Myndigheter och offentlig sektor

Bryter språkbarriärer och förvandlar medborgarkommunikationen genom översättning och tolktjänster för myndigheter och offentlig sektor.

Språk- och innehållslösningar för myndigheter och offentlig sektor  

I den digitala informationsåldern måste kommunikationen mellan myndigheter och medborgare kunna ske på många olika språk. Vid hantering av kritiska frågor är språk och förmågan att korrekt framföra det avsedda budskapet avgörande.

Acolads översättnings- och tolktjänster för myndigheter och offentlig sektor gör det möjligt för centrala, lokala och globala institutioner och internationella organisationer att kommunicera med medborgare på ett effektivt och smidigt sätt. 

Vår mission är att integrera våra översättnings- och tolktjänster i våra offentliga kunders processer på ett effektivt och korrekt sätt och bibehålla högsta möjliga standard för kvalitet och smidighet.

Kunder inom offentlig sektor

Myndigheter och offentliga institutioner över hela världen vänder sig med förtroende till oss

Genom våra långvariga samarbeten med förvaltningar över hela världen har vi hjälpt myndigheter och offentliga institutioner med den digitala omställningen, och med att uppfylla kraven på att erbjuda flerspråkigt innehåll.

 • Juridiska tjänster
 • Migrationstjänster
 • Hälsa och sjukvård
 • Europeiska institutioner  
 • Offentlig förvaltning och offentliga institutioner  
 • Polisväsende 
 • Organisationer för offentlig upphandling
 • Internationella organisationer

Översättningstjänster för offentlig sektor  

Gör kommunikationen mellan myndighetsorgan och medborgare snabb, enkel och effektiv 

I en alltmer uppkopplad värld måste myndighetsorgan kunna kommunicera effektivt med sin publik tvärs över språkliga och kulturella gränser. 

Offentlig information av alla de slag, från formulär till juridiska dokument, måste enligt lag översättas till en rad språk så att de blir tillgängliga för medborgarna på deras modersmål.

Genom sina översättningstjänster hjälper Acolad statliga och lokala myndigheter, offentliga institutioner och internationella organisationer att engagera allmänheten, flerspråkiga minoriteter, samhällen, företag och föreningar.

Varför Acolad?

 • Snabb projekthantering 
 • Skalbar översättning 
 • Expertis kring digitalt innehåll 
 • Modersmålstalande experter på språk och innehåll inom offentlig sektor
 • Konkurrenskraftiga tjänster med teknikstödd lokalisering  

Certifierade översättnings- och tolktjänster för myndigheter med över 300 språkkombinationer

Vi har den språkkompetens och moderna teknik som krävs för att snabbt kunna leverera högkvalitativ, storskalig översättning och tolkning åt myndigheter. Vi kan hantera alla slags myndighetsdokument och publikationer med allmänintresse.

Områden inom offentlig sektor

 • Medborgerliga rättigheter och minoriteters rättigheter
 • Ekonomi och finans

 • Energi och miljö

 • Hälsa och utbildning  

 • Migrationspolitik

 • Internationella organisationer och internationell politik

 • Statliga myndigheter och inrikespolitik
 • Politisk diskurs

 • Socialpolitik

 • Turism och kultur

 • Stadsplanering

Innehåll och dokument

 • Identitetshandlingar
 • Myndighetsformulär och -kontrakt
 • Domstolsutslag, juridiska dokument och presentationer av lagförslag
 • Flyktingtjänster
 • Pressmeddelanden, offentliga kungörelser och tal
 • Information till allmänheten i digitala format och tryck
 • Utbildnings- och elearningmaterial
 • Internkommunikation och intranätportaler
 • Rapporter och vitböcker
 • Webbplatser och appar
 • Programdokumentation och -litteratur

Tolktjänster för offentlig sektor

Våra professionella tolkar hjälper gärna ditt team att kommunicera med medborgare på deras språk

Tolktjänster för offentlig sektor av hög kvalitet hjälper din organisation att uppfylla slutanvändarnas behov på deras modersmål.  

Våra tolkar för offentlig sektor är experter på de olika domänerna inom offentlig sektor och tillhörande specialiserad terminologi, till exempel migration, juridik, polisväsende, hälsa, utbildning och socialärenden.

 • Telefontolkning 

 • Tolkning på plats

 • Videotolkning

 • Konferenstolkning 

Lokalisering av politiska kampanjer

Se till att inte tappa potentiella väljare på grund av kommunikationshinder 

Politiskt kampanjarbete blir alltmer digitalt och sker idag via webbplatser, appar och sociala medier. Acolad kan översätta och lokalisera allt material och alla kanaler för din kampanj med den snabbhet och kvalitet som krävs för att du ska vinna.  

Våra kampanjspecifika lokaliseringstjänster omfattar bland annat webbplats- och applokalisering, flerspråkig SEO, kreativ översättning (transkreation), sociala medieprofiler, intern och extern kommunikation, skyltning och pamfletter.

Översättning av myndighetsregler och -förordningar

Modersmålstalande experter på juridik

De många regler och förordningar som utfärdas av olika myndigheter måste ofta översättas för att kunna förstås av en alltmer språkligt diversifierad befolkning.

Acolad har ett specialiserat team bestående av juridiska översättare och ämnesexperter, som kan hantera alla slags myndighetsöversättningar med hög noggrannhet och effektivitet.

Terminologihantering för myndigheter och offentlig sektor

Korrekta termbaser och ordlistor för myndigheter som säkerställer att du når din publik på ett konsekvent sätt

Vi är väl medvetna om det ansvar som det innebär att översätta åt myndighetsorgan och internationella organisationer, då även små misstag kan få vittgående konsekvenser.Vi använder oss därför av branschledande verktyg för terminologihantering med termer som används inom offentlig förvaltning för att säkerställa konsekvens, kvalitet och skala.

DigiGov-lösningar

Öka medborgarnas engagemang och ge dem en utmärkt digital upplevelse

Smidiga, säkra och integrerade digitala miljöer som hjälper myndigheter att tillhandahålla mer effektiva och användarfokuserade tjänster till medborgarna, både online och offline. 

 • Digital strategirådgivning

 • Plattformar för digitala upplevelser

 • Automation av processer och arbetsflöden

Kommunikation med EU-medborgare och skydd av den språkliga mångfalden i Europa

Ta reda på mer om hur Acolad tillhandahåller översättningstjänster för myndigheter och offentlig sektor åt EU.

Läs nu

Vill du veta mer om hur vi hjälper kunder i den offentliga sektorn?

Vi hjälper gärna till!