ABB: Språkutbildning som främjar integrering och välbefinnande för medarbetarna

Se hur Acolad bidrog till att förbättra den interkulturella kommunikationen med kollegor och kunder världen över.


ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Företaget attraherar och anlitar högkvalificerade specialister från hela världen för att säkerställa att företaget har tillgång till de bästa experterna. Språkkunskaper i svenska är viktigt för internationella anställda från ett arbetsperspektiv, men också när det gäller social integrering. ABB är en i hög grad internationell arbetsplats, men språkfärdigheter är avgörande för en god integrering i lokalsamhället. ABB erbjuder sina internationella medarbetare möjlighet att lära sig svenska på arbetet.


Lösningen

Se videon (på svenska) för att ta reda på varför ABB anser att det är mycket viktigt att lära sig svenska för att främja integrering och välbefinnande för företagets internationella experter.

ABB:s språkutbildning

Resultatet

Fördelarna med språkutbildning

 

Köparens perspektiv

Får internationella experter att känna sig välkomna och utgör en grund för integrering genom att visa att företaget vill behålla dem här länge. Integreringen på arbetsplatsen och utanför arbetet förbättras, samtidigt som den interkulturella kommunikationen med kollegor och kunder förstärks.

Centraliserade inköp innebär mindre arbete för köparen och sparar tid eftersom alla vet vem de bör kontakta. Resultaten är mätbara och statistik för framstegen kan presenteras.

 

”När en arbetsgivare ägnar tid åt språkutbildning ligger de största vinsterna i integrering och att hjälpa medarbetaren att känna sig välkommen på företaget.”    

”Acolad säkerställer att ABB har kontroll över sitt språkutbildningsprogram. Detta är en fantastisk utveckling och jag är extremt nöjd.”

Carl-Ove Kolmodin
Chef för Learning and Development, ABB

 

Elevens perspektiv

Möjliggör integrering på arbetsplatsen så att individer kan delta i informella samtal och bli en del av teamet. De språkstuderande kan kommunicera med sina kunder på svenska.

Språkkurserna kan planeras in när det passar bäst under arbetsdagen. Språkutbildningen är anpassad till de individuella behoven. Utanför arbetet blir deltagarna en del av det lokala samhället och kulturen – en viktig aspekt eftersom det ökar chansen att den anställde stannar längre i sin befattning.

 

”Det är viktigt när jag flyttar till ett land att verkligen bli en del av landet, integreras i samhället och förstå kulturen och människorna. För mig är språket en mycket viktig del av detta. Därför är det väldigt viktigt för mig att jag lär mig svenska.” 

”Jag arbetar med svenska kunder, så mycket av vår dokumentation är på svenska. Jag måste kommunicera på svenska och skriva e-post på svenska. Därför är det mycket viktigt att jag lär mig språket, både för arbetet och av personliga skäl.”

Ghazal Amar
Automationsingenjör, ABB

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter