CSSCT: Etablering, forvaltningsområde og drift

Siden d. 1. januar 2020 er Social and Economic Committees (CSE) blevet det nye organ, der repræsenterer medarbejdere. 

Som et resultat af sammenlægning af Staff Delegates (DP), Works Council (CE) og Health, Safety and Working Conditions Committee (CHSCT) er opgaverne og ansvarsområderne for CSE mange.

Visse områder vil blive håndteret specifikt under en dedikeret kommission såsom Health, Safety and Working Conditions Commission (CSSCT), som har erstattet CHSCT.
Men foruden navneforandringen, hvad er CSSCT så? Er det obligatorisk? Hvordan rapporterer CSSCT til CSE?

Her er nogle svar.

CSSCT's etablering, forvaltningsområde og funktion

Health, Safety and Working Conditions Commission skal oprettes inden for CSE:

  • i virksomheder med mere end 300 medarbejdere
  • i separate organisationer med mindst 300 medarbejdere
  • i organisationer, der er nævnt i artikel L. 4521-1 i arbejdsmarkedsloven (f.eks.: organisationer med mindst én grundlæggende atominstallation, klassificeret Seveso osv.), uden nogen regler om arbejdsstyrke.

Dets forvaltningsområde er delegeret samlet eller delvist af CSE (med undtagelse af rådgivningsbeføjelser og brug af en ekspert).

Dets medlemmer, mindst tre, er udpeget af CSE blandt dets medlemmer og bestyres af arbejdsgiveren.

Dets drift er defineret af en majoritetsbestemmelse fra virksomheden, som afgør:

  • Antallet af repræsentanter og vilkårene for deres aftaler;
  • Missioner, der er delegeret til kommissionen af CSE;
  • Driftsmetoderne (særligt tidspunkterne for delegeringen og uddannelsesmetoderne) og de allokerede ressourcer.

For at fuldføre missionen korrekt kan medlemmer af CSSCT drage fordel af specifik træning inden for dette område:

  • Fem dage i virksomheder med mindst 300 medarbejdere;
  • Tre dage i virksomheder med under 300 medarbejdere.

Nem transskribering af dit lyd-, video- og liveindhold

Promovering af kommunikation mellem CSE og CSSCT

CSSCT er beregnet til emnespecifikke debatter om emner såsom helbred, sundhed og arbejdsforhold, hvor der rapporteres direkte til CSE.

Som med de andre kommissioner eller arbejdsgrupper, der er skabt af CSE, er målet, at de konklusioner, som CSSCT kommer frem til, videreformidles til CSE, som så kan bruge dem i dets arbejde. Men hvad bør CSSCT sende til CSE?

I modsætning til CSE-referaterne er CSSCT-rapporten (fra en kommission eller en arbejdsgruppe) ikke obligatorisk, men kraftigt anbefalet, så der ikke gentages debatter i CSE, som allerede har fundet sted i CSSCT.

For at oplysningerne bliver uddelt til de valgte CSE-repræsentanter, er det vigtigt at tilbyde et skriftligt dokument. Formen af dette dokument (enten i sin helhed eller som synopsis) defineres af de valgte repræsentanter, men i alle tilfælde bør dokumentet indeholde de diskuterede punkter, så man nemt kan dele debatternes indhold.

Acolad, der er specialist i at udarbejde mødedokumenter, hjælper mange kunder ved at udfærdige en rapport eller et resumé af debatterne, der er blevet afholdt i CSE og CSSCT. Vores redaktører kan være med til debatterne (enten fysisk eller virtuelt), men de kan også skrive ud fra optagelserne af mødet.

Overvejer du at finde en skriftlig løsning til dit CSE eller CSSCT? Så tag kontakt til Acolads eksperter for at få rådgivning om det bedste format i din situation.

Drøft dine juridiske transskriberingsbehov med vores eksperter

Relaterede artikler