Acolad bouwt EASME-platform voor kennisuitwisseling

12 september 2018

EU lanceert nieuw kennisplatform voor mkb

Het nieuwe communityplatform voor innovators dat Amplexor, onderdeel van Acolad, heeft ontwikkeld voor het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME) en de pilot van de Europese Innovatieraad (EIC) is deze week gelanceerd op de Innovators' Summit van de EIC in Berlijn, Duitsland.

Het digitale platform voor samenwerking en kennisuitwisseling, dat is gericht op het midden- en kleinbedrijf als begunstigden van de Europese financieringsinstrumenten mkb-instrument, FTI en FET Open, stelt deze veelbelovende innovators in staat via een ecosysteem van tools en diensten hun capaciteiten te ontwikkelen, ideeën en best practices uit te wisselen en contact te leggen met potentiële partners en investeerders:

  • Online interactie met potentiële partners, investeerders, grote bedrijven en publieke en particuliere inkopers die op het platform een profiel kunnen aanmaken voor informatie-uitwisseling en matchmaking.
  • Facilitering van mentorschappen door het aanmaken van matchmakingprofielen voor mentors en protegés.
  • Deelname aan evenementen zoals beurzen en belangrijke innovatie- of zakelijke conferenties in Europa.
  • Online- en face-to-facecursussen en -seminars om ideeën en best practices uit te wisselen.
  • Directe links naar bestaande diensten die worden aangeboden op EU-, nationaal en regionaal niveau, onder meer op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, financiering, innovatieve testomgevingen en digitale innovatiehubs.
  • Inkoopplatforms om midden- en kleinbedrijven als eerste leveranciers van innovatie-inkopers in de publieke sector te helpen bij het op de markt brengen van hun innovaties, het profiteren van kansen bij overheidsaanbestedingen en het beter begrijpen van de aanbestedingsmarkt.
  • Integratie van data en conclusies uit het Innovation Radar-initiatief over door de EU-gefinancierde innovators en innovaties, waaronder financiën, investeringen, patenten en alternatieve metrische gegevens en analyses.

Deze diensten stimuleren niet alleen de groei van bedrijven, maar bevorderen ook een van de belangrijkste doelen van de pilot van de Europese Innovatieraad, Horizon 2020. Dit onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie met een waarde van € 77 miljard (2014-2020) moet ervoor zorgen dat Europa de vestigingsplaats bij uitstek wordt voor innovatieve ondernemingen. Zij worden ondersteund bij het omgaan met de regelgeving en het concurreren over de grenzen van de afzonderlijke markten heen.

Het communityplatform van de Europese Innovatieraad is gebaseerd op Drupal-technologie en de resultaten en bevindingen van het platform voor kennisuitwisseling dat Amplexor vorig jaar heeft ontwikkeld voor het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO) van de Europese Commissie. Het biedt een op samenwerking en community gebaseerde benadering van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot het start-upecosysteem. Het hele platform draait op de Microsoft Azure-infrastructuur, waarvoor Amplexor de Drupal- applicatie- architectuur heeft ontworpen en ondersteunende diensten voor managed hosting levert.

"Wij hebben een langdurige relatie met EU-instellingen en zijn er trots op dat wij ook voor dit project weer als partner zijn gekozen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze deskundigheid op het gebied van digitale ervaringen en samenwerking heeft bijgedragen aan een algemene sfeer van ondernemerschap en creativiteit die innovatieve mkb-ondernemingen helpt bij het opstarten en uitbreiden van hun activiteiten in de EU", legt Bart Thumas, projectmanager bij Amplexor, uit.

Ongeveer  twee derde  van de economische groei die Europa in de afgelopen decennia kende, is toe te schrijven aan  innovatie. Zowel EASME als de pilot van de Europese Innovatieraad verwacht dat deze digitale gemeenschap het creëren van nieuwe kennis zal bevorderen en een positieve impact zal hebben op de groei, handel en investeringen in de EU.

Het Uitvoerende Agentschap voor het klein-en middenbedrijf (EASME)
is opgericht door de Europese Commissie om namens haar diverse EU-programma's te beheren, zoals het mkb-instrument en Fast Track to Innovation (FTI). Deze programma's zijn onderdeel van het bekende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020). Het doel van EASME is het creëren van een op kennis en innovatie gebaseerde Europese economie die concurrerender is en efficiënter met hulpbronnen omgaat.

De Innovators' Summit
van de Europese Innovatieraad is een tweedaags evenement voor uitgenodigden dat in de eerste plaats bestemd is voor specifieke deelnemers aan de pilotprojecten van de Europese Innovatieraad (zoals het mkb-instrument Fast Track to Innovation en FET-Open  en de Horizon- prijzen van de Europese Innovatieraad). Meer dan zeshonderd toonaangevende innovators (kleine bedrijven, start-ups en onderzoekers) wonen het evenement bij om potentiële partners, investeerders, klanten en ongeveer tweehonderd vertegenwoordigers van grote ondernemingen te ontmoeten.

Krijg deskundige ondersteuning

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

Dé plek voor beveiligde self-service, ondersteuning en leren