Ubiqus är nu Acolad

Ubiqus språktjänster expanderar under varumärket Acolad

Ubiqus Portal Är du redan kund hos oss? Besök vår kundportal

Ett naturligt steg

I över 30 år har Ubiqus utvecklat innovativa språktjänster och blivit en ledande global aktör inom översättning, tolkning och transkribering. 

 

Med kontor i 25 länder och ett starkt fokus på språk och innovation ger sammanslagningen med Acolad en omfattande geografisk räckvidd och ett utbud av tekniska lösningar som kommer att hjälpa Ubiqus att nå ut till fler potentiella kunder, förkorta leveranstiderna och ge bästa möjliga stöd till sina kunder även i fortsättningen. Tack vare det här strategiska samarbetet kan vi nu erbjuda våra kunder fler och bättre tjänster och tekniska lösningar, vilket är ytterligare ett tecken på vårt starka engagemang för kvalitet.

Gemensamma värderingar

Valet att integrera Ubiqus i verksamheten styrdes av våra gemensamma värderingar

Kundnöjdhet är en topprioritering även i fortsättningen

Den uppnås genom ett starkt och konsekvent engagemang från alla team i koncernen för att ta fram språktjänster av högsta kvalitet (även inom begränsade tidsramar), att erbjuda en snabbfotad service oavsett vilka omständigheterna är och att hela tiden ha full kontroll i fråga om sekretess.

Fortlöpande innovation

Då kommunikationen i dagens uppkopplade värld är omedelbar och sker genom flera kanaler har båda koncernernas målsättning varit att kontinuerligt flytta på gränserna för vad som är möjligt i fråga om språkteknik och utveckla nya lösningar. Vi har slagit samman våra teams expertis och den tekniska kraften i våra AI-lösningar för att utveckla översättnings- och transkriberingstjänster som är skalbara och anpassade till våra kunders föränderliga behov.

Vad vi erbjuder

Acolads teknikstödda lösningsportfölj utökar Ubiqus språktjänster

En starkare, unik röst i alla regioner och branscher, vilket förbättrar vår vision och utnyttjar en utökad portfölj med språktjänster och tekniker.

Lösningar

Ett omfattande och flexibelt utbud av innehållsrelaterade lösningar

Översättning

Tolkning

Transkribering

Webblokalisering

Flerspråkig DTP

Audiovisuellt innehåll 

Branscher

Marknadsledande teknik som skapar nya möjligheter för alla branscher

Biovetenskap

Tillverkningsindustri

Högteknologi

Offentlig förvaltning

Och mycket annat

Support

Support dygnet runt från språk- och innehållsexperter världen över

Kundcenter

Begär en offert

RFP-resurser

Företag

Ett globalt team med 2 500 interna experter och ett nätverk med mer än 20 000 lingvister

Om oss

Lyckade kundprojekt

Globala kontor

Vanliga frågor och svar

Ubiqus gick samman med Acoladkoncernen 2022, vilket var en viktig milstolpe för båda företagen. Namnbytet till Acolad var ett strategiskt steg framåt för att stärka koncernens position som ledande aktör i språk- och innehållsbranschen. Det ger oss en gemensam röst och identitet i alla regioner och branscher. 

Ja. Vi förbinder oss att respektera våra grundläggande värderingar och vägledande principer även framöver, och bygga vidare på deras starka grund allteftersom de utvecklas och anpassas för att uppfylla våra intressenters föränderliga behov. Namnbytet understryker ett av våra gemensamma mål: att leverera bästa möjliga tjänster och tekniska lösningar till våra kunder. Varumärket Acolad representerar koncernens vision för tillväxt och kvalitet samtidigt som det tar vara på den omfattande expertis som finns i koncernen.

Genom att samarbeta under ett och samma namn, anpassa våra processer efter varandra och fokusera på FoU i sammanslagningen av våra kompetenta team, stärker koncernen sin roll som global ledare inom språk- och innehållstjänster (översättning, tolkning och transkribering). Transformationen får till resultat ett robust varumärke som bygger sin verksamhet på toppmodern teknik och ett utökat utbud av tjänster. Kunderna kan förvänta sig skräddarsydda, innovativa lösningar som uppfyller deras föränderliga behov. Ett kraftfullt och unikt varumärke med ett komplett utbud, starka säljargument och en tydlig positionering kommer att skapa förtroende hos alla våra samarbetspartner, nu och i framtiden.

Vi borde prata

Skicka oss en projektbeskrivning eller inbjudan till offertförfrågan, så återkommer vårt team till dig så snart som möjligt.