24. huhtikuuta 2024

Acolad vahvasti esillä GALA Valencia 2024:ssä

Acolad esitteli GALA Valencia 2024 -tapahtumassa osaamistaan, vaali kumppanuuksiaan ja osoitti sitoutumista vastuullisuuteen.

GALA 2024 toi Valenciaan Acoladin edustajien lisäksi 500 muuta kielialan asiantuntijaa verkostoitumaan ja jakamaan tietoa. Kolmen päivän aikana tarjolla oli yli 40 tuntia mielenkiintoista sisältöä.

Acolad piti GALA Valencia 2024:ssä inspiroivia esityksiä, osallistui keskusteluihin ja vahvisti kumppanuuksia. Kun ajatusjohtajamme jakoivat osaamistaan tapahtuman lavoilla, osallistujat pääsivät kuulemaan, miten Acolad on sitoutunut muovaamaan lokalisoinnin tulevaisuutta.

Nancy Hähnel puhui urasta, elämästä ja valinnoista

Acoladin Alankomaiden toimintojen johtaja Nancy Hähnel vangitsi yleisön mielenkiinnon esityksellään, jonka otsikko oli ”The Battle for Talent: Career, Life & Choices That Matter." Kiehtova esitys urapyrkimysten ja yksityiselämän yhteensovittamisesta ja tarkoituksen löytämisestä kielialalla synnytti eloisaa keskustelua ja sai paljon vastakaikua osallistujilta.

Giulia Silvestrini johti keskusteluja tulkkauksesta

Toisena päivänä Giulia Silvestrini, Acoladin tulkkaustoimintojen johtaja, toimi moderaattorina tulkkausta käsitelleessä epäkonferenssissa. Osallistujat vaihtoivat ajatuksiaan ja saivat arvokasta tietoa tulkkauskäytännöistä ja -työnkuluista.

Tekoäly lokalisoinnissa: tehokas apuri ihmiselle

GALA 2024:ssa käsiteltiin myös tekoälyn kehitystä ja mahdollisuuksia laajentaa ihmisten kykyjä lokalisointialalla niiden korvaamisen sijasta. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden sujuvoittaa prosesseja, edistää luovuutta ja parantaa kielellistä saavutettavuutta.

Tekoälyn moninaiset mahdollisuudet

Tekoäly lupaa mullistaa lokalisoinnin vähentämällä manuaalista työtä, parantamalla käännösten laatua ja tekemällä sisällöstä yksilöllisempää. Näiden edistysaskeleiden ansiosta tiimit voivat keskittyä luovuuteen, kehittää osaamistaan ja edistää inkluusiota kielipalveluissa.

Kieliasiantuntijoiden muuttuva rooli

Kun tekoälystä tulee kiinteä osa lokalisointia, kieliasiantuntijat muuntautuvat kääntäjistä sisältöinsinööreiksi. Muutoksen myötä datatiede- ja analytiikkataitojen merkitys kasvaa, mikä lisää puolestaan tarvetta kehittyä ja hankkia uusia taitoja.

Tekoälyn haasteet ja rajoitukset

Vaikka tekoälyllä on monia etuja, siihen liittyy myös haasteita, kuten harhoja, vinoumia ja kulttuurillisia rajoitteita. Luottamus ja läpinäkyvyys ovat tekoälyn hyödyntämisessä perusedellytyksiä, ja riskien lieventämiseksi ratkaisut on integroitava huolellisesti olemassa oleviin ratkaisuihin.

Asiakaskeskeinen lähestymistapa

Tekoälyn aikakaudella on tärkeää keskittyä räätälöityihin ratkaisuihin ja ymmärtää asiakkaiden tavoitteet ja haasteet. Läpinäkyvyys ja luottamus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä, kun asiakkaat etsivät palveluntoimittajia, joiden tekoälyratkaisut vastaavat tarkasti heidän tarpeitaan.

Asiakkaan ja palveluntoimittajan välinen suhde tekoälyn aikakaudella

Asiakasorganisaatiot suosivat toimittajien valinnassa entistä enemmän tekoälyyn liittyviä ratkaisuja. Tekoälyratkaisujen vertailu on kuitenkin edelleen haastavaa, ja asiakkaat tukeutuvat ennen kaikkea muiden suosituksiin ja toimittajiensa asiantuntemukseen.

Laadunhallinta murroksessa

Tekoäly mullistaa laadunhallintatehtävät ja pakottaa arvioimaan käännösten laadunhallintaa uudesta näkökulmasta. Vaikka tekoälyavusteiset ratkaisut voivat lisätä tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta, huoli luottamuksesta, tietojen validoinnista ja uusien taitojen hankkimisesta on edelleen läsnä.

Lokalisoinnin tulevaisuus

Yhteistyö, läpinäkyvyys ja innovaatio ovat kaikki keskeisessä asemassa, kun lokalisointiala mukautuu tekoälyn tuomiin mullistuksiin. Hyödyntämällä rohkeasti tekoälyn potentiaalin ala voi avata uusia mahdollisuuksia ja jatkaa kehittymistä.

Verkostoitumista hyvän ruoan ääressä

Acolad käytti hyväkseen myös tilaisuuden vahvistaa kumppanuuksiaan asiakaspäivällisellä, jonka järjesti pilvipohjaisia käännöstyökaluja tarjoava Phrase. Tapaaminen oli erinomainen tilaisuus keskustella alan kehityssuunnista ja pohtia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Sitoutuminen vastuullisuuteen

Osoituksena sitoutumisestaan vastuullisuuteen Acolad sponsoroi tapahtumaan ympäristöystävälliset nimikortit ja kaulanauhat. Tämä on yksi esimerkki Acoladin jatkuvista ponnisteluista toimia ympäristövastuun edelläkävijänä kielipalveluyhteisössä.

Acolad osallistui GALA Valencia 2024:ssa merkittävällä tavalla keskusteluihin toimialaa puhuttavista aiheista aina tulkkauksesta työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Tapahtuma oli myös erinomainen tilaisuus esitellä vankkaa sitoutumistamme kumppanuuksiin ja vastuullisuuteen kielipalvelualalla.

Oletko valmis siirtymään tekoälyn aikakauteen?

Ota yhteyttä tekoälytiimiimme!

Viimeaikaisia uutisia