Kiinnostaako kansainvälinen kasvu? Nämä 10 kieltä siivittävät liiketoimintasi kansainväliseen kasvuun

date iconPäivitetty 27.2.2023     tag iconKonsultointi

Maailma tarjoaa yhä enemmän yhdistettyjä kokemuksia, ja yritykset toimivat jo erittäin kansainvälisesti. Useimmat globaalit yritykset ovat vähintäänkin pohtineet niitä lukuisia hyötyjä, joita ne voisivat saavuttaa tarjoamalla sisältöä eri kielillä. 

Itse asiassa jokaisen yrityksen on vietävä markkinointisisältönsä seuraavalle, monikieliselle tasolle, jos se haluaa myydä tuotteita ja palveluita erilaisia kulttuureja edustaville ja eri kieliä puhuville kohderyhmille. 

Kohdeyleisöjen sitouttaminen onnistuu parhaiten heidän omalla kielellään, olipa kyse verkkokoulutusten lokalisoinnista sisäisen viestinnän parantamiseksi, käyttöoppaiden ja tuotemanuaalien kääntämisestä asiakastukea varten tai verkkosivuston lokalisoinnista asiakkaiden houkuttelemiseksi eri puolilla maailmaa. 

On entistä tärkeämpää, että yrityksessä määritellään käännös- ja lokalisointistrategia, joka mahdollistaa nämä globaalit vuorovaikutukset. Maailmassa on kuitenkin tiettävästi 7 000 elävää kieltä, joten voi olla vaikea päättää, mihin kieliin juuri sinun yrityksesi tulisi panostaa. 

Arviointi kannattaa aloittaa makrotason liiketoimintatavoitteista ja keskeisistä kohderyhmistä. Ennen kielten valintaa tulisi selvittää, millä kielillä kilpailijat tarjoavat sisältöä, ja pohtia, kannattaako yrityksesi toimia samoin vai pikemminkin erottautua joukosta. Eikä tässä vielä kaikki. 

Lokalisointistrategia on avain menestykseen, ja digitaalisen sisällön tehokas hallinta on erittäin tärkeä osa lokalisoinnin kokonaisuutta. Strategiassa on siis myös huomioitava tarvittava teknologia ja globaalin sisällön hallinta, jotta globalisaatiostrategia toisi yritykselle todellista kilpailuetua. 

Olemme koonneet kätevän listan kymmenestä tärkeimmästä kielestä, joita yrityksen kannattaa harkita, kun se tavoittelee kansainvälistä kasvua ja aloittaa markkinointisisältöjen kääntämisen. Lista sisältää tarkempia lukuja ja tietoja siitä, miksi juuri nämä kielet voivat edistää kansainvälistä kasvua.

1. Englanti 

Englanti on liike-elämän ja akateemisen maailman valtakieli. Se on erittäin laajalle levinnyt kieli: 339 miljoonaa ihmistä puhuu englantia äidinkielenään 94 maassa, ja se on 20 tärkeimmän kansainvälisen organisaation virallinen kieli. Useimmissa maissa englanti on myös ensimmäinen koulussa opetettu vieras kieli, ja kolmasosa maailman väestöstä ymmärtää englantia. 

Englanti on myös säilyttänyt johtopaikkansa internetin käytetyimpänä kielenä – peräti 1 186 451 052 käyttäjää – ja monikielisten verkkosivustojen yleisimpänä kielenä: 61 % monikielisistä verkkosivustoista käyttää englantia. 

Englanti on siis erittäin tärkeä kieli kaikille, jotka haluavat menestyä globaaleilla markkinoilla. 

 

2. Kiina

Kiinan kielellä tarkoitetaan sinotiibetiläisten kielten ryhmää, johon kuuluvia kieliä yli 955 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään. Tämä osuus on 14,4 % maailman väestöstä, ja kiinan kieli onkin maailman ylivoimaisesti puhutuin kieli – peräti miljardi ihmistä puhuu kiinaa. 

Kiinan talous on kasvanut hämmästyttävää vauhtia viime vuosikymmenten aikana, ja Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena vuonna 2018. 

Kiinan keskeinen asema maailmantaloudessa tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, joten kiinan kieltä ei pidä sivuuttaa, etenkin koska englantia ei puhuta laajalti Kiinassa. 

Kiina on myös toiseksi suosituin kieli internetin käyttäjien keskuudessa, ja 2 779,31 miljardin dollarin myynnillä Kiina oli maailman johtava verkkokauppamarkkina vuonna 2021. Jos internetin käyttö Aasian tärkeimmillä markkinoilla laajenee entisestään, kiinan kielen arvioidaan syrjäyttävän englannin kielen internetin käytetyimpänä kielenä jo lähitulevaisuudessa. 

Mandariinikiina on kiinan kielen puhuttu murre, joten kirjoitetun sisällön kääntämisessä on valittava kiinan kielen kahdesta kirjoitetusta muodosta joko yksinkertaistettu tai perinteinen kiina. Suurin osa Kiinan väestöstä käyttää yksinkertaistettua kiinaa, mutta Taiwanissa ja Hongkongissa käytetään perinteisiä kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu kiinan kielen puhutut ja kirjoitetut muunnelmat, joita käytetään tärkeimmillä kiinankielisillä markkinoilla: 

Markkinat

Puhuttu

Kirjoitettu

Kiina

Mandariinikiina

Yksinkertaistettu kiina

Singapore

Mandariinikiina

Yksinkertaistettu kiina

Taiwan

Mandariinikiina

Perinteinen kiina

Hongkong

Kantoninkiina

Perinteinen kiina

 

Liiketapaamisen tai kokouksen tulkkauskieleksi on valittava joko mandariini- tai kantoninkiina. Asiakirjojen kääntämiseen sen sijaan on valittava joko yksinkertaistettu tai perinteinen kiina. 

 

3. Espanja

Espanjaa ei ehkä pidetä liike-elämän kielenä, mutta se on 460 miljoonan ihmisen äidinkieli ja maailman toiseksi puhutuin kieli mandariinikiinan jälkeen. Sillä on siis oikeutettu paikkansa tällä listalla. 

Sisällön tarjoaminen espanjaksi voi avata monia uusia ovia. Espanjan lisäksi se on tärkeä kieli Latinalaisen Amerikan maissa, kuten Meksikossa, Perussa, Paraguayssa ja Ecuadorissa, sekä Yhdysvalloissa, jossa arviolta 37,6 miljoonaa ihmistä puhuu espanjaa ensimmäisenä kielenään. Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin talous, ja Yhdysvaltain espanjankielisen väestön määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Espanja on siis todella tärkeä kieli. British Councilin mukaan myös 34 % Ison-Britannian yrityksistä pitää espanjaa ”hyödyllisenä” kielenä. 

Meksikolla on laaja kahdenvälisten kauppasopimusten verkosto ja yksi maailman vapaimmista kauppapolitiikoista. Iso-Britannia on myös määrittänyt Meksikon ensisijaiseksi kansainvälisen koulutuksen kumppanimaaksi. 

Jos tavoitteena on edistää liiketoimintaa Yhdysvalloissa tai missä tahansa läntisellä pallonpuoliskolla, espanjan kieli kannattaa valita yhdeksi lokalisointikieleksi. 

 

4. Arabia

Arabiaa puhuu maailmassa 295 miljoonaa ihmistä, ja se on virallinen kieli 28 maassa, mukaan lukien monessa dynaamisessa, kasvavassa Lähi-idän ja Afrikan maassa. Ison-Britannian 50 tärkeimmän tavaravientimaan joukossa on kuusi arabiankielistä maata, ja niiden viennin yhteenlaskettu arvo taloudelle ylittää esimerkiksi Espanjan, Kiinan tai Italian viennin arvon. Tämä on vain yksi selitys sille, miksi British Councilin raportin mukaan arabia on toiseksi tärkein ”tulevaisuuden kieli”. 

Lähi-itä on nopeasti kasvava, innokkaiden kuluttajien markkina ja vauras alue, jossa monet valtiot pyrkivät edistämään matkailua ja houkuttelemaan turisteja erityisesti shoppailumatkoille. Alueelliseen epävakauteen liittyy tietysti huolenaiheita, mutta toisaalta tämä myös lisää arabiankielisen sisällön kysyntää esimerkiksi tiedustelun ja diplomatian tarkoituksiin. 

Internetin käyttö on kasvussa myös Lähi-idän maissa. Monet arabit puhuvat vain arabian kieltä, joten verkkosisällön kääntäminen on välttämätöntä kilpailuedun saavuttamiseksi näillä kansainvälisillä markkinoilla. Arabian kielen renderöinnissä verkkosivustoilla on ollut haasteita, mutta uusimmat ohjelmistot ovat ratkaisseet nämä ongelmat. Todennäköisesti yhä useammat yritykset kääntävät jatkossa sisältönsä arabian kielelle. 

Yritysten kannattaa tuoda tuotevalikoimansa helposti arabiankielisen maailman saataville. Asiakkaan kielen puhuminen voi johtaa erinomaisiin tuloksiin, ja yhteinen kieli on erityisen tärkeää diplomaattisissa suhteissa sekä energia- ja puolustusteollisuuden sektoreilla. 

 

5. Saksa 

Saksa on 130 miljoonan ihmisen äidinkieli, ja maailmassa yhteensä 230 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa. Se on myös neljänneksi käytetyin kieli verkossa. Luku voi vaikuttaa pieneltä verrattuna useimpiin muihin tämän listan kieliin, mutta saksaa puhutaan myös tietyissä Euroopan tärkeimmissä talousmaissa: Saksassa, Itävallassa, Belgiassa, Sveitsissä, Luxemburgissa ja Liechtensteinissa. Saksa on myös Euroopan unionin suurin talous ja merkittävä talouden moottori maailmanlaajuisesti. 

Saksa on maailman kolmanneksi suurin tutkimuksen ja kehityksen rahoittaja. Siksi saksa onkin erityisen tärkeä tieteellisen tutkimuksen kieli ja yksi merkittävimmistä tieteellisistä kielistä ns. pehmeissä tieteissä, kuten terveystieteissä, yhteiskuntatieteissä, psykologiassa, taiteessa ja humanistisissa tieteissä. 

Saksalaiset yritykset ovat tunnettuja laadusta, teknisestä osaamisesta ja asiantuntemuksesta, ja monet yritykset ovat johtavia omilla teollisuudenaloillaan. Jos haluat saada heidät asiakkaiksesi, sinun on puhuttava heidän kieltään. 

 

6. Portugali

Noin 232 miljoonaa ihmistä puhuu portugalia Portugalissa, Brasiliassa ja tietyillä Afrikan alueilla. Portugali on myös toiseksi puhutuin kieli Latinalaisessa Amerikassa (espanjan jälkeen). Tämä voi tulla yllätyksenä, mutta se on myös viidenneksi käytetyin kieli internetissä: peräti 171 miljoonaa ihmistä käyttää portugalia verkossa. CSA Researchin viimeisimmässä vuosittaisessa kielivertailussa portugalin osuus kasvoi 6,1 % usean tasaisen vuoden jälkeen. 

Liiketoiminnan kannalta Brasilia on todennäköisesti houkuttelevin kohdemarkkina. Brasilia on iso maa, iso markkina ja Latinalaisen Amerikan suurin talous, joka tarjoaa jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Brasiliaa pidetään tärkeimpänä G8-maiden ulkopuolisena tiedemaana, jossa on mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusyhteistyötä esimerkiksi lääke- ja energiasektoreilla. 

British Councilin raportin mukaan portugali on yksi kymmenestä tärkeimmästä kielestä Ison-Britannian tulevaisuuden kannalta ja tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa kaupan, tieteen, koulutuksen ja diplomatian aloilla. 

Portugalin kielen kysyntä kasvaa myös Yhdysvalloissa, ja vaikka portugali on aina ollut tärkeä maailmankieli, se on vasta hiljattain tunnustettu tärkeäksi liike-elämän ja kansainvälisten suhteiden kieleksi. 

Se kasvattaa suosiotaan myös Aasiassa, sillä alueella on erinomaiset diplomaattiset ja taloudelliset suhteet Portugalin ja muiden portugalinkielisten maiden kanssa. 

Unescon arvion mukaan portugalin kieli on nopeimmin kasvava eurooppalainen kieli englannin jälkeen. Se on myös kieli, jolla on Unescon mukaan parhaat mahdollisuudet kasvaa kansainvälisenä kielenä eteläisessä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 

Näiden tietojen valossa portugali saattaa olla hyödyllinen kieli, joka voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia neljällä eri mantereella. 

 

7. Ranska

Ranska on tunnetusti rakkauden kieli, mutta se on myös erinomainen bisneskieli. Ranska on nykyäänkin erittäin suosittu kieli, ja 79,9 miljoonaa ihmistä puhuu ranskaa 29 maassa. Itse asiassa on arvioitu, että noin 194,2 miljoonaa ihmistä puhuu ranskaa toisena kielenään, ja tämän luvun on arvioitu kasvavan 750 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä – jopa ohi englannin ja mandariinikiinan. Internetissä ranskan kielellä on arvioitu olevan 102 miljoonaa käyttäjää. 

Ranska on myös monen kansainvälisen organisaation, kuten YK:n ja Maailman kauppajärjestön, virallinen kieli. Euroopan unionin odotetaan käyttävän jatkossa useammin ranskan kieltä, vaikka englanti onkin edelleen EU:n virallinen kieli. 

Ranskankielinen maailma ulottuu myös nopeasti kasvavaan ja luonnonvaroiltaan rikkaaseen Afrikkaan. Afrikan kuusi nopeimmin kasvavaa taloutta ovat Ruanda, Tansania, Mosambik, Norsunluurannikko, Kongon demokraattinen tasavalta ja Etiopia. Näistä kolmessa ranska on maan virallinen kieli. Algerian, Marokon, Vietnamin ja Kambodžan kaltaisissa maissa, joissa englannin kielen osaaminen on alhaisella tasolla, ranska on erityisen hyödyllinen ja laajasti käytetty kieli. 

Jos yrityksesi tavoittelee kuluttajia näissä maissa, sen kannattaa investoida ranskankielisiin käännöksiin. 

 

8. Japani 

Japanin kieltä puhuu 125 miljoonaa ihmistä – pääasiassa Japanissa, joka sattuu olemaan maailman kolmanneksi suurin talous. Japani on myös kuudenneksi käytetyin kieli internetissä, ja japaninkielisen verkkokaupan myynti vuonna 2021 oli 128,3 miljardia dollaria. British Council toteaa, että Japani edistää merkittävästi Ison-Britannian vaurautta sekä vientimarkkinana että tärkeänä investoijana ja tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia erityisesti tieteen ja teknologian saralla. 

Japanin talouskasvu on osoittanut hidastumisen merkkejä, mutta Japanilla on Saksan tavoin erinomainen maine, ja japanilaisten yritysten huippuosaamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Japanilaiset yritykset ovat hyvin innovatiivisia, ja Japani on maailman toiseksi suurin tutkimuksen ja kehityksen rahoittaja. Se on myös yksi maailman teknologisesti edistyneimmistä maista, joka hyödyntää teknologiaa kokonaisvaltaisesti. 

Japanilla on edelleen tärkeä rooli korkean tason kansainvälisillä foorumeilla ja merkittävänä kehitysavun antajana. Ison-Britannian ulko- ja kansainyhteisöministeriö pitää Japania tärkeänä kumppanina ilmastopolitiikkaa, energian ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä rahoituslaitosten uudistamista koskevissa asioissa. 

Kuten TheRichest.com toteaa, Japani kehittää myös parhaillaan tulevaisuuden robotti-isäntiämme. Tähän prosessiin kannattanee osallistua, sillä Japanin teollisuus työllistää yli neljännesmiljoonaa robottityöntekijää. Japani arvioi tämän määrän kohoavan peräti yli miljoonaan seuraavan 15 vuoden aikana, ja robotiikasta saatavien tulojen odotetaan nousevan lähes 70 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä. Olipa kyse robotiikasta tai muusta, näin valtaviin tuloihin mahtuu varmasti useitakin talouskumppanuuksia. 

 

9. Hindi 

Miksi hindin kieli voisi olla yksi tärkeimmistä kielistä yrityksesi käännös- ja lokalisointistrategiassa? Hindi on maailman neljänneksi puhutuin kieli, ja 343,9 miljoonaa ihmistä puhuu hindiä äidinkielenään. Intia on pinta-alaltaan maailman seitsemänneksi suurin maa, toiseksi väkirikkain valtio ja epäilemättä nopeimmin kasvava merkittävä talous. 

Kiinan ohella Intiaa pidetään sen valtavan kuluttajakunnan ja kulttuurisen monimuotoisuuden takia potentiaalisesti tärkeänä tulevaisuuden lokalisointimarkkinana, joka saattaa tarjota merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Todennäköisesti kannattaakin lokalisoida markkinointikanavien koko kirjo: tekstit, äänet, videot, mainosfilmien tuotanto jne. 

Vaikka 128 miljoonaa ihmistä Intiassa puhuu englantia, noin 85 % väestöstä ei puhu englantia, ja paikallisten kielten suosio on ohittanut englannin. CSA Researchin Top 100 Online Languages -raportin mukaan hindin kielen käyttö verkossa on kasvanut huimat 66 %. Kasvu johtuu pääasiassa mobiiliverkkojen leviämisestä, julkisen sektorin investoinneista ja muista Intian niemimaan kehityshankkeista, jotka ovat edistäneet indoarjalaisten kielten käyttöä. 

Kansainvälisellä tasolla on myös ehdotettu, että hindi lisättäisiin YK:n virallisten kielten luetteloon. Jos ehdotus hyväksytään, kaikki YK:n asiakirjat on toimitettava hindin kielellä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Intian väestörakenne jo yksinään tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia niin kuluttajamyynnille kuin yritysten hankinnoillekin, ja lokalisoidulle sisällölle on varmasti kysyntää tulevaisuudessa. 

