Käännösten välttämättömyys rahoitusteknologiayrityksille

Kuten niin moni muukin asia, teknologia on muuttanut rahanhallintatapojamme. Rahoitusteknologia (tai tutummin fintech) on vähentänyt dramaattisesti tarvetta mennä kivijalkarakennukseen ja puhua ihmisten kanssa.

Rahoitusteknologian käyttöönotto on kasvanut nopeasti jo viime vuosina etenkin nuorempien ja teknisesti valveutuneempien kuluttajien keskuudessa. Pandemia vauhditti tätä kehitystä. Saatamme olla hitaasti palaamassa normaaliin tilanteeseen esimerkiksi ostosten ja ruokailun suhteen, mutta rahoitusteknologia ei ole katoamassa lähiaikoina.

Ernst & Youngin vuonna 2020 julkaisema mutta vuonna 2019 kerättyihin tietoihin perustuva tutkimus osoitti rahoitusteknologian voimakkaan kasvun ennen pandemian alkua.

Kun pandemia johti massiivisiin rajoituksiin ja henkilökohtainen pankkiasiointi muuttui riskialttiimmaksi, hoidimme mahdollisimman paljon asioita sähköisillä laitteillamme, rahoitustapahtumat mukaan lukien.

Koska maksaminen tai maksun saaminen ei enää edellyttänyt fyysistä läsnäoloa, rahaa voitiin siirtää minne tahansa, myös muissa maissa oleville ihmisille tai yrityksille.


Rahoitusteknologia ja kääntäminen

Lyhyesti sanottuna olemme siirtymässä kohti maailmaa, jossa rahoitusteknologia on yleistymässä. Miten tämä liittyy kääntämiseen? Rahoitusteknologian kasvusuuntaus osoittaa myös, että tarvitaan luotettavia rahoitusalan käännöksiä.

Rahoitusteknologian ala kasvaa koko maailmassa

Monien muiden teknologisten suuntausten tavoin rahoitusteknologiakin on rajatonta. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi rahoitusteknologian käyttöönottoaste on lähes kaksinkertaistunut viime vuosina miltei kaikissa maanosissa. Käyttöönottoaste on korkein Kiinassa, 87 prosenttia, ja seuraavina tulevat Intia ja Venäjä. (Yhdysvalloissa aste on 46 %.)

Vielä silmiinpistävämpää on se, että käyttöönotto on nopeutunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2015 aste oli 16 % kuudella eri puolilla maailmaa sijaitsevalla markkina-alueella. Vuoteen 2017 mennessä aste oli 31 %. Vuonna 2019 se oli 60 %. Tämä tarkoittaa, että käyttöönottoaste kaksinkertaistui joka toinen vuosi.

Koska kuluttajien tietoisuus tällaisista alustoista on lähes täysimääräistä, kasvun odotetaan jatkuvan.

Monet rahoitusteknologiayritykset toimivat paikallisesti, mutta muutama niistä vastaa kansainvälisistä tapahtumista. Vaikka rahoitusteknologia-asiakas puhuisi englantia, yksiköt, joiden kanssa varainsiirto tapahtuu, eivät välttämättä ole englanninkielisiä.

Hyödynnä tekoälyä ja edistyneitä teknologioita nopeuttaaksesi omaa globalisaatiotasi.

Pk-yritykset ovat hyvässä asemassa

Finanssiteknologia otetaan käyttöön valtaosin pk-yrityksissä (pienet ja keskisuuret yritykset). Toimintojen runsaus, käyttöönoton vaivattomuus ja ympärivuorokautinen saatavuus tekevät rahoitusteknologiasta houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, joiden resurssit ovat suhteellisen niukat suurempiin yrityksiin verrattuna.

Koska monet näistä pk-yrityksistä ovat teknologiaan perehtyneitä ja riippuvaisia siitä, niillä on luonnollinen suhde rahoitusteknologiaan. Pk-yritykset käyttävät yhä useammin rahoitusteknologiaa pankki- ja maksuliikenteeseen, taloushallintoon ja jopa vakuutuksiin.

Tämä tarkoittaa, että tarvitaan luotettavia rahoitusteknologiapalveluja kielillä, joilla pk-yritykset harjoittavat liiketoimintaansa. Riippumatta siitä, työskentelevätkö he monikielisten asiakkaiden kanssa vai harjoittavatko he liiketoimintaa muulla kuin omalla äidinkielellään, heidän valitsemansa alustat riippuvat alustan kyvystä antaa heille mahdollisuus suorittaa liiketoimia ja saada tukea puhumillaan kielillä.

Rahoitusteknologian omaksuneet ovat avoimempia tietojensa suhteen

Tieto – taikasana. Se auttaa yrityksiä erottamaan aidot potentiaaliset asiakkaat satunnaisista tarkkailijoista. Kaikki yritykset kaipaavat oivalluksiin johtavaa tietoa, mutta rahoitusteknologiayrityksillä saattaa olla etulyöntiasema sen hankkimisessa.

E&Y:n tutkimuksessa 46 prosenttia rahoitusteknologian omaksuneista ilmoitti olevansa valmiita jakamaan pankkitietonsa muiden palveluntarjoajien kanssa, jos se merkitsisi, että he saavat paremman tarjouksen. Halukkuus jakaa tällaisia tietoja tarkoittaa, että rahoitusteknologiayrityksellä on enemmän tietoa motiiveista, voittotarjouksista ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, muuttuuko liidi asiakkaaksi.

Mitä tämä merkitsee kääntämisen kannalta? Se tarkoittaa parempaa ymmärrystä siitä, mikä toimii, ja mahdollisesti jopa siitä, mikä toimii eri alueilla. Kyse ei ole vain ehdotusten kääntämisestä vaan myös sellaisten kannustimien lokalisoinnista, jotka lisäävät käyttöönottoa kaikilla markkinoilla, vaikka kannustimet vaihtelevatkin eri markkinoilla.

Sekä käyttöönottajien että kilpailijoiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti

Rahoitus-, teknologia ja yrittäjyyskeskus CFTE:n listauksesta käy ilmi, että Yhdysvallat johtaa rahoitusteknologian alalla yksisarvisten (esim. startup-yritysten) määrän suhteen, mutta muilla mailla on mahdollisuus kuroa eroa kiinni. Joissakin maissa, kuten toiseksi sijoittuneessa Kiinassa, rahoitusteknologiaa pyritään torjumaan sääntelyllä, mutta muissa maissa, kuten Intiassa, alalle tulee uusia yrityksiä.

Joidenkin maiden kasvu voi lisätä kilpailua kaikissa maissa. Jotta yhdysvaltalaiset rahoitusteknologiayritykset voivat hyödyntää rahoitusteknologiayritysten maailmanlaajuista kasvua, niiden on tehtävä ehdotuksia, jotka houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita Yhdysvaltojen ulkopuolisilla markkinoilla – mieluiten näiden mahdollisten asiakkaiden puhumilla kielillä.

Rahoitusteknologia on nopeasti kasvava ala. Tämä tarkoittaa, että teknologian pariin siirtyvillä rahoitusalan yrityksillä on loistava tulevaisuus. Tulevaisuus on vieläkin loistavampi niille, jotka yhdistävät tekniset innovaatiot käännösstrategioihin, joita tarvitaan hyväksynnän ja asiakkaiden saantiin kasvavilla markkinoilla.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit