Myndigheter och offentlig sektor

Acolad bryter språkbarriärer, moderniserar digitala upplevelser och revolutionerar innehållshanteringen.  

Den nya tidens medborgarengagemang och digitala myndighetstjänster

I den digitala informationsålder där vi nu befinner oss behöver myndigheter och medborgare kunna kommunicera med varandra på många olika språk. Såväl medborgare som företag förväntar sig tillgängliga, anpassade, snabba och kompetenta myndighetstjänster.  

Acolads språktjänster och lösningar för innehållshantering gör det möjligt för globalt sinnade myndigheter och internationella organisationer att kommunicera med alla intressenter och medlemmar på ett effektivt och smidigt sätt. 

Förutom att digitalisera processer och tjänster kan vi även anpassa plattformar och system samt omdana verksamhetsmodeller. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för myndigheter och organisationer att skapa enhetliga och slagkraftiga budskap på alla språk och samtidigt uppfylla dagens höga krav på effektivitet och tillgänglighet. 

Kunder inom offentlig sektor

Myndigheter och offentliga institutioner över hela världen vänder sig med förtroende till oss 

Genom våra långvariga samarbeten med förvaltningar över hela världen har vi hjälpt myndigheter och offentliga institutioner med den digitala omställningen, och med att uppfylla kraven på att erbjuda flerspråkigt innehåll.  

 • Internationella organisationer 
 • EU-institutioner 
 • Statliga och lokala myndigheter  
 • Myndighetsorgan 
 • Offentlig förvaltning och offentliga institutioner 
 • Offentliga banker 
 • Polisväsende 
 • Organisationer för offentlig upphandling 

Översättningstjänster för myndigheter och internationella organisationer

Vi hjälper er att kommunicera snabbt, enkelt och effektivt med medborgare, medlemmar och andra intressenter 

I en alltmer uppkopplad värld måste myndighetsorgan och internationella organisationer kunna kommunicera effektivt med en global publik, tvärs över språkliga och kulturella gränser.  Offentlig information av alla de slag, från formulär till juridiska dokument, måste enligt lag översättas till en rad språk så att de blir tillgängliga för alla. 

Acolad hjälper statliga och lokala myndigheter, offentliga institutioner och internationella organisationer att engagera flerspråkiga minoriteter, samhällen, företag och föreningar så att de kan förse allmänheten med information om myndighetsfrågor på lokal, nationell och europeisk nivå.  

Varför Acolad?

 • Snabb projekthantering 
 • Skalbar översättning 
 • Expertis kring digitalt innehåll och sociala medier 
 • Högre kvalitet tack vare modersmålstalande ämnesspecialister 
 • Konkurrenskraftiga tjänster med teknikstödd lokalisering  

Certifierade översättningstjänster för myndigheter i över 300 språkkombinationer

Vi har den språkkompetens och moderna teknik som krävs för att snabbt kunna leverera högkvalitativ, storskalig översättning av myndighetstexter. Vi kan hantera alla slags myndighetsdokument och publikationer med allmänintresse. 

Områden inom offentlig sektor

 • Statliga myndigheter och inrikespolitik 
 • Internationella organisationer och internationell politik 
 • Politisk diskurs 
 • Socialpolitik 
 • Ekonomi och finans  
 • Hälsa och utbildning 
 • Turism och kultur  
 • Energi och miljö 
 • Immigrationspolitik 
 • Medborgerliga rättigheter och minoriteters rättigheter 
 • Stadsplanering 
Innehåll och dokument

 • Myndighetsformulär och -kontrakt 
 • Juridiska dokument och presentationer av lagförslag 
 • Pressmeddelanden, offentliga kungörelser och tal 
 • Information till allmänheten för digitalt och tryck 
 • Utbildnings- och elearningmaterial 
 • Internkommunikation och intranätportaler 
 • Rapporter och vitböcker 
 • Webbplatser och appar  
 • Sociala medieprofiler 
 • Programdokumentation och -litteratur 

Lokalisering av politiska kampanjer

Se till att inte tappa potentiella väljare på grund av kommunikationshinder 

Politiskt kampanjarbete blir alltmer digitalt och sker idag via webbplatser, appar och sociala medier. Acolad kan översätta och lokalisera allt material och alla kanaler för din kampanj med den snabbhet och kvalitet som krävs för att du ska vinna. Våra kampanjspecifika lokaliseringstjänster omfattar bland annat webbplats- och applokalisering, flerspråkig SEO, kreativ översättning (transkreation), sociala medieprofiler, intern och extern kommunikation, skyltning och pamfletter. 

