevaa infrastruktuuria ei tarvinnut korvata täysin uusilla prosesseilla ja järjestelmillä. Tämä johti merkittäviin kustannussäästöihin.

Skaalautuva lokalisointiohjelma auttoi CrossFitiä toteuttamaan missiotaan ja tarjoamaan asiakkaille kiinnostavaa, monimuotoista sisältöä heidän omalla äidinkielellään.

Lisäksi kumppanuus Acoladin kanssa on nostanut CrossFitin lokalisointiohjelman kypsyysmallin tasolle ”optimoitu”. Se tarkoittaa sitä, että CrossFit hyödyntää koko yrityksen laajuisia, jaettuja käännöspalveluja, keskitettyä käännöstoimintoa ja käännösten hallintateknologiaa.

Uusi ratkaisu auttoi CrossFitiä lyhentämään käännösten toimitusaikoja ja vähentämään kustannuksia, mikä puolestaan nopeutti laajentumista markkinoille ja vauhditti kansainvälistä kasvua.

On ollut ilo työskennellä CrossFitin kanssa ja hyödyntää vankkaa perustaa, jonka rakentamisen he olivat jo aloittaneet. Nyt CrossFitillä on mahdollisuus tuottaa ja hallita globaalia sisältöä koko yrityksen laajuisesti. Jokainen yritys on erilainen, ja on ollut hienoa tehdä yhteistyötä CrossFitin kanssa ja löytää sellainen ratkaisu, joka tukee heidän tavoitteitaan ja huomioi heidän rajoitteensa.

Strategisten asiakkuuksien johtaja, Acolad

Haluatko tietää, miten lokalisointi voi edistää yrityksesi kansainvälistä kasvua?

Ota meihin yhteyttä jo tänään – tehdään käännösstrategiastasi kilpailuetu.