Oversættelsesteknikker, du bør kende

Oversættelse kræver forståelse af den oprindelige teksts betydning, så man kan udtrykke den på et anden sprog uden at forvanske det intenderede budskab.

For at opnå det er det helt afgørende at kende til de forskellige oversættelsesteknikker. Valget af teknik afhænger af faktorer som indholdets type og formål. Dygtige oversættere anvender disse teknikker for at sikre en troværdig gengivelse af forfatterens budskab.

Professionelle oversættere kan rådgive dig i at vælge den bedste teknik til dit indhold og derved sikre, at det oprindelige budskab bliver formidlet videre.

De mest relevante oversættelsesteknikker

Ordrette oversættelser

Ordrette oversættelser, dvs. hvor der oversættes ord for ord, bruges ofte, når to sprog har formelle og semantiske ligheder. Det kræver, at der er en direkte overensstemmelse mellem forskellige ord.

Men denne type oversættelse bruges sjældent, fordi der er meget få ord, der kun kan oversættes på én måde på et givent sprog. Dette er tilfældet med konkrete genstande såsom "cat"/"chat" eller "window"/"fenêtre", hvis det er fransk/engelsk, der oversættes mellem, eller med ord, der udtrykker abstrakte eller metafysiske koncepter såsom "amour"/"love" eller "mort"/"death".

Semantisk lån

Semantisk lån er en oversættelsesteknik, hvor man inkorporerer et ord eller et udtryk fra kildeteksten til målteksten. I den oversatte tekst vil de lånte ord som regel være mellem anførselstegn. Målet er at reproducere et udtryk fra kildeteksten på en troværdig måde i målteksten.

I bund og grund betyder det, at man ved denne teknik undgår at oversætte udtryk eller navne, der er dybt forankret i den kulturelle arv fra originalsproget. Ofte bevarer man ord, som refererer til nationale koncepter, og som ikke har direkte ækvivalenter i målkulturen, i det originale sprog og sætter dem mellem anførselstegn. Dette kan f.eks. være ord som "tacos" eller "fashion week".

Bemærk dog, at nogle eksperter, herunder García Yebra, anbefaler at minimere brugen af denne teknik. Hvis konteksten ikke er tilstrækkelig til at skabe forståelse, kan man i stedet forklare betydningen af det lånte ord. Ikke desto mindre er det værd at nævne, at man i mange tekster benytter sig af denne teknik for at tilføje lokale nuancer i oversættelsen.

Kalkeringsteknikken (låneoversættelse)

Kalkerings(lag) -teknikker består i en ordret oversættelse af alle komponenterne i et udtryk eller syntagme for at undgå xenismer (også kaldet "foreignisms") eller semantiske lån. Det er basalt set en type lån, der bevarer strukturen af kildesprogets syntagme, mens man oversætter de individuelle elementer. Tag f.eks. oversættelse af "skyscraper" til "skyskraber" (her skulle dansk egentlig have brugt “himmelskraber”).

Lad os tage eksemplet "rosbif" for bedre at illustrere dette. Det hjælper med at adskille semantiske lån, tilpassede xenismer og aftegninger. Når "rosbif" bliver til sin engelske form som "roast beef", er det er ren xenisme. Når det bliver til "roasbif", bliver det et lån. Og når det bliver helt modelleret på fransk, bliver det til "roasted beef".

Denne teknik gør det muligt at have en nuanceret tilgang til oversættelse, hvor man kan vælge den tilpasningsgrad, der passer bedst til konteksten og målsproget.

Transpositionering

Processen transpositionering består i at ændre den grammatiske kategori af en del af sætningen, mens man bevarer den intenderede betydning. Grundlæggende ændrer man ved denne teknik sætningens grammatiske struktur. Tag for eksempel sætningen "Two hundred years ago", som på fransk oversættes til "There are two hundred years". I dette tilfælde skifter vi et biord ud med et verbum og viser, hvilken type transformation der sker ved transpositionering.

Modulering

Modulering i oversættelse refererer til justeringen af det konceptuelle fundament for et ord. Sagt på en anden måde ændrer man synspunktet eller perspektivet, mens man bevarer den oprindelige betydning. Denne proces er mere abstrakt og omfatter et andet metaforisk udgangspunkt. Tag f.eks. ordet "Health insurance", som oversættes til fransk til "assurance maladie" (hvilket ordret betyder sygdomsforsikring). I dette tilfælde er synspunktet blevet ændret, men hovedbetydningen er uændret.

Ækvivalens

I oversættelse omhandler ækvivalens forsøget på at formidle den samme situation eller betydning med nogle helt andre stilistiske og formelle greb. Det bruges ofte til at oversætte faste vendinger eller ordsprog, som er bundet til en specifik kultur. For eksempel bliver det engelske udtryk "it's raining cats and dogs" ofte til "det regner skomagerdrenge" på dansk. Denne teknik bevarer essensen af udtrykket, selvom de bogstavelige ord udskiftes.

Tilpasning

I denne teknik, der også er kendt som kulturel substitution eller kulturel ækvivalens, udskifter man et kulturelt element fra kildesproget med et, der passer bedre til målsprogets kultur. Tænk f.eks. på kulturen omkring tedrikning: Her siger englændere, at de "bliver til te", mens man i Frankrig snarere siger, at de "går ud og får en kop kaffe". Et andet eksempel kunne være det amerikanske udtryk "tailgate party", som refererer til en social begivenhed på parkeringspladsen til en sportsbegivenhed, hvor der typisk er mad, drikkevarer og fællesskab. I en anden kulturel kontekst, f.eks. i dele af Europa, hvor denne tradition er mindre udbredt, kan en oversætter vælge at ændre det til noget som "lad os hygge os eller mødes før kampen" for derved at sikre, at oversættelsen passer til den kulturelle kontekst, som målgruppen har.

Kompensation

Kompensation er en oversættelsesteknik, hvor oversætteren vælger en løsning til et ord på målsproget, der ikke er komplet tilsvarende til kildesprogets ord, men som konceptuelt ligger tæt på. Det er vigtigt at bevare det originale ords betydning så vidt muligt. Bemærk, at tosprogede ordbøger nogle gange har ord som synonymer, som ikke altid kan bruges.

Tag eksempelvis det engelske udtryk "costs an arm and a leg", som betyder, at noget er meget dyrt. Når man skal oversætte dette til dansk, giver det ikke mening at oversætte det direkte. I stedet kan oversætteren vælge at bruge det danske udtryk "cost the white out of the eyes," som ordret betyder "koster øjnene det hvide ud af øjnene". Denne tilpasning formidler idéen om, at noget er ekstremt dyrt, på dansk, selvom den bruger nogle andre kropsdele til at beskrive det. Eksemplet viser, hvordan kompensation kan anvendes til faste udtryk for at sikre, at budskabet bevares på målsproget.

Få mere at vide om løsninger inden for teknisk oversættelse

Er en oversættelsesmetode det samme som en oversættelsesteknik?

Nej, inden for oversættelse er en metode og en teknik to forskellige koncepter. En oversættelsesmetode gælder for hele teksten, der skal oversættes, mens forskellige oversættelsesteknikker kan anvendes i den samme tekst afhængigt af specifikke situationer og sproglige elementer, der skal oversættes.

Hvad er de mest anvendte oversættelsesmetoder?

  1. Kommunikativ oversættelse: Med denne metode, som også er kendt som fortolkende oversættelse, forsøger man af bevare kildetekstens hensigt, så den oversatte tekst har samme effekt på læseren som den originale tekst.
  2. Bogstavelig oversættelse: Med denne tilgang reproducerer man den lingvistiske struktur fra kildesproget og oversætter de sproglige elementer ord for ord, udtryk for udtryk eller sætning for sætning.
  3. Fri oversættelse: Her divergerer oversætteren fra strukturen i den originale tekst for at formidle forfatterens budskab på en mere fri måde.
  4. Nøjagtig oversættelse: Denne metode er en akademisk og kritisk type oversættelse, der ofte bruges til litterære genrer eller for at dokumentere noget. Her lægger man vægt på præcision og overensstemmelse med kildeteksten.

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Relaterede artikler