Flyg- och rymdindustri

Innehållstjänster och översättningar för flyg- och rymdindustrin, med fokus på innehållsflöden inom flygsäkerhet och global efterlevnad

Smidig navigering genom komplexa regelverk

Acolad skapar möjligheter för digital transformation inom företag i flygbranschen och rymdindustrin, vilket förändrar deras verksamhet och sätt att samverka med kunder och anställda världen över.  

De senaste tre årtiondena har vi samarbetat med ledande globala flygbolag och tillverkare inom rymd- och flygindustrin för att utforma, implementera och köra globala innehållslösningar i hela deras unika värdekedja. 

Från flyghandböcker till support för underhåll följer våra innehållstjänster för flygbranschen varje steg i den tekniska dokumentationen för att leverera säker, uppdaterad och exakt information i enlighet med de efterlevnadsstandarder som upprättats av tillsynsmyndigheterna. 

Effektiva arbetsflöden för globalt innehåll som säkerställer flygsäkerhet, efterlevnad och utmärkt service

 • Efterlevnad av standarderna S1000D, ATA2200 och ATA2300 
 • Anpassat till varje flygplans driftsförutsättningar och processer 
 • Säker lagring i en central plattform 
 • Anpassat gränssnitt för varje användare 
 • Tillgång till särskilt filtrerat innehåll från olika media/enheter 
 • Konsekventa och standardiserade dokument, oavsett källa 
 • Lättanvända sökverktyg 

Globala innehållslösningar och översättningstjänster för rymd- och flygbranschen

Leverera teknisk information på flera språk som uppfyller branschens strikta standarder 

Konsulttjänster

Ett fullständigt sortiment av konsulttjänster för flygbranschen, med stöd av tvärdisciplinära team med framgångsrika resultat i internationella projekt. 

 • Arkitektur för informationsarbetsflöden 
 • Innehållsstrukturering (Word, SGML, XML, FrameMaker o.s.v.)  
 • Utformning och optimering av processer 
 • Tekniska rekommendationer  
 • Hantering av projektlivscykler  
 • Utvärdering av prestanda och efterlevnad 

Språktjänster

Våra högt kvalificerade översättningsteam säkerställer leverans av innehåll för flygbranschen som är expertmässigt lokaliserat i mer än 500 språkkombinationer och som uppfyller alla efterlevnadskrav. Vi har flera ramavtal för översättning med stora aktörer inom flyg- och försvarssektorn. 

 • Översättnings- och tolktjänster 
 • Verktyg och tjänster för terminologihantering 
 • Lokalisering av webbplatser och programvara 
 • Lokalisering av elearning 
 • Kvalitetssäkring och språkgranskning  
 • Skapande av flerspråkigt innehåll 

Global innehållshantering

Efterlevnad i enlighet med S1000D- och ATA2200-standarderna, från design till underhåll 

Ett komplett utbud av innehållstjänster och verktyg för flerspråkig produktion, hantering, lagring och distribution av innehåll för flygbranschen i enlighet med ATA- och S1000D-formaten. 

 • Produktion, översättning och revision av innehåll 
 • Konvertering av innehåll  
 • Innehållsintelligens 
 • Utveckling av stilmallar 
 • Publicering i flera format: XML, PDF, SGML, VML, AR …  
 • Arkivering och digitalisering 

Digital upplevelse

Skräddarsydda digitala plattformar för att skapa konsekventa upplevelser i flera kanaler för all aktivitet på företagets webbplatser och kontaktpunkter. 

