Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

EtusivuUutisetYmpäristöjärjestelmä käännös- ja koulutusalan yrityksessä

Ympäristöjärjestelmä käännös- ja koulutusalan yrityksessä

09/10/2020

Acolad Nordics iso-sertifikaatti ymparistöjärjestelmä

Voiko mikään yritys sen paremmin kuin yksikään ihminen ajatella, että ympäristökysymykset eivät kuulu sille? Tähän kysymykseen lopulta kiteytyi pohdintamme, kun ryhdyimme syksyllä 2019 miettimään, pitäisikö Acolad Nordiciin luoda oma systemaattinen ympäristönhallintajärjestelmä. Ja vastaus oli ilmeinen: ei voi.

 

Ympäristöasiat ovat tärkeitä niin Acolad Nordicin työntekijöille kuin yrityksen asiakkaille, ja siksi olemme pitkään tehneet töitä ympäristövaikutustemme pienentämiseksi. Aika alkoikin olla kypsä tämän näkökulman systemaattiselle soveltamiselle kaikessa toiminnassa, ja niin päätimme rakentaa ympäristöjärjestelmän, joka noudattaa kansainvälisesti tunnettua ISO 14001 -standardia, ja hakea sille sertifiointia. Näin asiakkaamme voivat helposti varmistaa, että heidän yhteistyökumppaninsa edistää ympäristönsuojelua paitsi puheissaan myös teoissaan. Toisaalta Acolad Nordicin työntekijät tietävät, miten he voivat päivittäisessä työssään ottaa huomioon ympäristön ja vähentää esimerkiksi omalla toiminnallaan yritystason ympäristövaikutuksia.

 

Asiakaskokemusjohtaja Leena Peltomaa toteaa: ”Ilmastonmuutos, ympäristövaikutusten vähentäminen ja kestävä liiketoiminta ovat asioita, joihin monet asiakasyrityksistämme ovat panostaneet todella paljon. Niinpä ei olekaan yllättävää, että ympäristönäkökohtien huomioiminen voi olla myös kilpailuvaltti: asiakkaitamme kiinnostaa aidosti, minkälaisiin tavoitteisiin olemme sitoutuneet ja kuinka hyvin niihin pääsemme. Uskomme lujasti, että ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla voimme tuoda esiin yrityksemme arvoja ja saada näin myönteistä huomiota.”

 

Acolad Nordic haluaakin mielellään erottautua toimialansa edelläkävijänä ympäristöasioissa niin asiakkaiden kuin muiden sidosryhmien, kuten alihankkijoiden, silmissä. ”Arvioimme myös, että tulevaisuudessa ympäristöjärjestelmä ja oman toiminnan ympäristövaikutusten arviointi tulee yhä useammin olemaan myös pakollinen vaatimus, joten siihenkin on hyvä varautua”, toteaa Peltomaa.

 

 

Etujoukoissa liikkeellä

 

Kielipalveluiden alalla kuten varmasti monilla muillakin palvelualoilla on pitkään ajateltu, etteivät ympäristökysymykset ole yrityksen näkökulmasta kovin olennaisia, sillä itse palveluiden tuottaminen ei juurikaan kuormita ympäristöä. Esimerkiksi käännöstoiminta tai e-learning-sisältöjen tuottaminen on täysin sähköistä liiketoimintaa, jossa eivät rekat liiku eikä savu tuprua tehtaan piipuista.

 

Kun kuitenkin katsomme lähemmin toimistojamme, laite- ja tarvikehankintojamme ja työmatkojamme, huomaamme, kuinka monessa kohdassa voimme tästä huolimatta valinnoillamme vaikuttaa. Eivätkä ympäristön kannalta paremmat valinnat suinkaan aina ole taloudellisesti haastavampia. Puhumattakaan kaupan päälle saatavista myönteisistä vaikutuksista yrityksen imagolle ja työntekijöiden viihtyvyydelle. Näin ollen päätimme Acolad Nordicissa, ettemme jää odottamaan ja katsomaan, mitä muut tekevät, vaan lähdemme kulkemaan omaa tietämme ja rakentamaan omaa ympäristöjärjestelmäämme oman tilanteemme ja omien arvojemme pohjalta. Mitä pidemmälle analysointityötä tehtiin, sitä enemmän myös mitattavia ympäristötavoitteita ja kehityskohtia tunnistettiin.

 

 

ISO-Sertifioituminen projektina

 

Kun olimme tehneet päätöksen ympäristöjärjestelmän rakentamisesta, selvitimme sertifiointiyrityksemme KIWAn asiantuntijan kanssa, mitä ISO 14001 -sertifioituminen meiltä konkreettisesti edellyttäisi. Perustimme projektiryhmän, jossa olivat mukana johdon ja HR:n edustajien lisäksi laatupäällikkö ja ympäristöasioista kiinnostunut koulutustoiminnan edustaja. Osallistuimme asiaa käsittelevään koulutukseen, ja ryhdyimme aktiivisesti jakamaan ja keräämään tietoa Acolad Nordicin kannalta merkityksellisistä ympäristönäkökohdista. Kunnianhimoisena tavoitteenamme oli sertifioituminen kesään 2020 mennessä.

 

Projektiryhmään osallistunut Trainer Competencies Manager Maria Salminen kertoo omista kokemuksistaan tässä hankkeessa: ”Aluksi koko projektin laajuus hieman arvelutti ja tuntui jopa kaukaiselta ajatukselta. Sanat ’ympäristönäkökohdat’ tai ’ympäristöjärjestelmä’ vaikuttivat tavallisen kotikierrättäjän korviin melko monimutkaisilta ja tuntui oudolta soveltaa niitä yritystoimintaan, joka keskittyy kielipalveluihin.

 

Kun työryhmässä perehdyimme ympäristöaiheeseen yrityksen näkökulmasta ja aloimme saada paremman käsityksen, mitä se tarkoitti, huomasimme, ettei se niin kovin paljon loppujen lopuksi eronnut siitä, mitä jokaisen kotona jo tapahtui ympäristön huomioimiseksi. Omasta kiinnostuksestani valitsin tehtäväkseni jätteiden käsittelyn ja vähentämisen tarkastelun. Selvitin Acolad Nordicin 7 Suomen toimiston jätteiden lajittelu- ja kierrätystilanteen, joka olikin jo hyvin toimiva. Muutaman pikku muutoksen ja lisäyksen jälkeen kaikki toimipisteemme kierrättivät ja lajittelivat nopeasti saman mallin mukaisesti. Kyselimme projektin aikana aktiivisesti työntekijöiden mielipiteitä asiassa, jaoimme kierrätys- ja lajitteluvinkkejä Yammerissa ja toimiston seinillä sekä vähensimme merkittävästi toimiston roska-astioiden määrää työpisteiden vieressä keskittämällä ne yhteen paikkaan, jossa lajittelu on jokaiselle helpompaa. Tällä teolla oli muitakin positiivisia vaikutuksia; nousemalla ylös työtuolista ja viemällä banaaninkuoret keittiön biojäteastiaan (koska työpöydän vieressä ei ole enää roskakoria) jokainen lisää askelmääränsä ja hyvinvointia työpäivän aikana. Suhtautuminen kierrätykseen ja lajitteluun on ollut mielestäni Acolad Nordicissa äärimmäisen positiivista ja henkilökunnan keskuudessa on otettu hienosti vastaan ymmärrys siitä, miksi nämä asiat pitää sertifiointia silmällä pitäen olla hyvin dokumentoituna ja mitattavissa. Ihanat työntekijämme ovat todella sitoutuneet asiaan kaikella sydämellään!”

 

Koko yrityksen yhteinen ponnistus

 

Alusta lähtien oli selvää, että vaikuttavan ympäristöjärjestelmän rakentaminen onnistuisi vain koko yrityksen yhteisenä ponnistuksena. Projektiryhmä tiedotti hankkeesta ja sen etenemisestä sisäisissä viestintäkanavissa, merkityksellisiä ympäristönäkökohtia pohdittiin yhdessä eri toimintojen ja eri toimistojen edustajien kanssa ja tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi ideoitiin pienryhmissä. Acolad Nordicilla on sisäistä viestintää varten käytössä muun muassa Yammer, jossa ympäristöasioista käytiin vilkasta keskustelua. Kun hankkeen loppuvaiheilla selvitimme, kuinka hyvin tiedottaminen oli onnistunut, 72 % vastaajista kertoi saaneensa hankkeesta tietoa juuri Yammerin kautta.

 

Jaana Rainivaara, HR-päällikkö, joka vastaa myös tavarahankinnoista, iloitsee: ”Oli ilo huomata, miten innokkaasti henkilökunta oli heti mukana, kun heille kerrottiin aikeista kartoittaa ja vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia. Heiltä on tullut vuoden aikana paljon hienoja ideoita käytännön toimiin. Jo keskustelun herätteleminen tästä aiheesta on havahduttanut meidät tekemään vihreitä valintoja arkisissakin asioissa. Vaikkapa henkilöstön kesäiselle piknikille pakkasimme salaatit biohajoaviin astioihin ja retken jälkeen huolehdimme roskien asianmukaisesta kierrätyksestä.

