Fallstudie

Globalt företag inom life science centraliserar hanteringen av översättningar

Ta reda på hur detta stora företag inom life science fick snabbare och mer kostnadseffektiva översättningar genom att centralisera översättningsverksamheten.

 


Vår kund, ett Fortune 50-företag inom life science, distribuerar medicinsktekniska produkter, läkemedel och konsumentprodukter till fler än 100 länder på mer än 50 olika språk. Företaget har kontor över hela världen, som alla behöver översättningar. 


Utmaningen

Vår klient upplevde stora utmaningar med sitt befintliga, decentraliserade översättningsprogram. Processerna var inkonsekventa mellan olika delar av företaget, vilket i slutänden påverkade både kvaliteten och tiden till marknaden.

Detta decentraliserade program ledde till:

 • svårigheter med att hantera leverantörernas efterlevnad och resultat
 • låg kvalitet och inkonsekvens mellan olika språk
 • problem med spårning och styrning av översättningsutgifter
 • bristande insyn och transparens i översättningsprocessen
 • begränsad portabilitet mellan språktjänstleverantörer
 • brist på skalbarhet och interoperabilitet för interna verktyg och teknik till stöd för de ökande översättningsbehoven

Lösningen

När kunden vände sig till Acolad Life Sciences ville de uppnå flera huvudmål, däribland att:

 • skapa en centraliserad översättningsstrategi för implementering i hela företaget
 • optimera översättningsprocessen genom att avlägsna ineffektiva delar
 • integrera befintlig teknik med nya verktyg för maximala fördelar
 • förbättra insynen i projekt som är på gång inom hela företaget
 • skapa en samordnad källa till sanning för språkresurser som ska användas internt och av alla leverantörer

Högsta prioritet var att minska antalet översättningsleverantörer från fler än 100 leverantörer till en mindre, mer lätthanterlig pool.

Acolad utsågs till huvudsaklig översättningspartner

Efter en omfattande anbudsinfordran för att välja ut nio officiella leverantörer, utsågs Acolad till huvudleverantör. Den första åtgärden var att utveckla ett centraliserat översättningsprogram som skulle implementeras globalt och bestå av två huvudsakliga standardprocesser:

 1. interna procedurer för översättningshantering
 2. definition av hur leverantörsnätverket skulle samarbeta under kommande projekt.

Till stöd för programmet skulle Acolad som huvudleverantör också tillhandahålla den teknikplattform som alla översättningstjänster skulle använda, både interna användare och andra godkända leverantörer. Plattformen centraliserar alla företagets språktillgångar för att optimera samarbetet mellan alla interna och externa intressenter:

Portal för översättningshantering

Portalen för översättningshantering erbjuder flera viktiga fördelar för kunden, däribland följande:

Integrering av översättningsminnen

Integreringen av arkivet med översättningsminnen ger alla leverantörer och avdelningar tillgång till allt tidigare översatt innehåll.

 

En av de mest uppskattade fördelarna med detta arkiv är att leverantörerna kan leta upp och ladda ned det innehåll de behöver i översättningsminnena och sköta själva översättningen utanför portalen, med sina egna verktyg och processer.

Integrering av SAP Ariba och hantering av översättningskostnader

Portalen innehåller centraliserade offerter och konkurrenskraftiga anbud. Integreringen med SAP Ariba säkerställer snabb och enkel överblick över godkända kostnader.

 

Med den modul för översättningsofferter som ingår i portalen kan interna intressenter begära in konkurrenskraftiga anbud från alla leverantörer samtidigt. Detta centraliserade alternativ eliminerar behovet av att skicka flera e-postmeddelanden till flera olika leverantörer eller använda olika egenutvecklade verktyg.

 

När arbetet tilldelats underlättar integreringen med SAP Ariba det finansiella godkännandet, utfärdandet av inköpsorder och finansiell uppföljning både i SAP Ariba och i portalen. Kunden behöver inte logga ut från portalen och in i Ariba, så arbetsflödet avbryts inte. Detta är en heltäckande lösning som börjar med att efterfråga offerter och slutar med att inköpsordern utfärdas. Integreringen säkerställer efterlevnad för godkända leverantörer. 

Standardisering av processer

Portalen innehåller också en modul för hantering av översättningsprojekt. På grund av de varierade kraven inom bolaget var det viktigt för vår kund att ge användarna flexibiliteten att kunna skapa egna arbetsflöden anpassade till deras behov. Portalen håller en balans mellan standardisering av processer och flexibilitet, samtidigt som en detaljerad verifieringskedja registreras för varje projekt.

Mer konsekvent innehåll

Genom filarkivet lagrar portalen ordlistor, stilguider, mallar och ytterligare standardrutiner för att göra processerna smidigare och säkerställa konsekvens i det översatta innehållet.

Anpassning och design: en intuitiv användarupplevelse

Förutom den kraftfulla funktionaliteten ville vi också utveckla en intuitiv, användarvänlig plattform, skräddarsydd efter kundens behov och de olika användarprofilerna. Målet var att säkerställa att alla användare kunde lära sig och komma igång med systemet på ett par minuter – inte på flera dagar eller veckor.

 

Den intuitiva designen minimerar behovet av omfattande utbildning och dokumentation. I slutänden anser vi att användare inte ska behöva förstå de komplicerade delarna av översättningsprocessen för att sköta sitt arbete – det gör portalen åt dem. 

Resultatet

Efter att portalen implementerades har översättningstiden minskat kraftigt. Det beror på att olika avdelningar inom företaget kan utnyttja tidigare översatt innehåll i sina egna projekt. I stället för att leverantörerna bara har tillgång till de översättningsminnen de skapat för kunden genom åren, har de nu åtkomst till delade översättningsminnen från åtta andra leverantörer. Detta säkerställer konsekvens i det översatta innehållet.

Genom att utmana leverantörerna att ge konkurrenskraftiga anbud genom en standardiserad offertmall, har kunden kunnat minska kostnaderna och hanteringstiden för sina projekt. Leverantörerna vet att de befinner sig i en konkurrensutsatt miljö. Därmed använder de aggressiv prissättning och arbetar innovativt för att leverera projekten snabbare.

Allteftersom projekten blir klara laddas nya översättningsminnen upp av leverantörerna, vilket resulterar i en ständigt växande databas med översatt innehåll som kan återanvändas. Detta bidrar till minskade kostnader.

Vill du ha ett eget exemplar av den här fallstudien?
 • 3 000 användare
 • 14 000 slutförda projekt
 • Minskade kostnader
 • Ökad konsekvens i det översatta innehållet
 • Snabbare projekthantering

Återkoppling från användare

”Jag uppskattar den transparens som portalen har lett till; inga fler problem med hantering av leverantörerna.”

”Det är otroligt hur mycket tid jag sparar med det här verktyget!” 

”Det är uppfriskande att använda ett verktyg som helt klart utformats för mig, inte för mina leverantörer.”

”Det var häpnadsväckande att se hur mycket tidigare översatt innehåll det fanns i företaget som jag kunde utnyttja. Det sparar enormt mycket tid och sänker kostnaderna rejält.”

”Jag använde just verktyget för första gången; det var riktigt enkelt!”

”Programmet och plattformen är revolutionerande för vårt företag.”

Relaterad läsning

Cara Therapeutics får FDA-godkännande för nya behandlingar – med Acolad

Komplett stegvis guide till en framgångsrik anbudsinfordran för översättning

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!