 • Flerspråkiga webbplatser på olika enheter  
 • Intranät och digitala arbetsplatser  
 • Visningsprogram för flygbranschen 
 • Affärsinformation  
 • Marknadsföringsanalyser  
 • Skalbara AR/VR-applikationer 

Strukturerad innehållshantering

Strukturerad redigering och publicering från en källa för regelefterlevnad och produktupplevelser i flera kanaler 

 • Samverkan mellan data och personer 
 • Leverera innehåll i flera kanaler 
 • Centraliserad informationshantering (CCMS) 
 • Integrering och intelligens 

Global innehållslösning för underhåll i flygbranschen

Efterlevnad av S1000D- (1.7, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1 och 4.2) eller ATA2200-standarden, från design till underhåll för distribution med flera medier och format 

Våra innehållslösningar för underhållshandböcker tillåter flygplanstillverkare, OEM-tillverkare och MRO-serviceföretag att säkerställa att informationen hanteras omsorgsfullt hela vägen från design till montering och underhåll. I enlighet med dina specifika behov kan våra lösningar också omfatta experttjänster för alla stadier i dokumentets livscykel: från redigering till distribution, översättning och publicering. 

Skapande och uppdateringar av innehåll 
För varje ny version eller korrigering av en handbok kan du skapa, redigera och förhandsgranska allt innehåll med ett Data Module-inriktat arbetssätt. 

Flerspråkig publicering i flera kanaler 
Smidiga översättningsprocesser som automatiskt genererar alla utdataformat för alla enheter.

Dataövervakning 
Avancerade och integrerade rapportverktyg som ger dig full kontroll över efterlevnad för innehållet. 

Gemensam granskning 
Skapad utifrån Common Source Data Base (CSDB), med funktioner som: livscykel- och versionshantering, avancerad sökning, hantering av åtkomstbehörigheter och arbetsflöden. 

Lösningar för flygdrift

Bruksanvisningar och flyghandböcker anpassade till behoven hos flygplans- och motortillverkare, samtidigt som de säkerställer efterlevnad av ATA2300-standarderna 

Genom att kombinera programmoduler och experttjänster, optimerar våra lösningar framtagning och distribution av underhållsrelaterad information för luftfarkoster. Genom att möjliggöra systematiserad distribution av dokument och data, minskar risken för mänskliga misstag i flöden och processer för flyg- och försvarsinformation. 

För flygplans- och motortillverkare 
Producerar, hanterar och publicerar manualer för flygdrift (AFM, FCOM, WBM, MMEL och QRH) på alla plattformar, inklusive surfplattor och EFB. 

För flygbolag och operatörer 
Samlar dokumentuppdateringar från tillverkaren till manualer som kompletteras av flygbolagen och levererar utdata som kan anpassas till olika enheter: papper, intranät, internet, EFB (Electronic Flight Bag) ombord och surfplattor.

Gör det möjligt för ledande företag inom flygplansservice och Aviation MRO att tillhandahålla rutininspektioner för flygplan, större reparationer, renovering och supporttjänster

Det användarvänliga gränssnittet gör det möjligt för underhålls- och flygdriftsteamen att enkelt och säkert få tillgång till all information de behöver för reparationer och underhåll. Det är också en plattform som tillåter tekniska skribenter att få snabb och exakt överblick över sitt arbete. Våra lösningar för dokumenthantering ger smidig åtkomst till särskilt filtrerat innehåll från olika medier/enheter och innehåller följande funktioner: 

Bläddra och sök:

 • Bläddra från innehållsförteckning 
 • Bläddra i historik 
 • Fulltextsökning 
 • Sammanhangsberoende sökning 
 • Bläddra via länkar 
 • Bokmärken och favoriter 
 • SNS-bläddring 
 • Historik över använda länkar 

Visning av grafik och innehåll:

 • NTI-hantering 
 • Filtrering enligt tillämplighet 

Multimediarådgivning:

 • Interaktiv hantering av artikeldata 
 • Ljud- och videoinnehåll 
 • Zoom och/eller förstoring (lokal zoom) 
 • Hantering av hotspots 

Letar du efter en heltäckande innehållslösning för flygplansrelaterad dokumentation och handböcker?

Våra experter på flygbranschen hjälper gärna till!