Energi och miljö

Hjälper företag i energi- och miljösektorn att expandera globalt, en miljööversättning i taget. 

Digital transformation i energibranschen

Miljö och hållbarhet håller på att bli de viktigaste frågorna i våra liv och företagens miljömedvetenhet ökar. Detta innebär stora utmaningar för branschen.  

När sektorn genomgår allt snabbare förändringar, måste energibolag och allmännyttiga företag hålla sig i framkant för att kunna utnyttja de framväxande möjligheterna till bättre tjänster, prestanda och affärsresultat. Samtidigt vill företag i andra branscher också införa miljövänliga åtgärder som driver deras internationella tillväxt. 

Acolads miljölösningar kombinerar en anpassad portfölj med språktjänster och lösningar för digitalt innehåll som hjälper allmännyttiga företag, men också andra företag, icke-statliga organisationer och myndigheter att bli mer smidiga och uppnå hållbar global tillväxt. 

Expertkunskaper

Våra översättare genomgår en noggrann testprocess och är specialister inom energi- och miljösektorerna och den gröna ekonomin. 

Högkvalitativa och korrekta översättningar

Vi är certifierade enligt ISO:2015 och använder oss av strukturerade kvalitetskontroller. Det gör att du kan vara tryggt förvissad om att du får exakta översättningar av högsta kvalitet. 

Effektiva och kundvänliga

Från det att du begär en offert till dess att du får dina översättningar gör vi allt för att se till att översättningsprocessen ska vara smidig för dig. 

Den senaste tekniken

Vi arbetar med ledande översättningsteknik som inte är skadlig för miljön. 

Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en partner.

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval 

Läs mer om vårt långsiktiga partnerskap med Alfa Laval, där Acolad tillhandahåller tekniska översättningar till 28 språk.

Särskilda lösningar för energibolag och allmännyttiga företag

Våra skalbara lösningar är utformade för att hjälpa allmännyttiga företag och energibolag att uppnå största möjliga produktivitet, tillförlitlighet och effektivitet

Konsulttjänster

Ett komplett sortiment av konsulttjänster för energisektorn, med bevisade framgångar inom internationella projekt och med tvärfackliga expertkunskaper. 

 • Språk- och lokaliseringsrådgivning 
 • Utformning och optimering av processer 
 • Tekniska rekommendationer 
 • Hantering av projektlivscykler 
 • Utvärdering av prestanda och efterlevnad 

Språktjänster

Flerspråkiga kommunikationslösningar för energisektorn och allmännyttiga företag som levereras med högsta kvalitet i mer än 500 språkkombinationer.

 • Översättnings- och tolktjänster 
 • Lokalisering av webbplatser och programvara  
 • Innehållstjänster och lokalisering för elearning 
 • Skapande av flerspråkigt innehåll 
 • Utbildning i språk och interkulturell kommunikation 

Nivos Oy: ökar kunskaperna om affärsmetoder i andra kulturer

Titta på videon om du vill ta reda på hur språkutbildning hjälper det mångsidiga allmännyttiga företaget Nivos Oy betjäna sina kunder bättre 

Teknisk kommunikation

En effektiv lösning för att ta fram högkvalitativt innehåll för manualer, instruktioner, kataloger, och applikationer för förstärkt verklighet (AR) eller virtuell verklighet (VR), marknadsföringskampanjer och mycket annat. 

 • Innehållsredigering och redigeringsverktyg 
 • Publicering i flera format (inklusive AR/VR-appar) 
 • Centraliserad kunskapsplattform 
 • 3D-design och teknik 
 • Efterlevnad av lagstadgade krav 

Medarbetarupplevelse

Skalbara lösningar för dokument- och resurshantering under hela den industriella livscykeln, vilket optimerar samarbetet mellan ingenjörer, chefer och entreprenörer. 

 • Teknisk informationshantering  
 • Digitala arbetsplatser och företagsintranät 
 • Automatisering av verksamhetsprocesser  
 • Arkivering och digitalisering av dokument 
 • ECM-utbildningstjänster 

Kundupplevelse

Skräddarsydda digitala plattformar för att skapa konsekventa upplevelser i flera kanaler för all aktivitet på företagets webbplatser och kontaktpunkter.  

 • Flerspråkiga webbplatser på olika enheter  
 • Intranät och digitala arbetsplatser  
 • Visningsprogram för flygbranschen 
 • Affärsinformation  
 • Marknadsföringsanalyser  

Expertkunskaper inom energi- och miljösektorn

Vi erbjuder vårt globala innehåll och våra digitala expertkunskaper för att hjälpa företag att möta utmaningarna inom energisektorn

 • Förnybara resurser och förnybar energi 
 • Alternativa energikällor 
 • Solkraft 
 • Vindkraft 
 • Avfallshantering 
 • Återvinning 
 • Utsläppsreglering 
 • Organiskt och hållbart jordbruk 
 • Vattenkraft 
 • Grönt byggande 
 • Klimatförändringar 
 • Dokumentation för skogsbruk

Översättningstjänster inom energi och miljö

Energi och miljö är viktiga globala frågor och ditt företag behöver kunna kommunicera med kunder och andra aktörer på många olika marknader. Acolad har lång erfarenhet av energisektorn och erbjuder korrekta och tillförlitliga översättningar – vare sig ni är ett privat företag, en myndighet, en förening eller en icke-statlig organisation. När du anlitar oss kan du känna dig säker på att du får en exakt och högkvalitativ översättning av dina dokument inom energi och miljö. 

Förståelse för översättningar inom immaterialrätt och patent

Vi har allt som krävs för att hjälpa dig översätta patentspecifikationer, internationella sökrapporter, skriftliga synpunkter från patentgranskare, licensavtal och ansökningar om registrering av varumärken. 

Ett anpassat arbetssätt för dina internationella miljöprojekt

Vi utformar, implementerar och kör intelligenta innehållslösningar till stöd för energibolag och allmännyttiga företag i hela värdekedjan för kraftindustrin. Tack vare vår innovativa teknik och vårt globala nätverk med multikompetenta experter, kan vi hjälpa dig att ta fram ett nytt strategiskt arbetssätt och förbättra effektiviteten samtidigt som vi optimerar kontakterna med dina kunder och leverantörer. 

Ett team av specialiserade översättare

På Acolad försäkrar vi oss om att dina språkprojekt utförs av översättare som är specialiserade på energi och miljö. Våra översättare har djupgående kunskaper inom ett brett spektrum av ämnen, däribland återvinning, avfallshantering, förnybar energi, vattenförvaltning, elektricitet, olja och gas, kärnkraft och nationella och internationella bestämmelser. De behärskar terminologin som används inom energiområdet och klarar därför att förmedla det tekniska innehållet i dina dokument på ett exakt och korrekt sätt på målspråket. 

Snabba leveranstider och effektiv projektledning

Vi är vana vid att översättningsprojekt kan ha korta deadlines. Därför kan vi erbjuda dig en ungefärlig projektkostnad på under en timme om det är extra bråttom. Vårt team av erfarna projektledare samarbetar med dig för att förstå dina projektbehov och se till att tidsramarna hålls. Oavsett hur komplext ditt projekt är så hittar vi en lösning som ger dig en punktligt levererad översättning av hög kvalitet. 

Alla dina olika dokumentformat

På Acolad kan vi hjälpa dig med alla dina översättningsbehov inom energi och miljö. Med stöd av sina tekniska expertkunskaper inom miljövetenskap kan våra professionella översättare hantera alla typer av innehåll utan problem, inklusive ekologiska och sociala frågor, miljö och myndighetsfrågor. 

 • Patent 
 • Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) 
 • Installationshandböcker 
 • Miljöpolicyer 
 • Företagsavtal 
 • Rapporter om CSR och hållbar utveckling 
 • Utvärdering av miljöpåverkan 
 • Gruvrapporter 
 • Tekniska rapporter 
 • Dokument för kvalitetsprocesser (HSE, QSE) 
 • HR-, utbildnings- och elearningmaterial 
 • Etik- och miljöstadgar  
 • Multimediainnehåll för marknadsföring 
 • Lokalisering av bloggar och webbplatser 

Vill du veta mer om våra miljölösningar?

Kontakta våra experter idag!