Fallstudie

Anpassa utbildningsmoduler i Articulate Storyline

 

 

Som en del av ett utbildningsprogram om hantering av svåra situationer i Articulate Storyline behövde Académie du Service – en fransk konsultbyrå inom utbildning med specialinriktning på kundkultur, kundrelationer och kundupplevelser – anpassa ett flertal moduler till engelska för sina engelskspråkiga medarbetare.

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna utbilda sig själva i bästa praxis inom kundrelationer och lära sig hur de kan hantera svåra situationer genom att ställa rätt frågor.

Académie du Service gav Acolad uppdraget att genomföra projektet. Deras förväntningar var tydliga: de behövde ett kvalitativt resultat som motsvarade den redaktionella tonen i originalversionen, med bibehållen känsla och stil, och de behövde snabb leverans. (Ämnet var högaktuellt och företaget ville komma igång med utbildningen så snart som möjligt.)

Lösningen: att arbeta med ett team av experter på textanpassning

Företaget valde Acolad eftersom vi kunde erbjuda flera tjänster (röstpålägg, undertexter, grafik osv.), hög kvalitet och anpassning till önskad stil och redaktionella riktlinjer.


Källa: Académie du Service sur Articulate Storyline


Det här var särskilt värdefullt i det här projektet eftersom anpassning av moduler för onlinekurser kräver expertis inom flera områden, däribland följande:

Utmärkt transkribering

Projektutmaningar

Ett team som arbetar på ett sådant här projekt stöter förr eller senare på utmaningar. Här är utmaningarna som vårt team råkade ut för:

Snäv tidsfrist

Eftersom så många personer jobbade med projektet – och tidsramarna var snäva – behövde vi en tidtabell för att se till att alla följde planen. Vår expert på digital lokalisering samarbetade med försäljnings- och projektledningsteamen för att ta fram en. Tidtabellen innehöll tidsgränser för varje individuell deltagare, däribland röstskådespelare, grafiska formgivare, transkriberingsexperter, översättare och audiovisuella tekniker. Det här var en viktig utmaning, eftersom minsta försening i något av momenten lätt kan få en snöbollseffekt och försinka hela projektet.

Upprepad testning

Testning av digitala funktioner kräver ofta att ett flertal misslyckade tester körs innan det önskade resultatet uppnås. För att testa en sida på en webbplats räcker det med att uppdatera sidan (t.ex. trycka på F5 på tangentbordet). När du anpassar utbildningsmoduler, å andra sidan, behöver du ofta implementera varje gång den ska testas, något som kan ta flera minuter. Den här tiden hade räknats in i planeringen, och våra team arbetade hårt för att säkerställa att modulen var användarvänlig och att alla animationer, röster, text och undertexter fungerade som de skulle.


Källa: Académie du Service sur Articulate StorylineProjektimplementering steg för steg

Samordningen mellan teamen var av högsta vikt, så projektledare och lokaliseringsexperter samarbetade för att implementera lösningar under varje steg i projektet.

  1. Filer från kunden sorterades och skickades till rätt expert.
  2. Källinnehåll extraherades ur modulen i .xliff-format och översattes, för att sedan återimporteras.
  3. Visuella element anpassades. Vi översatte innehållet och våra grafiska formgivare justerade layouten i enlighet med typografiska och grafiska riktlinjer. De visuella elementen återimporterades sedan i Storyline.
  4. Röstpålägg skapades. Som kunden påpekade kan valet av olika kvinnliga och manliga röster i kundserviceinteraktioner få olika känslomässiga effekter, så det var viktigt att återskapa tonen i det franska originalet. Så snart röstskådespelarna hade valts ut av vår audiovisuella tekniker och kunden hade godkänt valen kunde inspelningarna sätta igång. Vi extraherade de franska rösterna, transkriberade och översatte dialogen till engelska och förberedde filerna för våra skådespelare. När rösterna var inspelade mixade vi ljudet och återintegrerade det i Storyline.
  5. Animerad rörelsedesign anpassades. Från de After Effects-filer som kunden skickade extraherade vi text, översatte den och återintegrerade den sedan i plattformen igen.

När alla steg hade slutförts genomförde vi ett tekniskt acceptanstest för att kontrollera att alla steg hade genomförts på rätt sätt.

En funktion som var särskilt användbar för oss var Articulate Review. Vi använde den här funktionen i Articulate Storyline för att skicka en länk till kunden, och kunden använde den för att ge sin feedback till vårt team. Det underlättade processen att samla in kundens synpunkter och genomföra korrigeringar i projektet.


Källa: Académie du Service sur Articulate Storyline


Fördelen: Kundspecifik support

”Det gläder mig att se att kvaliteten är hög på dessa första två leveranser.”

Académie du Service förväntade sig skräddarsydd support och fortlöpande kommunikation under projektet, och vårt team samarbetade för att kunna uppfylla dessa förväntningar.

Översättningen av den här utbildningsmodulen visade att vi kan:

  • uppfylla förväntningar i fråga om översättningskvalitet och efterlevnad av redaktionella riktlinjer
  • förstå de tekniska och språkliga utmaningarna med att anpassa utbildningsmoduler och snabbt behärska processen
  • samordna arbetet mellan grafiska formgivare, audiovisuella tekniker samt språk- och lokaliseringsexperter för att genomföra ett framgångsrikt projekt.

Använder du Articulate Storyline för att utbilda ditt team? Kontakta oss om du vill ha mer information om översättning av onlineutbildning, eller begär en offert för att komma igång med ett projekt.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar