Persbericht

Acolad herintroduceert de baanbrekende Taskforce Tolken op afstand

28 augustus 2023

De enerverende herintroductie van de Taskforce Tolken in Nederland haalt de krantenkoppen: onze Taskforce Tolken op afstand kwam onlangs in het nieuws in Multilingual en raakte de juiste snaar op het gebied van bedrijfsinnovatie, impact op de gemeenschap, werkintegratie van minderheidsgroepen en talentontwikkeling via het aanleren van nieuwe vaardigheden.

De Taskforce werd oorspronkelijk in 2015 ontwikkeld door Livewords als een pilotproject om het hoofd te bieden aan het tekort aan tolken op de markt en de beperkte toegang tot het beroep. Acolad koos onlangs voor een herintroductie van de Taskforce Tolken om verder te beantwoorden aan de essentiële tolkbehoeften van de Nederlandse overheid. Nu de vluchtelingencrisis afstroomt op een recordaantal asielaanvragen in Nederland – tegen het einde van het jaar worden maar liefst 70.000 nieuwe aanvragen verwacht, het hoogste aantal in Europa – streeft deze spin-off van 2023 ernaar om de capaciteit van de taskforce tegen 2024 te verdubbelen, door zowel het aantal tolken als de beschikbare telefoonlijnen te vergroten.

Het innovatieve programma identificeert allereerst moedertaalsprekers van talen die veel gevraagd worden, zoals Arabisch en Tigrinya, en die geïnteresseerd en bereid zijn om hun carrières een nieuwe wending te geven door te gaan tolken. Deze tolken zijn vaak zelf voormalige asielzoekers die in volledig andere sectoren werkzaam waren en nooit iets te maken hadden met taaldiensten.

De deelnemers volgen vervolgens een interne introductiecursus van Acolad. Hierbij komen thema's zoals tolktechnieken, gedragscode en medische terminologie aan bod. Aan het einde van deze cursus worden deelnemers op een Noodlijst geplaatst om ervaring op te doen. Bovendien worden zij ingeschreven voor tolkopleidingscursussen om een B2- of C1-tolk te worden.

In de editie van augustus van Multilingual, een van de vermaardste publicaties in de taaldienstensector, staat een interview met Nancy Hähnel, General Manager van Acolad Nederland. In dit interview vertelt zij over de details van de 2023 spin-off van het project en benadrukt zij hoe Acolad verder bouwt op de capaciteiten van de taskforce en aanzienlijk investeert om het programma uit te breiden zodat de huidige behoeften vervuld worden.

In dit artikel staat ook het inspirerende verhaal van Basel Someh, een beëdigde tolk afkomstig uit Syrië. Zijn ongelooflijke reis doet ons inzien dat tolken een ware publieke dienst is met een immens effect op de levens van asielzoekers.

Het persoonlijke verhaal van Someh over het programma waar hij zich in 2016 bij aansloot, werpt licht op de taskforce, de bijdrage ervan aan de asielprocedures in het land en de transformerende rol en sociale invloed van deze tolken.

De gedrukte uitgave van deze editie van Multilingual is beschikbaar voor aankoop en het artikel kan hier worden gelezen.

Wil jij graag meer weten over onze tolkoplossingen?

Praat met onze experts!

Laatste nieuws