Växa globalt? Varför du först behöver en strategi för lokaliserat innehåll

Den globala digitaliseringen är ett av 2000-talets hetaste ämnen. Konsumenter gör allt fler inköp online. Till följd av den globala pandemin handlas det mer än någonsin virtuellt och över gränserna.

date icon16 november 2022     tag iconRådgivning

Detta kan leda till stora tillväxtmöjligheter, men det kan också orsaka luckor – kan hela din internationella publik navigera på din webbplats, relatera till dina marknadsföringskampanjer eller ens förstå ditt varumärke och din slogan? För att se till att de kan det är det viktigt att ha en strategi för global profilering med lokaliserade metoder för varje marknad eller region. Till att börja med behöver du veta vilka språk som är rätt – och som kommer att vara rätt även i framtiden.

Enligt aktuell forskning från Common Sense Advisory, som baserats på befolkningsuppskattningar för de kommande sex åren, kommer antalet språk som du kommer att behöva omfatta i din verksamhet att öka. Det kan komma att påverka din övergripande affärsstrategi.

Globaliseringens inverkan på översättning och lokalisering

Det talas förvisso fler än 7000 olika språk i världen, men med bara 23 av dem kan du kommunicera med 50 % av världens befolkning. Följande är de fyra språk som används mest på internet:

  • Engelska (25,9 % av internetanvändarna globalt)
  • Förenklad kinesiska (19,8 %)
  • Spanska (7,9 %)
  • Arabiska (5,2 %)

En mängd olika omständigheter leder till nya utmaningar med att nå en internationell publik och att uppnå global tillväxt eftersom målet konstant ändras. Det finns många faktorer som orsakar förändringar i efterfrågan på språk, men de följande fyra drivkrafterna är de främsta:

Ökat antal internetanvändare

Enligt nyligen gjorda uppskattningar är fler än 4,6 miljarder människor aktiva internetanvändare. Det motsvarar ungefär 59 % av världens befolkning. Dessa människor befinner sig i världens alla hörn och utgör värdefulla möjligheter att nå en bredare kundbas. Antalet internetanvändare och deras köpkraft kommer bara att fortsätta att öka. De nya användarna ger nästan ändlösa möjligheter att öka de globala intäkterna.

Användning av mobila enheter och IoT-enheter

Användningen av smarttelefoner, surfplattor och bärbara enheter, såväl som sakernas internet (IoT, Internet of Things) och en rad olika enheter som kommunicerar aktivt på internet har under de senaste åren fått genomslag på marknaden, och denna trend kommer bara att fortsätta. Mellan 2017 och 2027 kommer användningen av de olika enheterna att öka med 55 %.

Fler än sex miljarder människor över hela världen använder smarttelefoner eller är tidiga med att börja använda andra bärbara enheter. Globala varumärken måste lägga fokus på att dessa köpare ska bli nöjda – personer som kanske inte ens har tillgång till en dator eller som helt enkelt föredrar att kommunicera via sina mobila enheter.

Befolkningsförändringar

Den ökade efterfrågan på internetuppkoppling beror också på befolkningsförändringar. Enligt Population Research Bureau kommer världens befolkning under de kommande sex åren att växa med så mycket som 12 %, vilket är en ökning från 7,9 miljarder till 8,3 miljarder människor fram till 2027.

Ökande BNP

Det är ingen hemlighet att en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) ofta hänger samman med tillgång till internet och befolkningsförändringar. De tre ovannämnda faktorerna – ett ökande antal internetanvändare, användning av olika enheter och befolkningsförändringar – bidrar också till växande ekonomier. Världens BNP förväntades öka med 5,6 % under 2021, vilket är den största tillväxten på 80 år. Du kan lätt missa att räkna med de förändringar i efterfrågan på språk som är relevanta för ditt onlineföretag, men det är nödvändigt om du vill ligga i framkant.

Vilka kommer att vara framtidens viktigaste företagsspråk?

Eftersom det är sannolikt att världens befolkning kommer att fortsätta att öka exponentiellt blickar vi mot 2027 för att se var du behöver lägga fokus i dina strategier för översättning och lokalisering.

Under de kommande sex åren kan vi förvänta oss att efterfrågan på engelska och vissa europeiska språk kommer att minska något, medan efterfrågan på asiatiska språk kommer att öka. Eftersom Asiens befolkning utgör mer än hälften av världens befolkning och internetanvändningen där ökar alltmer är det logiskt för företag att vilja nå de asiatiska marknaderna.

Var också beredd på den ökande efterfrågan på lokaliserat innehåll från tillväxtmarknader, exempelvis Filippinerna, Bangladesh och olika regioner i Indonesien, eftersom antalet personer med tillgång till internet och smarttelefoner i dessa länder fortsätter att öka.

Listan över de språk som krävs för att få tillgång till 90 % av bruttonationalprodukten från onlineverksamhet kommer 2027 att utgöras av 17 språk, alltså ett språk mer än de 16 språk som förväntas för 2022:

Företagens mest eftertraktade språk online 2027

Senast 2027 kommer dessa språk att dominera affärsverksamheten på internet.

Vi kan också se en minskad efterfrågan på japanska, främst till följd av en befolkningsminskning.

Vissa av de föreslagna andelarna kan verka små, men omräknat till antal personer kan de komma att utgöra marknadsmöjligheter som företag inte har råd att missa. Exempelvis består den turkiska marknaden av fler än 55 miljoner människor, och i Indonesien, där internetanvändningen har ökat exponentiellt, finns det för närvarande 202,6 miljoner internetanvändare, en siffra som förväntas fortsätta att stiga.

Avslutande tankar

Det är alltid bra att vara medveten om ditt varumärkes nästa strategiska drag, men det finns några andra faktorer att ta hänsyn till när du planerar lokaliseringsstrategin för ditt företag:

  • Var vill du göra affärer?
  • I vilka länder verkar ditt företag just nu?
  • Varifrån kommer internetbesökarna?
  • Vilka platser behöver du nå som du inte når i dag?

Det är ingen idé att översätta allt innehåll till alla möjliga språk om du inte kan leva upp till dina löften till respektive kundgrupp. En sådan strategi skulle dessutom antagligen bli övermäktig för din budget – det är inte lönsamt att breda ut sig mer än vad företaget klarar av.

Det är bäst att lägga fokus på befintliga och attraktiva marknader och se till att lyckas där, men samtidigt hålla ögonen öppna efter möjligheter på nya och blomstrande marknader. Den språkliga utveckling som förklaras ovan kan hjälpa dig att hitta var dessa marknader finns för ditt företag.


date icon16 november 2022     tag iconRådgivning

Upptäck fler praktiska tips på hur du kan utveckla din verksamhet

relaterade artiklar