 

Koko yritystä koskevissa tavarahankinnoissa otimme suuren harppauksen vihreämpään suuntaan, kun karsimme eri tavarantoimittajien aiheuttamat päällekkäiset kuljetukset ja keskitimme kaikki toimitukset samalle ympäristönäkökohdat erinomaisesti huomioivalle toimijalle, joka esimerkiksi suosii kuljetuksissa vihreitä vaihtoehtoja ja antaa meille raportin hankintojemme hiilijalanjäljestämme, jota luonnollisesti seuraamme. Ja nyt kun Helsingin toimistomme muuttaa vuoden vaihteessa uusiin tiloihin otamme ympäristönäkökulman huomioon käyttämällä mahdollisimman paljon nykyisiä hyväkuntoisia kalusteita ja kierrättämällä ylijäävät kalusteet ja lajittelemalla poisheitettävät tavarat. Muuttofirman valinnassa ja mahdollisissa huonekaluhankinnoissakin otamme aktiivisesti ympäristönäkökulman huomioon.

 

Vaikka ympäristösertifikaatti on vain ’mukava bonus’, iloitsen HR-päällikkönä sen positiivisista vaikutuksista yritysmielikuvaan paitsi asiakkaiden ja työntekijöiden myös potentiaalisten työnhakijoiden silmissä.”

 

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

 

Hankkeen edetessä meillä alkoi valjeta, että pystymme tosiaan monessa asiassa omalla toiminnallamme vaikuttamaan ympäristön kuormittumiseen. Kunnianhimoisten tavoitteiden perustaksi keräsimme laajasti tietoa energiankulutuksesta toimistoissamme, tarkastelimme toimistotarvike- ja laitehankintojamme, varmistimme mahdollisimman hyvät lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet jätteille ja sovimme työhön liittyvään matkustamiseen vihreitä käytäntöjä.

 

Totesimme, että voimme esimerkiksi selvästi pienentää toimistojen sähkönkulutusta pienillä arkisilla valinnoilla, kuten turhia valoja sammuttamalla. Lisäksi totesimme, että esimerkiksi matkakulujen suhteen ympäristövaikutusten analyysi ja uuden liiketoiminnan kehittäminen voivat kulkea käsi kädessä: mitä suurempi osa esimerkiksi koulutustoiminnasta siirtyy verkkoon, sitä pienempi hiilijalanjälki.

 

Hiilijalanjälkeen kiteytyykin moni ympäristöjärjestelmämme mittareista. Viime kädessä kaiken seurannan, mittaamisen ja jatkuvan parantamisen kautta haluamme pienentää hiilijalanjälkeämme, joka yksittäisistä mittareista parhaiten kertoo meille, millaiset ympäristövaikutukset Acolad Nordicin liiketoiminnalla kokonaisuutena ottaen on. Ja meillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa: kun jokainen tekee parhaansa omalta osaltaan ja omien tehtäviensä puitteissa, voimme yhdessä saavuttaa suuria asioita.

 

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi koronakeväänä

 

Sertifiointiauditointi oli sovittu toukokuulle. Koronaepidemian takia olimme Acolad Nordicissa siirtyneet maaliskuussa pääosin etätöihin ja hetken jo mietimme, joutuisimmeko lykkäämään auditointia. Onneksi meillä oli jo valmiiksi hyvät valmiudet etätyöhön ja ehkä hieman hämmästykseksemmekin huomasimme, että neuvotteluohjelmien kautta oli mahdollista käydä myös vilkkaita keskusteluja melko suurenkin ryhmän kanssa. Saimme hankkeen valmistelut ajoissa päätökseen ja sovimme KIWAn auditoijamme kanssa, että auditointi pidettäisiin poikkeusolojen vuoksi kokonaisuudessaan verkkoyhteyksien välityksellä. Auditoinnissa saimme rakentavaa ja positiivista palautetta ympäristöjärjestelmästämme ja…

 

Iloisina ja ylpeinä voimme nyt kertoa, että Acolad Nordic on yksi Euroopan ensimmäisistä ISO 14001 -sertifioiduista kielipalvelujen tarjoajista.

 

 

 

Tietoa Acolad-konsernista

 

Acolad on yksi Euroopan johtavista kielipalveluiden toimittajista ja oman alansa dynaamisin toimija. Acolad toimii tällä hetkellä 14 maassa kolmella mantereella (Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa). Sen vahvuuksia on yhtä aikaa globaali ja paikallinen lähestymistapa, minkä ansiosta se on lukuisten kansainvälisten asiakkaiden valinta. Acoladissa yhdistyvät maailmanlaajuisen markkinajohtajan edut ja paikallisen kumppanin läheisyys. Acoladin tiimien asiantuntemus ja intohimoinen suhtautuminen kieliin ja oppimiseen näkyvät kaikissa palveluissamme, jotka kattavat kääntämisen, lokalisoinnin, verkkosivujen ylläpidon, tulkkauksen, kielikoulutuksen ja e-learning-ratkaisut. Acolad-konsernin erinomaisen palvelun takaavat myös sen yli 18 000 luotettavaa käännös- ja koulutusalan kumppania, joista jokainen on todellinen sanankäytön ammattilainen.

 

 

 

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.