Acolad Foundation

Sammenknytning af kulturer

Acolad Foundation blev stiftet i 2019. Formålet var at nedbryde sprogbarrierer og støtte personer med sproglige udfordringer eller begrænset sproglig kunnen i enhver form, der har behov for at vokse og udvikle sig. 

Acolad og Acolads medarbejdere bygger med deres sociale engagement i fonden bro mellem kulturer og idéer og skaber (nye) muligheder for de mindre privilegerede, nytilkomne og generelt mennesker i vores samfund, der mangler kontakt med arbejdsmarkedet.  

Hvad

Vi stiller vores teams viden, ekspertise og tid til rådighed for flygtninge og mennesker, hvor det kniber med sproget, og hjælper dem med at blive bedre integreret i det hollandske samfund.  

Hvordan

Hjælpen kan ydes på forskellige måder, lige fra økonomiske bidrag til gratis levering af tolke, via vores medarbejderes bidrag til årlige sponsorkampagner og til frivilligt arbejde.  

Vores partnere

Vi deltager i en række sprogrelaterede projekter og samarbejder med forskellige organisationer og enkeltpersoner inden for rammerne af fondens aktiviteter. Hvis du er interesseret i en form for samarbejde, så kontakt os for yderligere oplysninger.  

Kontakt

Har du spørgsmål om fonden og dens aktiviteter? Du kan kontakte Acolad Foundation-teamet. Vi kan sammen drøfte mulighederne og vil se frem til at arbejde sammen med dig! 

Juridiske oplysninger om Acolad Foundation 

Nummer i handelsregisteret: 75769980 
RSIN og skatteregistreringsnummer: 860391176 
Besøgsadresse: Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181KK Amstelveen, Nederlandene 
Telefonnummer: +31 – (0)20 – 820 28 90 

Formand: Denise Horan 
Kasserer: Ivonne Commandeur 
Sekretær: Nicola Omniczynski