Finavia: Förbättrar kundupplevelsen för kinesiska resenärer

Se hur vi hjälpte Finavia öka sina kulturella kunskaper och förbättra kundupplevelsen för kinesiska resenärer


Finavia är ett finskt flygplatsbolag som möjliggör smidiga internationella flyganslutningar genom sitt nationella nätverk av flygplatser. Finavias nätverk av flygplatser består av 20 flygplatser över hela Finland. Av dessa flygplatser hanterar 19 främst passagerartransporter, medan två endast sköter militär och allmän flygverksamhet.


Utmaningen

Finavia har investerat starkt i att utöka sin verksamhet i Asien. Resultaten börjar visa sig genom antalet kinesiska kunder, med en 50-procentig ökning mellan 2014 och 2016. För att fortsätta tillväxten har Finavia investerat i att öka sina kulturella kunskaper och utveckla kundupplevelsen för kinesiska resenärer.

 

Lösningen

För att uppfylla behovet anordnade Acolad en serie pass i interkulturell kommunikation för Finavias personal under 2016.

Titta på videon för att se hur kulturella kunskaper bidrog till att skapa framgångsfaktorer för Finavia!

HR-partnern Sami Laine från Finavia och kulturcoachen Juha Moilanen från Acolad diskuterar hur ökad kunskap om den kinesiska kulturen bidrog till att skapa nya möjligheter för Finavia att betjäna de kinesiska resenärerna ännu bättre.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter