Energia ja ympäristö

Mahdollistamme kansainvälisen laajenemisen energia- ja ympäristösektorilla – yksi käännös kerrallaan 

Murra siiloajattelu: energiateollisuuden digitaalinen muutos

Ympäristö ja kestävä kehitys ovat jokapäiväisen elämän kannalta alati tärkeämmässä roolissa. Yritysten ympäristötietoisuus on kasvussa, ja nykyaika on tuonut omat haasteensa koko toimialalle.  

Energia- ja infrastruktuurisektori on nopean muutoksen kourissa, joten alan yritysten on oltava kehityksen eturintamassa. Uudet mahdollisuudet johtavat parempiin palveluihin, suurempaan suorituskykyyn ja menestyksellisempään liiketoimintaan. Samalla muiden alojen yritykset pyrkivät toteuttamaan kansainvälistä kasvuaan vauhdittavia ympäristöystävällisiä toimenpiteitä. 

Acolad tarjoaa räätälöidyn kielipalveluportfolion, joka kattaa ympäristöalan sisältöpalvelut ja käännökset. Kielipalvelut ja digitaalinen sisällöntuotanto auttavat infrastruktuuriyrityksiä, mutta myös muita yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja valtionvirastoja, olemaan ketterämpiä ja saavuttamaan kansainvälisen kasvun tavoitteet kestävästi. 

Asiantuntijapalvelut

Kääntäjämme läpäisevät tiukan testiseulan ja tuntevat energia- ja ympäristöalan sekä vihreän talouden sektorin läpikotaisin. 

Laadukkaat ja tarkat käännökset

Meillä on ISO:2015-sertifikaatti ja käytämme strukturoituja laaduntarkastuskriteereitä. Voit siis olla varma, että digitaalinen sisällöntuotanto, sisältömarkkinointi ja käännöspalvelut ovat laadukkaita ja työn jälki on tarkkaa. 

Tehokas ja saumaton palvelu

Varmistamme, että käännösprosessi on kannaltasi mahdollisimman helppo tarjouksen pyytämisestä käännöksen palautukseen asti! 

Viimeisin teknologia

Käytämme johtavaa käännösalan teknologiaa, joka ei vahingoita ympäristöä. 

Acolad toimii nopeasti, he ymmärtävät laadun päälle ja hinta on kilpailukykyinen. Juuri näitä kolmea asiaa yhteistyökumppanilta kaipaankin.

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval 

Lue lisää Alfa Lavalin ja Acoladin pitkästä yhteistyöstä, johon kuuluu teknisten käännösten tarjoaminen 28 kielellä.

Ratkaisut energia- ja infrastruktuurialoille

Skaalautuvat energia-, infrastruktuuri- ja ympäristöalan sisältöpalvelut auttavat yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan, luotettavuuttaan ja tehokkuuttaan.

Konsultointipalvelut

Tarjoamme täyden valikoiman suunnitteluasiakirjojen konsultointipalveluita energiasektorille. Digitaalinen sisällöntuotanto, kansainväliset projektit ja monialainen asiantuntemus ovat meille arkipäivää. 

 • Kieli- ja lokalisointikonsultointi 
 • Prosessien suunnittelu ja optimointi 
 • Teknologiasuositukset 
 • Projektin elinkaaren hallinta 
 • Suorituskyvyn ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnit 

Kielipalvelut

Energia- ja infrastruktuurisektorin monikieliset viestintäratkaisut ja sisältömarkkinointi ovat osa asiantuntevaa palveluamme. Tarjoamme kieliratkaisuja yli 500 kieliyhdistelmän voimin.

 • Käännös- ja tulkkauspalvelut 
 • Verkkosivujen ja ohjelmistojen lokalisointi  
 • E-oppimispalvelut ja e-oppimisen lokalisointi 
 • Monikieliset sisältöpalvelut ja sisällöntuotto 
 • Kieli- ja kulttuurikoulutus

Nivos Oy: eri kulttuureiden liiketavat ja niiden ymmärtäminen laajemmin

Videolla kerrotaan, miten kielikoulutus auttaa monialayhtiö Nivos Oy:tä palvelemaan asiakkaitaan paremmin 

Tekninen viestintä

Tehokas ratkaisu laadukkaaseen perinteiseen tai digitaaliseen sisällöntuotantoon: käyttöoppaat, ohjeet, luettelot, lisätyn todellisuuden (AR) tai virtuaalitodellisuuden (VR) sovellukset, markkinointikampanjat ja paljon muuta. 

 • Sisällön kirjoittamis- ja editointityökalut 
 • Julkaiseminen useassa formaatissa (myös AR- tai VR-sovellukset) 
 • Keskitetty tietoalusta 
 • 3D-suunnittelu ja -tekniikka 
 • Säännösten vaatimusten noudattaminen 

Työntekijäkokemus

Skaalautuvat ratkaisut asiakirjojen ja resurssien hallintaan koko teollisuuden elinkaaren ajalle. Insinöörien, johtohenkilöiden ja urakoitsijoiden välisen yhteistyön optimointi. 

 • Teknisen suunnittelutiedon hallinta  
 • Digitaaliset työympäristöt ja yritysten intranetportaalit 
 • Yritysprosessien automatisointi  
 • Arkistointi ja asiakirjojen digitalisointi 
 • Yrityksen sisällönhallinnan koulutuspalvelut 

Asiakaskokemus

Räätälöidyt digitaaliset alustat, joilla voi luoda yhdenmukaisia monikanavaisia kokemuksia. Hoida niiden avulla digitaalinen sisällöntuotanto ja vuorovaikutus niin verkkosivuilla kuin liiketoiminnan kosketuspisteissä.  

 • Monikieliset ja eri laitteilla toimivat verkkosivut  
 • Intranetit ja digitaaliset työympäristöt  
 • Ilmailun katselualustat 
 • Liiketoimintatiedot  
 • Markkinointianalyysit  

Energia- ja ympäristöalan asiantuntemus

Tarjoamme käyttöösi energia- ja ympäristöalan sisältöpalvelut. Kansainvälinen sisältömme ja digitaalinen asiantuntemuksemme auttaa yrityksiä vastaamaan energiasektorin haasteisiin.

 • Uusiutuvat luonnonvarat ja uusiutuva energia 
 • Vaihtoehtoiset energiamuodot 
 • Aurinkoenergia 
 • Tuulivoima 
 • Jätehuolto 
 • Kierrätys 
 • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
 • Luomuviljely ja kestävä maatalous 
 • Vesivoima 
 • Vihreät rakennusprojektit 
 • Ilmastonmuutos 
 • Metsätalouteen liittyvät asiakirjat

Energia- ja ympäristöalan käännöspalvelut

Energia ja ympäristö ovat tärkeitä asioita maailman mittapuulla, joten yrityksesi on kyettävä viestimään asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa useilla markkinoilla. Acoladilla on merkittävää kokemusta energiasektorin kielipalveluista. Hoida sisältömarkkinointi ja käännökset tarkasti ja luotettavasti meidän kauttamme. Palvelemme yksityisyrityksiä, julkishallintoa, yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä. Tehokas digitaalinen sisällöntuotanto ja tarkat käännökset luovat vankan perustan yhteistyöllemme. Huolehdimme energia- ja ympäristöalan asiakirjoistasi kattavasti. 

Ymmärrämme immateriaalioikeutta ja patenttikäännöksiä

Osaamme auttaa sinua patenttijulkaisuiden, kansainvälisten uutuustutkimusraporttien, patenttien tarkastajien kirjallisten lausuntojen, lisenssisopimusten ja tuotemerkkien rekisteröintihakemusten kääntämisessä. 

Räätälöity lähestymistapa kansainvälisiin ympäristöprojekteihin

Suunnittelemme, otamme käyttöön ja toteutamme älykkäitä sisältöratkaisuja. Digitaalinen sisällöntuotanto tukee energia- ja infrastruktuuriyrityksiä voimalaitosteollisuuden arvoketjun kaikissa vaiheissa. Tarjoamme innovatiivista teknologiaa ja kansainvälisen verkoston monialaisia asiantuntijoita. Autamme sinua arvioimaan strategiasi uudestaan ja parantamaan tehokkuutta. Samalla optimoimme vuorovaikutustilanteet asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa. 

Asiantuntevista kääntäjistä koostuva tiimi

Acolad varmistaa, että kieliprojektisi annetaan kääntäjille, jotka ovat erikoistuneet energia- ja ympäristöalan käännöksiin. Kääntäjämme tuntevat kattavasti monia aihealueita, kuten kierrätys, jätteidenkäsittely, uusiutuva energia, vesihuolto, sähkö, öljy ja kaasu, ydinvoima sekä kansalliset ja kansainväliset säännökset. He hallitsevat energia-alalla käytetyn sanaston ja osaavat välittää asiakirjojesi teknisen sisällön tarkasti kohdekielellesi. 

Nopeat palautusajat ja tehokas projektinhallinta

Ymmärrämme, että käännösprojekteilla voi olla kiireellinen aikataulu. Siksi voimme antaa sinulle projektiarvion alle tunnissa. Asiantuntevat projektipäälliköt selvittävät kanssasi projektiin tarvittavat resurssit ja varmistavat, että projektin aikataulu pitää. Löydämme sopivan ratkaisun projektin monimutkaisuudesta huolimatta. Meiltä saat aina laadukkaat ja ajallaan toimitetut käännökset. 

Kaikki eri asiakirjaformaatit

Acolad vastaa kaikkiin energia- ja ympäristöalan käännösten tarpeisiisi. Kieliasiantuntijoillamme on ympäristötieteiden teknistä kokemusta, joten he pystyvät käsittelemään joustavasti kaikkia energia-alan sisältöjä, kuten ekologisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä tai hallintoon liittyviä kysymyksiä. 

 • Patentit 
 • Käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS)
 • Asennusohjeet 
 • Ympäristömenettelytavat 
 • Yrityssopimukset 
 • Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuuraportit 
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit 
 • Kaivostutkimukset 
 • Tekniset raportit 
 • Laatujärjestelmäasiakirjat (HSE, QSE) 
 • Henkilöstöhallinto-, koulutus- ja e-oppimismateriaalit 
 • Etiikka ja ympäristöperuskirjat  
 • Multimediaa hyödyntävät markkinointisisällöt 
 • Verkkosivujen ja blogien lokalisointi  

Haluatko kuulla lisää ympäristöalan sisältöpalveluista, käännöksistä ja muista ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään