Acolad rakensi EASME:lle tiedonjakoalustan

12. syyskuuta 2018

EU julkaisee uuden tietoalustan pk-yrityksille

Acoladiin kuuluvan Amplexorin uusi innovaattorialusta Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeenpanovirastolle (EASME) ja Euroopan innovaationeuvoston (EIC) pilottihankkeelle julkaistiin tällä viikolla EIC Innovators’ Summit -tapahtumassa Berliinissä Saksassa.

SME Instrument-, FTI- ja FETopen -rahoitusohjelmiin osallistuville pk-yrityksille suunnattu digitaalinen yhteistyö- ja tiedonjakoalusta auttaa näitä innovatiivisia toimijoita kehittämään kykyjään, jakamaan ideoita ja parhaita käytäntöjä sekä luomaan yhteyden mahdollisiin kumppaneihin ja sijoittajiin erilaisten työkalujen ja palveluiden kautta:

  • Yhteydenpitokanava mahdollisiin kumppaneihin, sijoittajiin, suuryrityksiin ja julkisiin ja yksityisiin hankintaorganisaatioihin, jotka voivat luoda alustalle profiilin tiedonjakoa ja kumppanuuksien löytämistä varten.
  • Verkkoprofiilit tuovat yhteen sopivat mentorit ja mentoroitavat.
  • Mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, kuten messuille ja merkittäviin innovaatio- ja yrityskonferensseihin Euroopassa.
  • Verkko- ja lähikursseja ideoiden ja parhaiden käytäntöjen jakamista varten.
  • Pikalinkkejä eurooppalaisiin, kansallisiin ja alueellisiin palveluihin koskien esimerkiksi immateriaalioikeuksia, rahoitusta, innovaatiotestausympäristöjä ja digitaalisia innovaatiokeskuksia.
  • Hankintamarkkinapaikka, joka auttaa pk-yrityksiä kaupallistamaan innovaationsa julkisen sektorin hankintapalveluiden kautta, hyödyntämään julkisen hankinnan mahdollisuuksia ja ymmärtämään paremmin hankintamarkkinaa.
  • Tietojen ja havaintojen integrointi Innovation Radar -hankkeesta koskien EU:n rahoittamia innovaattoreita ja innovaatioita (esimerkiksi rahoituksen, sijoitusten, patenttien ja altmetriikan tietoja ja analytiikkaa).

Nämä yritystoiminnan tukipalvelut auttavat myös toteuttamaan yhtä Euroopan innovaationeuvoston pilottihankkeen päätavoitteista – kehittää EU:n 77 biljardin euron tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa Horisontti 2020:ta (2014 – 2020) siten, että se tukee innovatiivisten yritysten toimimista ja kilpailemista Euroopan yhteismarkkinoilla ja tekee Euroopasta yritysten ykkösvalinnan.

EIC-yhteisöalusta rakennettiin Drupal-teknologialle, ja suunnittelussa hyödynnyttiin oppeja tiedonjakoalustasta , jonka Amplexor kehitti edellisenä vuonna Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastolle (DG DEVCO). Alusta tarjoaa start-up-ekosysteemille yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen perustuvan lähestymistavan tiedonjakoon ja taitojen kehittämiseen. Koko alusta toimii Microsoft Azure -infrastruktuurissa, jota varten Amplexor suunnitteli Drupal-sovellusarkkitehtuurin ja toimittaa hallinnoituja hosting-tukipalveluja.

”Pitkäaikaisena EU:n toimielinten kumppanina olemme ylpeitä siitä, että meidät valittiin jälleen mukaan tähän projektiin. Uskomme, että digitaalisen kokemuksen ja yhteistyön asiantuntemuksemme on luonut osaltaan yrittäjähenkistä ja luovaa ilmapiiriä, joka auttaa innovatiivisia pk-yrityksiä käynnistämään ja laajentamaan liiketoimintaa EU:ssa”, sanoi Amplexorin projektipäällikkö Bart Thumas.

Noin kaksi kolmasosaa Euroopan viime vuosikymmenten talouskasvusta on ollut seurausta innovaatiosta, ja sekä EASME että Euroopan innovaationeuvoston pilottihanke odottavat uuden digitaalisen yhteisön helpottavan uuden tiedon luomista ja tuottavan positiivisen vaikutuksen kasvuun, kauppaan ja investointeihin EU:ssa.

Tietoa Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavasta toimeenpanovirastosta (EASME)
Euroopan komissio perusti pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) hallinnoimaan sen puolesta useita EU-ohjelmia, kuten SME Instrument ja Fast Track to Innovation (FTI), jotka ovat osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmaa (Horisontti 2020). EASMEn tavoitteena on auttaa luomaan entistä kilpailukykyisempi ja resurssitehokkaampi eurooppalainen talous tiedon ja innovaation voimalla.

Tietoa EIC Innovators’ Summit -tapahtumasta
EIC Innovators’ Summit on kaksipäiväinen kutsutapahtuma, joka on pääasiassa suunnattu valituille Euroopan innovaationeuvoston (EIC) pilottiohjelmien (SME InstrumentFast Track to Innovation ja FET-OpenEIC Horizon Prizes) osallistujille. Se kokoaa yhteen yli 600 huippuinnovaattoria (pieniä yrityksiä, start-up-yrityksiä ja tutkijoita) tapaamaan mahdollisia kumppaneita, sijoittajia, asiakkaita ja noin 200 suuryritystä.

Asiantuntijatukea

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Yrityksesi itsepalvelu, tuki ja koulutukset yhdessä paikassa suojatuin yhteyksin