De CSSCT: oprichting, bevoegdheden en werking

De personeelsvertegenwoordiging in Frankrijk ligt sinds 1 januari 2020 bij één nieuw orgaan, het CSE (comité social et économique). 

In het CSE zijn de DP (délégués du personnel, personeelsafvaardiging), de CE (comité d'entreprise, ondernemingsraad) en het CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dat toezag op de arbeidsomstandigheden) verenigd. Het CSE heeft allerlei opdrachten en verplichtingen.

Bepaalde onderwerpen kunnen in een aparte commissie worden ondergebracht, zoals de CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail), dat in de plaats is gekomen van het CHSCT.
Waar houdt de CSSCT zich mee bezig? Is het een verplicht orgaan? Hoe zit het met de verslaglegging van de CSSCT aan het CSE?

De antwoorden staan hieronder.

Oprichting, bevoegdheden en werking van de CSSCT

De CSSCT moet binnen het CSE worden ingesteld:

  • in bedrijven met meer dan 300 werknemers;
  • in aparte instellingen met minimaal 300 werknemers;
  • in de instellingen die worden genoemd in artikel L. 4521-1 van het Franse arbeidsrecht (zoals instellingen met minimaal één nucleaire installatie van Seveso-klasse), zonder eis aangaande het personeelsbestand.

De bevoegdheden worden door het CSE gedelegeerd aan de CSSCT (met uitzondering van het adviesrecht en de inzet van een deskundige).

De leden (minimaal drie) behoren tot het CSE en worden door het CSE benoemd. De CSSCT wordt voorgezeten door de werkgever.

De werking wordt bij meerderheid van stemmen binnen het bedrijf vastgelegd:

  • het aantal vertegenwoordigers en de voorwaarden aangaande hun benoeming;
  • de opdrachten die door het CSE zijn gedelegeerd;
  • de operationele procedures (in het bijzonder de gedelegeerde uren en trainingsmethoden) en de toegewezen middelen.

De leden van de CSSCT hebben recht op trainingen om hen te helpen hun opdracht uit te voeren:

  • vijf dagen in bedrijven met minimaal 300 werknemers;
  • drie dagen in bedrijven met minder dan 300 werknemers.

Naadloze transcripties van je audio-, video- en livecontent

De communicatie tussen het CSE en de CSSCT bevorderen

De CSSCT bespreekt onderwerpen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden, en valt direct onder het CSE.

Net als bij andere door het CSE ingestelde commissies en werkgroepen worden de conclusies van de CSSCT doorgegeven aan het CSE. Maar wat moet de CSSCT eigenlijk naar het CSE sturen?

In tegenstelling tot de notulen van het CSE is verslaglegging voor commissies als de CSSCT niet verplicht, al wordt het wel ten zeerste aangeraden. Anders zou het CSE de debatten van de CSSCT nog eens dunnetjes moeten overdoen.

Om de informatievoorziening richting de andere door het CSE gekozen vertegenwoordigers vlot te laten verlopen, is het belangrijk een schriftelijk document te kunnen verstrekken. De vorm (alles of alleen een samenvatting) wordt door de verkozen vertegenwoordigers bepaald, maar dit geschreven verslag bevat sowieso alle besproken punten, zodat de inhoud van de debatten makkelijk kan worden gedeeld.

Acolad is gespecialiseerd in het opstellen van documenten van bijeenkomsten van sociale instellingen. Wij stellen voor veel klanten verslagen of samenvattingen op van debatten die in het CSE en de CSSCT worden gevoerd. Onze editors kunnen die besprekingen bijwonen (op locatie of op afstand) of op basis van een opname werken.

Overweeg jij om een schriftelijke oplossing op te zetten voor je CSE/CSSCT? De deskundigen van Acolad kunnen je adviseren over welke vorm zich het beste leent voor jouw situatie.

Bespreek jouw transcriptiebehoeften met onze deskundigen

Aanverwante artikelen