CSSCT: perustaminen, toimivalta ja toiminta

Alkaen 1. tammikuuta 2020 työntekijöiden edunvalvonta keskitettiin Ranskassa työ- ja talouskomiteoihin (Comité Social et Economique, CSE). 

Näillä uusilla komiteoilla on laaja vastuualue, sillä ne muodostettiin yhdistämällä erilaiset työntekijöiden ja työolosuhteiden valvontaan keskittyneet edustajat ja toimikunnat.

Joitakin asioita saatetaan edelleen käsitellä komitean sisällä erillisissä toimikunnissa, kuten työterveys- ja turvallisuustoimikunnassa (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail), joka korvasi aiemmin CHSCT-lyhenteellä tunnetun toimikunnan.
Toimikunnan nimi on siis muuttunut, mutta mitä muita erityispiirteitä CSSCT:llä on? Onko se pakollinen? Miten CSSCT raportoi työstään CSE:lle?

Tässä vastauksia.

CSSCT:n perustaminen, toimivalta ja toiminta

Työterveys- ja turvallisuustoimikunta on perustettava CSE:n sisälle:

  • yrityksissä, joissa on yli 300 työntekijää
  • erillisissä toimipisteissä, joissa on vähintään 300 työntekijää
  • toimipisteissä, jotka on mainittu Ranskan työlainsäädännön artiklassa L. 4521-1 (esimerkiksi ydinlaitoksissa, Seveso-luokitelluissa laitoksissa jne.) työntekijöiden määrästä riippumatta.

CSE luovuttaa toimikunnalle toimivallan tietyissä asioissa osittain tai kokonaan (lukuun ottamatta neuvonantoon ja asiantuntijoiden käyttämiseen liittyvää toimivaltaa).

Toimikunnalla on oltava vähintään kolme jäsentä, jotka CSE valitsee jäsenistään. Puheenjohtajana toimii työnantaja.

Toimikunnan toiminta perustuu enemmistösopimukseen, joka määrittelee

  • edustajien määrän ja heidän toimikautensa pituuden
  • CSE:n toimikunnalle delegoimat tehtävät
  • toimintatavat (erityisesti delegoitavat tunnit ja koulutustavat) sekä toimikunnalle ohjatut resurssit.

Jotta CSSCT:n jäsenet pystyisivät suoriutumaan tehtävistään, he saavat koulutusta seuraavasti:

  • viisi päivää yrityksissä, joissa on vähintään 300 työntekijää
  • kolme päivää yrityksissä, joissa on alle 300 työntekijää.

Tarkat transkriptiot ääni-, video- ja livesisällöstäsi

Viestinnän edistäminen CSE:n ja CSSCT:n välillä

CSSCT on tilaisuus keskustella terveyteen, turvallisuuteen ja työoloihin liittyvistä asioista. Toimikunta raportoi keskusteluistaan suoraan CSE:lle.

Muiden CSE:n toimikuntien ja työryhmien tapaan tavoitteena on välittää CSSCT:n johtopäätökset CSE:lle, joka voi sitten hyödyntää niitä tehokkaasti. Mutta miten CSSCT:n kannattaisi raportoida CSE:lle?

Toisin kuin CSE:n kokousmuistiinpanot, CSSCT:n raportti (toimikunnan tai työryhmän työskentelystä) ei ole pakollinen asiakirja. Sellaisen luominen on kuitenkin erittäin suositeltavaa, jotta CSSCT:ssä käytyjä keskusteluja ei päädytä käymään uudelleen CSE:ssä!

Jotta tieto kulkisi tehokkaasti muille CSE:n jäsenille, toimikunnan tapaamisista on tärkeää laatia kirjallinen asiakirja. Valitut edustajat saavat päättää, laaditaanko keskusteluista tiivistelmä vai raportoidaanko ne kokonaisuudessaan, mutta joka tapauksessa keskustelujen sisältö on tuotava helposti saataville.

Acolad on erikoistunut työelämän kokousasiakirjojen laatimiseen ja tuottaa yhteenvetoja monille asiakkaille CSE- ja CSSCT-tapaamisista. Kirjoittajamme voivat osallistua keskusteluihin (kasvokkain tai etäyhteydellä) tai laatia raportit kokoustallenteista.

Suunnitteletko kirjallista ratkaisua CSE:lle tai CSSCT:lle? Acoladin asiantuntijat neuvovat mielellään, mikä muoto sopisi sinulle parhaiten.

Keskustele litterointitarpeistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit