Språkutbildningstjänster för Lindström Group

Ta reda på hur vi hjälpte Lindströms anställda att integreras i en ny kultur som en del av den egna kompetensutvecklingen


Lindström Group är ett av de ledande bolagen för textiltjänster i Europa med mer än 170 års erfarenhet inom textilbranschen. Bolaget har verksamhet i 24 länder i både Europa och Asien.


Utmaningen

Lindström ville hjälpa sina arbetare med invandrarbakgrund att inte bara lyckas i sitt dagliga arbete, utan också integreras i det lokala samhället och på arbetsplatsen genom att förse dem med språkutbildning som en del av den personliga utvecklingen.

Lösningen

Videon förklarar varför Lindström Group har beslutat att erbjuda språkutbildning till sina anställda och vilken nytta de har av utbildningen.

Läs mer om våra språkutbildningstjänster