Utbildningsbehovsanalys – vad det innebär och varför det är viktigt för dig

Hur många gånger har du hört talas om hur viktigt det är med utbildning och utveckling, utan att förstå exakt vad som avses? Och framförallt – vet du hur man mäter effektiviteten hos företagets utbildningsprogram, eller om det ens finns något sätt att mäta den på?

date icon19 mars, 2023     tag iconUtbildning

Oavsett om du är i färd med att ta fram ett utbildningsprogram eller planerar en ny kurs för ditt team, måste du för att kunna skapa en effektiv utbildning veta vad deltagarna behöver lära sig, varför de behöver lära sig det och hur de bäst kan lära sig det. Som väl är kan du med hjälp av en utbildningsbehovsanalys (learning needs analysis, LNA) få hjälp att besvara alla dessa frågor på ett enkelt sätt.

I denna artikel förklarar vi vad en LNA är och vilka avgörande faktorer du måste ha klart för dig innan du börjar att skapa ett utbildningsprogram.

Vad är en utbildningsbehovsanalys (LNA)?

LNA är en systematisk metod för att analysera glappet mellan uppsatta affärsmål och nuvarande prestationsnivå. Med resultatet från denna analys i handen kan du sedan avgöra vilken utbildningslösning som är bäst lämpad att fylla glappet. En LNA hjälper dig att hålla koll på befintliga prestationsdata, att bestämma vilken utbildningslösning som passar bäst, att sätta mål samt att förbereda för utvärdering efter avslutat projekt.

Varför är utbildningsbehovsanalysen avgörande för att skapa framgångsrika utbildningsprogram?

Lös problemet första gången

Hastigt framtagna utbildningar ger sällan bra resultat. En LNA sätter fingret på det verkliga problemet, så att du kan utforma en utbildningslösning som löser det.

Utbildning är en investering som måste ge avkastning

Att ta fram en utbildningslösning kostar tid, pengar och resurser. En utförlig problemanalys gör det möjligt att mäta framstegen, vilket innebär att du kan få stöd från intressenterna och visa att du gjort ett bra jobb.

Högpresterande team är nöjdare team

En utförlig utbildningsbehovsanalys resulterar i framgångsrika utbildningsprogram som gör att dina medarbetare kan prestera på topp.

Några tips för att få till en korrekt utbildningsbehovsanalys

Formulera en problembeskrivning och inhämta godkännande från alla berörda

Det är sällan som alla har samma syn på ett problem. Fastslå syftet med att utföra en LNA. Handlar det om efterlevnad? Att utforma eller omforma utbildningar? Eller att lösa en utbildningsutmaning? När du kommit fram till syftet med din LNA blir det enklare att bestämma vilka kunskapsområden som behöver undersökas. Glöm inte att samla in nuvarande prestandauppgifter och jämföra dem med affärsmålen. Detta hjälper dig att ta fram projektmål och utvärderingsmarkörer.

Utbildning är inte svaret på allt

Föreställ dig en uppgift där teamet har 250 olika inmatningskoder att välja mellan, och teamet ofta använder fel kod. Här är det knappast utbildning som behövs – att komma ihåg så många koder är helt enkelt för svårt. I det här fallet är lösningen snarare någon form av hjälpmedel.

Lär känna deltagarna

Om du kommit fram till att utbildning är rätt alternativ måste du också se till att utbildningen fungerar för deltagarna. Ta del av deras åsikter via intervjuer och fokusgrupper, så att du förstår vilken nytta en utbildning kan ge dem. Vilken roll/befattning har de? Varför når de inte sina mål? Vilka språk talar de? Kan de avsätta tid för utbildning?

Några avslutande ord om utbildningsbehovsanalys

Utbildningsbehovsanalysen kan kännas som en betungande uppgift, särskilt om du är pressad att utföra den snabbt. Vi har skapat en 5-minutersguide som hjälper dig att genomföra en utbildningsbehovsanalys på ett bra sätt. Guiden talar om vad din analys ska omfatta samt tipsar om hur du utför den på bästa sätt och hur du övertygar intressenterna om att din lösning är den rätta.


date icon19 mars, 2023     tag iconUtbildning

Skaffa vår 5-minutersguide för utbildningsbehovsanalys

relaterade artiklar