Internationaal gaan: top 10 talen voor internationale groei

date iconGeüpdatet 27/02/2023     tag iconConsultancy

Het is duidelijk dat de wereld steeds meer verbonden is en het bedrijfsleven van vandaag de dag is ongetwijfeld internationaal. De meeste internationale bedrijven hebben weleens stilgestaan bij de talrijke kansen die ontstaan wanneer zij hun content in verschillende talen verstrekken. 

Eigenlijk moet elk bedrijf dat van plan is om producten en diensten online te verkopen aan doelgroepen met verschillende culturele en taalkundige achtergronden, zijn content naar het volgende meertalige niveau tillen. 

Wil jij doelgroepen echt voor jou winnen? Spreek hen dan aan in hun taal. Dit kan via de lokalisatie van onlinetraining om beter te communiceren met werknemers, de vertaling van gebruiksaanwijzingen en producthandleidingen voor klantenondersteuning of de lokalisatie van jouw website om bezoekers over de hele wereld aan te trekken. 

Het is voor jouw bedrijf essentieel om een vertaal- en lokalisatiestrategie vast te leggen, want dit maakt de weg vrij voor deze internationale interacties. Maar er zijn maar liefst 7.000 levende talen. Hoe bepaal je dan welke taal/talen interessant zijn voor jouw bedrijf? 

Allereerst moet je kijken naar jouw bedrijfsdoelen en voornaamste doelgroepen op macroniveau. Alvorens jij je onderdompelt in de wereld van talen, is het handig om na te gaan welke talen jouw concurrenten gebruiken om hun content te verspreiden en hoe relevant zij zijn om na te volgen of juist niet. Maar dat is niet het enige. 

Een lokalisatiestrategie is essentieel – een groot deel van de lokalisatiepuzzel draait volledig rond het effectieve beheer van digitale content. Het is belangrijk dat jouw strategieën ook rekening houden met internationale connectiviteit en de wijze waarop jij internationale content beheert bij het uitstippelen van een globaliseringsstrategie en deze als concurrentievoordeel gebruikt. 

Hieronder volgt een lijst met de top 10 van de meest gevraagde talen die jij met het oog op internationale groei in overweging zou moeten nemen voor de vertaling van bedrijfs- en marketingcontent. Bekijk de feiten en cijfers en ontdek waarom dit de beste keuze is voor jouw internationale groei.

1. Engels 

Engels is de lingua franca van de bedrijfs- en academische wereld. Het wordt gesproken in 94 landen door 339 miljoen moedertaalsprekers en het is de officiële taal van de 20 relevantste internationale organisaties, met andere woorden deze taal is wijdverspreid. In de meeste landen is het ook de voornaamste vreemde taal die geleerd wordt op school. Bovendien begrijpt een derde van de wereldbevolking deze taal. 

Engels staat ook op nummer 1 als de meest gebruikte taal bij internetgebruikers met 1.186.451.052 gebruikers en als de meest gebruikte taal door 61% van de websites met content in verschillende talen. 

Engels is dan ook cruciaal voor iedereen die succes wil boeken op internationaal niveau. 

 

2. Chinees

Chinees heeft betrekking op een groep van Sino-Tibetaanse talen met in totaal meer dan 955 miljoen moedertaalsprekers. Het Chinees wordt gesproken door 14,4% van de wereldbevolking en is daarmee veruit de meest gesproken taal ter wereld met maar liefst 1 miljard sprekers wereldwijd. 

De Chinese economie kende in de afgelopen decennia een enorme groei en stak in 2018 zelfs de VS voorbij als grootste economie ter wereld. 

Door de dominantie in de wereldeconomie vormt het een belangrijke bron voor businesskansen en is het dus een taal die absoluut niet genegeerd mag worden, zeker aangezien Engels niet veel gesproken wordt in China. 

Chinees is bovendien de op één na populairste taal onder internetgebruikers en met een verkoop van 2.779,31 miljard dollar was de Chinese e-commercemarkt in 2021 wereldleider. Als de belangrijkste Aziatische markten hun internetgebruik verder uitbreiden, kan ervan worden uitgegaan dat het Chinees het Engels in de nabije toekomst voorbij zal streven als de meest gebruikte internettaal. 

Mandarijn is een gesproken dialect van het Chinees. Voor de vertaling van enigerlei soort geschreven content zul je een keuze moeten maken tussen de twee geschreven vormen van de taal – Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees. Hoewel het merendeel van de bevolking Vereenvoudigd Chinees gebruikt, wordt Traditioneel Chinees geschreven in Taiwan en Hongkong. Onderstaande tabel bevat de gesproken en geschreven versies van het Chinees die gebruikt worden op de voornaamste Chineestalige markten: 

Markten

Gesproken

Geschreven

China

Mandarijn

Vereenvoudigd Chinees

Singapore

Mandarijn

Vereenvoudigd Chinees

Taiwan

Mandarijn

Traditioneel Chinees

Hongkong

Kantonees

Traditioneel Chinees

 

Als jij een Chinese tolk nodig hebt voor een bedrijfsmeeting of -afspraak, dan kun je kiezen tussen Mandarijn en Kantonees. Als je daarentegen een document wilt laten vertalen, dan kun je kiezen tussen Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees. 

 

3. Spaans

Hoewel Spaans misschien niet onmiddellijk beschouwd wordt als een businesstaal, is het met 460 miljoen moedertaalsprekers de meest gesproken taal na het Mandarijn. Het is dan ook geen verrassing dat het op onze lijst staat. 

Als jouw bedrijfscontent beschikbaar is in het Spaans, kunnen er heel wat deuren voor je opengaan. Het is niet enkel belangrijk in Spanje maar ook in Latijns-Amerika (o.a. Mexico, Peru, Paraguay en Ecuador) en zelfs in de Verenigde Staten, waar naar schatting 37,6 miljoen personen het spreken als eerste taal. Aangezien de VS de op één na grootste economie van de wereld is en de Spaanstalige bevolking in de VS naar verwachting zal verdubbelen tegen 2050, is Spaans bijzonder belangrijk. Volgens de British Council is Spaans bovendien ook "nuttig" voor 34% van de bedrijven in het VK. 

Mexico beschikt over een uitgebreid netwerk van bilaterale handelsovereenkomsten en staat daarmee zeer open voor handel. Bovendien heeft het VK het land ook aangemerkt als prioriteitsland voor internationale educatie. 

Als je graag zaken wilt doen in de VS, of waar dan ook in het westelijke halfrond, dan mag Spaans zeker niet ontbreken op jouw lijstje met lokalisatietalen. 

 

4. Arabisch

Arabisch wordt gesproken door 295 miljoen sprekers wereldwijd en is de officiële taal van 28 landen, waaronder heel wat dynamische, groeiende economieën in het Midden-Oosten en Afrika. Maar liefst zes landen waar Arabisch gesproken wordt, staan in de top 50 van exportmarkten voor goederen van het VK. De totale waarde hiervan voor de economie is zelfs groter dan die van Spanje, China of Italië. Dit is een van de redenen waarom het Arabisch in een rapport van de British Council beschouwd wordt als de op één na belangrijkste "taal van de toekomst". 

Het Midden-Oosten is een snelgroeiende markt met gretige consumenten. Het vormt een gebied met heel wat rijkdom en veel regeringen lokken toeristen naar hun landen, vooral om te komen shoppen. Natuurlijk is de regionale instabiliteit een punt van zorg, maar aan de andere kant versterkt dat ook de vraag naar allerlei soorten content in het Arabisch met het oog op informatie en diplomatie. 

Ook het internet neemt aan populariteit toe in het Midden-Oosten, en aangezien heel wat sprekers van het Arabisch geen andere taal spreken, is de vertaling van onlinecontent essentieel om jouw bedrijf een voorsprong te geven op de internationale markt. Hoewel het eerst moeilijk was om Arabisch correct weer te geven op websites, is dit met de allernieuwste software geen enkel probleem meer, waardoor de kans dus groot is dat op korte termijn heel wat bedrijven hun content naar het Arabisch zullen vertalen. 

Het is voor bedrijven de moeite waard om hun productlijnen gemakkelijk beschikbaar te maken voor de Arabischtalige wereld. Dit garandeert mooie resultaten voor bedrijven die dezelfde taal spreken, met name in de sectoren diplomatie, energie en defensie. 

 

5. Duits 

Duits heeft 130 miljoen moedertaalsprekers en in totaal 230 miljoen sprekers over de hele wereld. Het is ook de op drie na meest gebruikte taal online. Dat lijkt misschien weinig in vergelijking met de andere talen op deze lijst, maar het is ook de taal die gesproken wordt in een aantal van de economisch gezien belangrijkste landen in Europa: Duitsland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein. Duitsland zelf is de grootste economie van de Europese Unie en een economische grootmacht op wereldniveau. 

Duitsland is de derde grootste bijdrager voor onderzoek en ontwikkeling ter wereld. Hierdoor is het Duits bijzonder belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en behoort het tot de belangrijkste wetenschappelijke talen van de "niet-exacte wetenschappen", zoals gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, psychologie, letteren en geesteswetenschappen. 

Heel wat Duitse bedrijven hebben een uitstekende reputatie op het gebied van kwaliteit, vakmanschap en intelligentie en zijn dominant binnen hun respectieve sectoren. Als jij zaken met hen wilt doen, is het belangrijk dat jij hun taal gebruikt. 

 

6. Portugees

Portugees wordt gesproken door 232 miljoen mensen in Portugal (uiteraard), Brazilië en sommige delen van Afrika. Bovendien is het de op één na meest gesproken taal in Latijns-Amerika (na het Spaans). Het is misschien een verrassing, maar als het gaat om de meeste gebruikers van een taal op het internet, staat het op de vijfde plaats met maar liefst 171 miljoen gebruikers. In de laatste jaarlijkse update van de taalbenchmark van CSA Research kende het aandeel van Portugees een groei van 6,1% na een aantal stagnerende jaren. 

Voor bedrijven is Brazilië waarschijnlijk het interessantste land. Het is een groot land met een grote markt en de grootste economie in Latijns-Amerika met steeds meer zakelijke kansen. 

Brazilië is de meest aangehaalde wetenschapsbasis buiten de G8 en er zijn heel wat kansen om voordeel te halen uit wetenschappelijke samenwerking, onder meer op de gebieden farmaceutica en energie. 

Volgens de British Council is het Portugees een van de tien belangrijkste talen voor de toekomst van het VK dankzij potentiële kansen op het gebied van handel, wetenschap, onderwijs en diplomatie. 

De vraag naar Portugees in de VS neemt ook steeds meer toe, en hoewel het altijd al een belangrijke wereldtaal was, wordt het pas sinds kort beschouwd als een belangrijke taal voor zakelijke en internationale relaties. 

Ook in Azië wint de taal aan populariteit dankzij de fantastische diplomatieke en economische relaties van de regio met Portugal en Portugeessprekende landen. 

Volgens de ramingen van UNESCO is het Portugees de snelst groeiende Europese taal na het Engels. Bovendien is het volgens UNESCO ook de taal met het grootste groeipotentieel als internationale taal in zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika. 

Op basis van deze informatie is het interessant om Portugees te overwegen als een nuttige taal om businesskansen te creëren in de vier werelddelen. 

 

7. Frans

Natuurlijk kennen wij Frans allemaal als taal van de liefde, maar het is ook een geweldige businesstaal. Met in totaal 79,9 miljoen sprekers in 29 landen is het Frans nog altijd een heel populaire taal. Er wordt zelfs geraamd dat 194,2 miljoen mensen Frans als tweede taal spreken en dat cijfer zal naar verwachting stijgen tot 750 miljoen tegen 2050 en zo mogelijk Engels en Mandarijn voorbijsteken. Naar schatting zouden dan zo'n 102 miljoen mensen de taal online gebruiken. 

Bovendien is Frans een officiële taal van verschillende internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie. Er wordt ook verwacht dat de Europese Unie het Frans vaker zal gebruiken, ook al blijft het Engels een officiële EU-taal. 

De Franssprekende wereld omvat ook Afrika, dat een snelle groei kent en rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. De zes snelst groeiende Afrikaanse economieën zijn Rwanda, Tanzania, Mozambique, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo en Ethiopië. In drie van deze landen is Frans een officiële taal. Frans is bovendien bijzonder nuttig als lingua franca in landen zoals Algerije, Marokko, Vietnam en Cambodja, waar de kennis van het Engels beperkt is. 

Als jij klanten in deze landen wilt bereiken, dan is een vertaling naar het Frans een goede investering. 

 

8. Japans 

Japans wordt gesproken door 125 miljoen mensen die vooral wonen in Japan, de op twee na grootste economie van de wereld. Bovendien is het de op vijf na grootste taal voor internetgebruikers met een e-commerceverkoop die in 2021 goed was voor 128,3 miljard dollar. Volgens de British Council levert Japan een aanzienlijke bijdrage aan de voorspoed van het VK, enerzijds als exportmarkt en anderzijds als belangrijke investeerder, want Japan biedt een keur aan kansen, met name op het gebied van wetenschap en technologie. 

Hoewel de Japanse economie enige tekenen van stagnatie heeft vertoond, is het belangrijk om de vindingrijkheid van Japanse bedrijven niet uit het oog te verliezen, want Japan staat, net zoals Duitsland, bekend om kwaliteit. Japanse bedrijven zijn uiterst innovatief en Japan is 's werelds op één na grootste investeerder op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en bovendien een van de technologisch meest vooruitstrevende en geïntegreerde landen ter wereld. 

Japan speelt nog altijd een belangrijke rol in het kader van internationale forums op hoog niveau en als belangrijke provider van ontwikkelingsbijstand. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemenebest beschouwt Japan als een belangrijke partner op het gebied van onder meer klimaatbeleid, zekerheid van energie en hulpbronnen, evenals hervorming van financiële instellingen. 

TheRichest.com wijst er bovendien op dat Japan ook bezig is met het bouwen van toekomstige machtige robots. Misschien mogen we deze kans niet voorbij laten gaan, want Japan beschikt over een kwart miljoen industriële robotwerknemers. Japan schat dat dit cijfer de komende 15 jaar meer dan een miljoen zal bedragen en verwacht dat de inkomsten voor robotica tegen 2025 goed zullen zijn voor 70 miljard dollar. Of het nu om robotica of iets anders gaat, dit soort inkomsten vormt zeker een goede basis voor een economisch partnerschap. 

 

9. Hindi 

Waarom is Hindi misschien wel een van de belangrijkste talen voor de vertaal- en lokalisatiestrategie van jouw bedrijf? Hindi is de op drie na meest gesproken taal van de wereld, met 343,9 miljoen moedertaalsprekers. India is qua oppervlakte het op zes na grootste land, de op één na dichtstbevolkte natie en vermoedelijk de snelst groeiende grote economie. 

Net zoals bij China wordt de enorme consumentenbasis en culturele diversiteit van India beschouwd als een potentieel belangrijke toekomstige lokalisatiemarkt en een potentieel aanzienlijke businessopportunity. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat lokalisatie moet worden doorgevoerd bij het volledige scala aan marketingkanalen: tekst, audio, video, reclamefilms, enz. 

Hoewel India 128 miljoen Engelstaligen telt, spreekt ongeveer 85% van de bevolking geen Engels. Bovendien wordt het Engels vaak voorbijgestreefd door het gebruik van lokale talen. Hindi kende een groei van maar liefst 66% volgens een rapport van CSA Research inzake de top 100 van talen online. Deze groei is met name het gevolg van mobiel internetgebruik, investeringen door de overheid en andere initiatieven op het subcontinent. Dit geeft de toon aan voor alle Indiase talen. 

Op internationaal gebied werd een voorstel ingediend om Hindi toe te voegen aan de lijst van officiële talen van de Verenigde Naties. Indien dit goedgekeurd wordt, moet alle VN-documentatie in deze taal verstrekt worden. 

Conclusie: alleen al door de demografie is India een belangrijke bron van consumenten en bedrijven, wat in de toekomst leidt tot vraag naar gelokaliseerde content. 

 

10. Koreaans

Waarom zou jij moeten investeren in Koreaans? Het is de dertiende taal ter wereld met de meeste sprekers. Het is niet alleen de officiële taal van Noord- en Zuid-Korea, maar het wordt ook erkend als een minderheidstaal in China. Bovendien wordt het gesproken in een aantal regio's in Japan.  

Waarom is dit belangrijk voor bedrijven? Zuid-Korea telt 81 miljoen moedertaalsprekers en was vorig jaar de op vijf na grootste e-commercemarkt, goed voor in totaal 92 miljard dollar. 

Er wordt verwacht dat deze opkomende markt de komende 3 jaar zal groeien met 5% en dus ongeveer 140 miljard dollar zal bereiken.  

Klinken Samsung, Kia, Hyundai, Fila of LG je bekend in de oren? Deze merken zijn allemaal afkomstig uit Korea. Als dit nog niet voldoende bewijs is dat de Koreaanse markt de moeite waard is om aan jouw doelgroep toe te voegen, dan word je misschien wel overtuigd door Duolingo, dat heeft bekendgemaakt dat het Koreaans vorig jaar de op zes na populairste taal in de wereld was om te leren. 

Niet alleen het aantal mensen dat Koreaans spreekt neemt toe, ook de redenen om deze taal toe te voegen aan jouw business! 

 

Verlies de snelle stijgers niet uit het oog 

Welke talen je ook kiest, uiteindelijk zul je nieuwe moeten toevoegen omdat jouw groep van potentiële klanten wereldwijd groeit. 

Houd er rekening mee dat deze lijst enkel een indicatie is van wat wij verwachten dat momenteel relevant is op internationaal vlak. Als de doelmarkt van jouw bedrijf beperkter is, kan jouw "top 10" talen bevatten die niet op onze lijst staan. Zo leidt EU-wetgeving ertoe dat veel vaker wordt vertaald naar een taal zoals het Italiaans, dat onze top 10 niet haalde, dan naar het Arabisch. Nochtans vertegenwoordigen landen waar Arabisch wordt gesproken een groter opkomend potentieel voor businesskansen en een groeiend klantenbestand. 

Bovendien is het taallandschap voortdurend in ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is Maleisië, het land met het hoogste aantal personen die smartphones als voornaamste toestel gebruiken om verbinding te maken met het internet. De Maleise taal kan dan ook worden beschouwd als een populaire taal voor de lokalisatie van mobiele apps en de vertaling van websites. 

CSA Research toonde aan dat Thais, Indonesisch en Perzisch een snelle stijging kenden als gevolg van het toenemende internetgebruik, dat gestimuleerd wordt door de overheid van de respectieve landen, en dus relevant kunnen zijn voor bedrijven die op het punt staan om marketingcontent online aan te bieden. 

Bovendien mogen we ook de relevantie niet vergeten die het Oekraïens het voorbije jaar verworven heeft, met naar schatting 45 miljoen moedertaalsprekers. Aangezien oorlogsvluchtelingen migreren naar verschillende geografische gebieden, kende de behoefte aan vertaal- en tolkdiensten van lokale talen naar het Oekraïens (en omgekeerd) een exponentiële groei en blijft deze verder stijgen.

Zo zag Duolingo een toename van ongeveer 500% van de gebruikers die Oekraïens willen leren. Nu er mogelijk grote Oekraïense gemeenschappen aanwezig zijn in jouw huidige doelmarkten, is het mogelijk relevant voor jou om Oekraïens toe te voegen aan jouw businesstalen. 

 

Conclusie 

Deze 10 talen helpen met het oog op internationale groei, maar als je deze combineert met een digitale strategie die content in een meertalige context beheert, kun je internationaal contentbeheer omzetten in een concurrentievoordeel. 

Vergeet niet dat om te beginnen marktonderzoek door jou zelf nodig is. Bovendien worden de talen die jij in jouw vertaal- en lokalisatiestrategie opneemt in hoge mate bepaald door jouw doelgroep! 


date iconGeüpdatet 27/02/2023     tag iconConsultancy

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen