Birkalands NTM-central: Hjälper utländska medborgare som söker arbete i Finland

Läs mer om Birkalands NTM-centrals pilotprojekt där en kurs i kommunikation anordnades för icke-finskspråkiga arbetssökande


Birkalands NTM-central är en kund- och medborgarfokuserad, mycket kompetent och tillförlitlig regional utvecklings- och serviceorganisation. NTM-centralen sköter statsförvaltningens regionala uppdrag. Birkalands arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) skapar lösningar för rekryterings- och anställningsbehov.


Utmaningen

Birkalands TE-byrå letade efter nya sätt att förbättra anställningsmöjligheterna för icke-finskspråkiga arbetssökande som blivit arbetslösa.

Lösningen

Titta på videon och upptäck hur kommunikationsutbildning förbättrar anställningsmöjligheterna för icke-finskspråkiga arbetssökande.

Kommunikationsutbildning på Birkalands NTM-central

Resultatet

År 2018 implementerade Acolad tillsammans med Birkalands NTM-central ett pilotprojekt där en kurs i kommunikation anordnades för icke-finskspråkiga arbetssökande som arbetat inom IT-fältet.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter