Acolad Foundation

Sammanför olika kulturer

Acolad Foundation bildades 2019 med målet att riva språkbarriärer och hjälpa personer med språkliga handikapp eller bristande språkkunskaper att utvecklas. 

Det sociala engagemang som Acolad och dess medarbetare utövar genom Acolad Foundation bygger broar mellan olika kulturer och uppfattningar och skapar (nya) möjligheter för missgynnade, nyanlända och människor i allmänhet i vårt samhälle som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Vad?

Att erbjuda våra medarbetares kunskaper, expertis och tid till flyktingar och andra med begränsade språkkunskaper och hjälpa dem till en bättre integrering i samhället.  

Hur?

Hjälpen kan se ut på lite olika sätt, allt från ekonomiskt stöd till fri tillgång till tolkar, genom våra medarbetares bidrag i årliga stödkampanjer och volontärarbete.  

Våra partner

Vi deltar i ett flertal olika språkrelaterade projekt och samarbetar med olika organisationer och personer inom ramen för Acolad Foundations verksamhet. Om du skulle vilja samarbeta på något sätt får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.  

Kontakt

Har du frågor om Acolad Foundation och dess verksamhet? Du kan du kontakta teamet på Acolad Foundation direkt för att se över vilka möjligheter som finns. Vi ser fram emot att samarbeta med dig! 

Juridisk information om Acolad Foundation 

Nummer hos handelskammaren i Nederländerna: 75769980 
RSIN- och skatteregistreringsnummer: 860391176 
Besöksadress: Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181KK Amstelveen, Nederländerna 
Telefonnummer: +31 (0)20 820 28 90 

Styrelseordförande: Denise Horan 
Kassör: Ivonne Commandeur 
Sekreterare: Nicola Omniczynski