Översättning av myndighetsregler och -förordningar

De många regler och förordningar som utfärdas av olika myndigheter måste ofta översättas för att kunna förstås av en alltmer språkligt diversifierad befolkning. Acolad har ett specialiserat team bestående av skickliga juridiska översättare och ämnesexperter, som kan hantera alla slags myndighetsöversättningar med hög noggrannhet och effektivitet. 

Enhetlig terminologi

Översättning av myndighetstexter med tillförlitlig noggrannhet 

Vi är väl medvetna om det ansvar som det innebär att översätta åt myndighetsorgan och internationella organisationer, då även små misstag kan få vittgående konsekvenser. Vi använder oss därför av branschledande verktyg för terminologihantering, vilket säkerställer att våra medarbetare kan översätta även stora mängder officiella dokument med enhetlig terminologi och hög kvalitet. 


Tolktjänster för offentlig sektor

Våra professionella tolkar hjälper gärna ditt team att kommunicera med medborgare på deras språk 

Tack vare en snabb teknikutveckling blir webbinarier, onlinemöten och virtuella konferenser alltmer populära. Förutom att man spar tid och slipper kostnader för resor, evenemangsplanering och logistik, kan man via webbinarier och virtuella konferenser nå en större internationell publik som inte har möjlighet att delta i fysiska konferenser och därmed skapa ett betydligt större genomslag globalt.  

Vi har språkresurserna och lokaliseringskompetensen du behöver, oavsett om det handlar om konsekutiv- eller simultantolkning, videotolkning på distans eller översättningstjänster för inspelade webbinarier med undertexter eller berättarröst.

 • Videotolkning 
 • Telefontolkning 
 • Konsekutivtolkning 
 • Konferenstolkning 
 • Rättstolkning 
 • Polistolkning 
 • Vårdtolkning 

DigiGov – drift- och processautomatisering

En agilare, säkrare och mer integrerad digital miljö för myndigheter  

Den offentliga sektorn har stort tryck på sig att erbjuda bättre och effektivare tjänster till medborgarna – men hur kan myndighetsorganisationerna hitta nya vägar till agila processer och resursoptimering? 

Ta reda på hur vi hjälper offentliga organisationer att förbättra sin medborgarservice med hjälp av DigiGov-teknik, med smidig hantering av de bakomliggande arbetsflödena och integreringarna. 

 • Automatisera manuella processer och öka den totala produktiviteten 
 • Skapa smidig informationsåtkomst och förbättra samarbetet mellan offentliganställda och intresseorganisationer 
 • Skaffa djupare insikter om organisationsverksamhet och medborgarbehov 
 • Upprätthåll efterlevnaden av lagar och förordningar 

Hjälp med projektledning vid modernisering av system för ärendehantering

Från pappersbaserade processer till helt digitaliserad ärendelösning 

Digitala upplevelser

Ge medborgarna en utmärkt digital upplevelse och öka deras engagemang 

Vi tar fram digitala strategier och bygger flexibla digitala plattformar för myndigheter som enkelt kan integreras med era befintliga IT-system och skalas upp för framtida behov.  

Utforska fördelarna med e-förvaltning: Tillhandahåll effektivare och mer användarcentrerade onlinetjänster samtidigt som medborgarnas nöjdhet och servicenivån mäts.

 • Konsekvent digital flerkanalsstrategi 
 • Flexibel infrastruktur för webbpubliceringssystem 
 • Digitala formulär och dokument 
 • Anpassad medborgarkommunikation 
 • Avancerade analysverktyg 
 • Bästa praxis för UX 
 • Driftseffektivitet  
 • Användaracceptans och utbildning 

Kommunikation med EU-medborgare och skydd av den språkliga mångfalden i Europa

Ta reda på hur Acolad hjälper EU med omfattande flerspråkiga översättningsprojekt

Vill du veta mer om hur vi hjälper kunder i den offentliga sektorn?

Vi hjälper gärna till!