Onlinekurser som stödverktyg för Versos medlingsutbildning

Ta reda på hur Acolads skalbara verktyg stöttar Versos utbildning i skolor och förskolor


Finnish Forum for Mediation (FFM) grundades 2003 och är en finsk organisation för medlingssamarbete vars ideologi bygger på den moderna medlingsrörelsen. Styrelsen representerar hela medlingsfältet genom medlemmarnas expertis och aktiviteter utanför forumet.


Utmaningen

VERSO-programmet erbjuder utbildning i återställande medling till barn och yrkespersoner som arbetar med barn i förskolor, skolor och andra utbildningsinstitut.

VERSO-utbildare behövde ett skalbart verktyg till stöd för sin utbildning i skolor och förskolor. Onlinekurser var den naturliga lösningen och Acolad valdes ut för att leverera den.

Lösningen

Visa videon om du vill se hur onlinekurser kan användas för att stötta utbildare med olika målgrupper.

Onlinekurspaket för olika målgrupper

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter