Acolad Foundation

Een brug tussen culturen

Acolad Foundation is opgericht in 2019 om taalbarrières te doorbreken en bij te dragen tot de groei en ontwikkeling van mensen met een taalkundige achterstand of een andere vorm van lage taalkundige geletterdheid. 

Het sociale engagement van Acolad en haar werknemers, via de Foundation, slaat een brug tussen culturen en ideeën, waarbij (nieuwe) kansen worden gecreëerd voor kansarmen, nieuwkomers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het algemeen in onze maatschappij.  

Wat?

Wij stellen onze kennis, expertise en tijd ten dienste van vluchtelingen en mensen met een taalgebrek, zodat zij beter kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij.  

Hoe?

De hulpverlening neemt verschillende vormen aan: van financiële bijdragen tot de gratis terbeschikkingstelling van tolken, via de bijdragen van onze werknemers in het kader van jaarlijkse sponsorcampagnes en vrijwilligerswerk.  

Onze partners

Wij houden ons bezig met diverse taalgerelateerde projecten en werken samen met diverse organisaties en individuen in het kader van de activiteiten van de Foundation. Ben jij geïnteresseerd in een soort samenwerking? Neem dan contact op voor meer informatie.  

Contact

Heb jij vragen over de Foundation en de activiteiten ervan? Je kunt contact opnemen met het team van Acolad Foundation. Wij bespreken samen de mogelijkheden, wij kijken ernaar uit om met jou samen te werken! 

Juridische details over de Acolad Foundation 

Nummer bij de Kamer van Koophandel: 75769980 
RSIN- en belastingnummer: 860391176 
Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181KK Amstelveen 
Telefoonnummer: +31 – (0)20 – 820 28 90 

Manager: Denise Horan 
Penningmeesteres: Ivonne Commandeur 
Secretaris: Nicola Omniczynski