 

10. Korea

Miksi korean kieleen kannattaa investoida? Se on maailman 13. puhutuin kieli. Korean kieli on sekä Pohjois-Korean että Etelä-Korean virallinen kieli. Lisäksi se on tunnustettu vähemmistökieleksi Kiinassa, ja sitä puhutaan myös tietyillä alueilla Japanissa.  

Miksi tämä on tärkeää yrityksesi liiketoiminnalle? Noin 81 miljoonaa ihmistä puhuu koreaa äidinkielenään, ja Etelä-Korea oli viime vuonna maailman kuudenneksi suurin verkkokauppamarkkina – myynnin arvo oli yhteensä 92 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 

Tämän kehittyvän markkinan on arvioitu kasvavan 5 % seuraavan kolmen vuoden aikana ja nousevan 140 miljardiin dollariin.  

Kuulostavatko brändit, kuten Samsung, Kia, Hyundai, Fila tai LG, tutuilta? Kaikki nämä tunnetut tuotemerkit ovat saaneet alkunsa Koreassa. Jos tämä ei vielä vakuuta sinua siitä, että yrityksesi kannattaa valita Korean markkina kohderyhmäksi, Duolingo on paljastanut, että korean kieli oli viime vuonna maailman seitsemänneksi suosituin opiskelukieli. 

Koreaa puhuvia henkilöitä on entistä enemmän, joten sinulla on myös entistä enemmän hyviä syitä lisätä se yrityksesi markkinointikieleksi! 

 

Pidä silmällä nopeasti kehittyviä markkinoita 

Valitsitpa mitkä tahansa kielet, sinun on todennäköisesti lisättävä kielivalikoimaasi uusia kieliä potentiaalisen asiakaskunnan kasvaessa maailmanlaajuisesti. 

Muista, että tämä lista on vain oma arviomme kielistä, jotka ovat tällä hetkellä keskeisiä kansainvälisen kasvun kannalta. Jos yritykselläsi on kapeampi kohdemarkkina, oma kymmenen kielen luettelosi sisältää ehkä muita kuin tässä esiteltyjä kieliä. Otetaanpa esimerkiksi italian kieli, joka ei ole kymmenen tärkeimmän kielen listallamme: EU:n lainsäädäntö on johtanut tilanteeseen, jossa sisältöä käännetään huomattavasti enemmän italian kuin arabian kielelle. Tästä huolimatta arabiankieliset maat tarjoavat enemmän potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja alati kasvavan kuluttajakunnan. 

Kielimaisema myös kehittyy jatkuvasti. Malesia on tästä hyvä esimerkki, sillä siellä on eniten ihmisiä, jotka käyttävät internetiä ensisijaisesti älypuhelimilla. Malaijin kielestä saattaakin pian tulla suosittu mobiilisovellusten ja verkkosivustojen lokalisointikieli. 

CSA Researchin mukaan thain, indonesian ja persian merkitys kasvaa nopeasti paikallisten hallitusten edistäessä internetin käyttöä. Nämä kielet voivat olla hyvinkin pian tärkeitä kieliä yrityksille, jotka tarjoavat markkinointisisältöä verkossa. 

Eikä pidä unohtaa viime aikoina tärkeään asemaan noussutta ukrainan kieltä, jota arviolta 45 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään. Sotapakolaisten muuttaessa ja hajaantuessa eri maihin käännös- ja tulkkauspalveluiden tarve paikallisista kielistä ukrainan kielelle (ja toisin päin) on kasvanut räjähdysmäisesti ja kasvaa edelleen.

Duolingo on esimerkiksi havainnut, että ukrainaa opiskelevien määrä on kasvanut noin 500 %. Jos yrityksesi nykyisillä kohdemarkkinoilla on laajoja ukrainankielisiä yhteisöjä, kannattaa ehkä harkita ukrainan lisäämistä markkinoinnin kielivalikoimaan. 

 

Loppusanat 

Nämä kymmenen kieltä auttavat kansainvälistymään ja kasvamaan maailmanlaajuisesti, mutta jos hyödynnät samalla tehokasta digistrategiaa, yrityksesi saa globaalista sisällönhallinnasta todellisen kilpailuedun. 

Muista kuitenkin tehdä omat markkinatutkimuksesi ja selvittää omien kohderyhmiesi tarpeet, ennen kuin valitset kielet yrityksesi käännös- ja lokalisointistrategiaan


date iconPäivitetty 27.2.2023     tag iconKonsultointi

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit