EASME-platform til videndeling udviklet af Acolad

Den 12. september 2018

EU lancerer ny platform til videndeling for SMV'er

Pilotudgaven af den nye platform udviklet af Amplexor, en virksomhed under Acolad, for Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) og Det Europæiske Innovationsråd (EIC) blev lanceret denne uge ved EIC Innovators' Summit i Berlin, Tyskland.

Platformen til digitalt samarbejde og videndeling er udviklet med øje for SMV'er, der er berettigede til de europæiske finansieringsordninger SME Instrument, FTI og FETopen. Den gør det muligt for disse innovative iværksættere med stort potentiale at udvikle deres færdigheder, dele idéer og bedste praksisser og netværke med potentielle partnere og investorer ved hjælp af et økosystem bestående af værktøjer og services:

  • Online interaktion med potentielle partnere, investorer, store virksomheder samt offentlige og private købere, som kan oprette en profil på platformen til videndeling og matchmaking.
  • Mentorordninger ved hjælp af matchmakingprofiler for mentorer og mentees.
  • Deltagelse i events såsom messer og store innovations- og virksomhedskonferencer i Europa.
  • Kurser og seminarer både online og ansigt-til-ansigt, hvor der er mulighed for at dele idéer og bedste praksisser.
  • Hurtig adgang til eksisterende services, der tilbydes i EU eller på nationale og regionale niveauer, f.eks. relateret til intellektuelle ejendomsrettigheder, finans, testfaciliteter og centre for digital innovation.
  • Markedsplads for indkøb, der hjælper SMV'er med at kommercialisere deres innovative produkter og services, udnytte mulighederne for offentlige indkøb og bedre forstå, hvordan markedet for indkøb fungerer.
  • Integrering af data og indblik fra Innovation Radar-initiativet om EU-finansierede innovatører og innovationer, herunder data og analyser relateret til finans, investeringer, patenter og analyse.

Disse forretningsfremmende services er også med til at tilvejebringe et af de primære mål med EIC's pilotprojekt: et fornyet fokus på Horizon 2020. Horizon 2020 er et europæisk forsknings- og innovationsprogram (2014-2020) med et budget på 77 milliarder euro, der har til formål at sikre, at Europa bliver det foretrukne sted for innovative virksomheder. Det forsøger man at opnå ved at hjælpe virksomheder med at overkomme lovgivningsmæssige hindringer og blive konkurrencedygtige på det indre marked.

EIC-platformen er bygget på Drupal-teknologi og baseret på resultaterne og erfaringerne fra den platform til videndeling, Amplexor udviklede sidste år for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og Udvikling (DG DEVCO). Den anvender en fællesskabsbaseret tilgang til videndeling og kompetenceudvikling, der lægger vægt på samarbejde. Hele platformen kører på Microsoft Azure-infrastruktur, for hvem Amplexor designede arkitekturen i Drupal-applikationen og leverer managed hosting-supporttjenester.

"Efter et mangeårigt samarbejde med EU-institutioner er vi stolte over endnu en gang at være blevet valgt som partner i dette projekt. Vi tror på, at vores ekspertise inden for den digitale oplevelse og samarbejde har bidraget til at skabe en generel iværksætterstemning og kreativitet, der hjælper innovative SMV'er med at opstarte og skalere deres virksomhed i EU," fortæller Bart Thumas, Project Manager hos Amplexor.

Innovation står for omkring to tredjedele af den økonomiske vækst, der er registreret i Europa i løbet af de sidste årtier, og både EASME og EIC-pilotprojektet forventer, at dette digitale fællesskab kommer til at skabe ny viden og få en positiv indflydelse på vækst, handel og investering i EU.

Om Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) blev oprettet af Europa-Kommissionen for på deres vegne at administrere flere forskellige EU-ordninger, herunder SME Instrument og Fast Track to Innovation (FTI), der begge er en del af EU's velkendte forsknings- og innovationsprogram ved navn Horizon 2020. EASME's mission er at bidrage til at skabe en mere konkurrencedygtig og ressourceeffektiv europæisk økonomi baseret på viden og innovation.

Om EIC Innovators' Summit
EIC Innovators' Summit er et todages event kun for inviterede. Eventet er primært for udvalgte deltagere i Det Europæiske Innovationsråds (EIC's) pilotprogrammer (SME InstrumentFast Track to Innovation og FET-OpenEIC Horizon Prizes). EIC Innovators' Summit tiltrækker mere end 600 af de mest innovative iværksættere (små virksomheder, startups og forskere), der i løbet af eventet kan møde potentielle partnere, investorer, kunder og cirka 200 af de store spillere på erhvervsmarkedet.

Få hjælp fra eksperter

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Din sikre virksomhedsportal til selvbetjening, support og læring