Taantuman kestävä lokalisointistrategia

Näin skaalaat liiketoimintasi ja edistät kansainvälistä kasvua budjetti-, resurssi- ja kapasiteettihaasteista huolimatta.

date icon2. heinäkuuta 2023     tag iconKonsultointi

Haastavat talousolosuhteet ja vaikea työmarkkinatilanne jarruttavat monien yritysten kasvupyrkimyksiä. Maailmantalous näyttää tänä päivänä täysin erilaiselta kuin ennen pandemiaa.

Myös osaajien rekrytointi ja sitouttaminen on entistä vaikeampaa entistä pienemmillä budjeteilla. Tilanne on vielä vaikeampi niille lokalisointitiimeille, jotka yrittävät tavoittaa potentiaalisia asiakkaita yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Olemassa olevia resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. Monien yritysten on supistettava työvoimaansa, toisilla taas on vaikeuksia houkutella ja sitouttaa osaajia, jotka saisivat liiketoiminnan kukoistamaan.

Ei ole helppoa löytää asiantuntijoita, jotka edistävät myyntiä uusilla markkinoilla ja varmistavat, että viestisi tekee toivotunlaisen vaikutuksen eri kielillä ja kulttuureissa. Seuraavassa kerromme, miten voit määrittää lokalisointistrategian, joka auttaa valloittamaan uusia markkinoita ja varmistaa vahvan tuoton sijoituksellesi.

Oikean kasvustrategian hyödyt

Ennen kuin käymme läpi keskeisiä kyvykkyyksiä, joita globaali tiimisi tarvitsee, on tärkeää ymmärtää tehokkaan lokalisointiohjelman hyödyt.

Lisää ketteryyttä

Oikea, tietoon perustuva strategia auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaasi, kohdemarkkinoitasi ja kilpailijoitasi. Nämä olennaiset tiedot auttavat sinua tekemään ketterästi tärkeitä päätöksiä, jotta lokalisointitiimisi toimenpiteillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus.

Optimoidut investoinnit

Vaikutuksesta puheen ollen: oikea lokalisointistrategia tarjoaa myös huomattavasti paremman tuoton sijoituksellesi. Konkreettiseen tietoon perustuvat strategiat luovat uskoa siihen, että voit saavuttaa enemmän vähemmillä resursseilla.

Kohdenna markkinointisi yleisöille, markkinoille ja asiakkaille, jotka sinulla on tiedon perusteella parhaat mahdollisuudet saavuttaa, ja hyödynnä tehokkaimpia kanavia. Mikä on tulos? Korkealaatuisempia liidejä, jotka myyntitiimisi onnistuvat todennäköisemmin konvertoimaan myynniksi.

Räätälöidyt käyttäjäkokemukset

Yhteisen kielen löytäminen asiakkaan kanssa voi olla haasteellista jo yhdelläkin markkinalla, mutta vielä haasteellisempaa on viestiä useilla eri kielillä ja alueilla.

Tänä päivänä yritykset tarvitsevat syvällistä asiantuntemusta, jotta ne onnistuisivat murtamaan kieli- ja kulttuurimuureja ja tarjoamaan asiakkaiden odottamia räätälöityjä kokemuksia. Ne, jotka todella hallitsevat tämän taidon, pystyvät tarjoamaan personoituja kokemuksia kielestä tai kulttuurista riippumatta – säilyttäen samalla oman vahvan brändiäänensä.

Kestävä kasvu

Haastavat markkinaolosuhteet eivät välttämättä tarkoita vaikeita päätöksiä. Oikea strategia auttaa yritystäsi selviytymään – ja jopa menestymään. Kun hyödynnät tilaisuuksia, joita kilpailijasi eivät vielä ole huomanneet, sinulla on mahdollisuus menestyä uusilla paikallisilla markkinoilla. Vahvan strategiaperustan ansiosta yrityksesi on myös parhaassa asemassa, kun markkinaolosuhteet paranevat.

Parhaat strategiat tehokkaan lokalisointitiimin rakentamiseen

Edellä mainittujen hyötyjen saavuttamiseksi tarvitset hyvän strategian, jotta voit hyödyntää lokalisointipanostuksiasi mahdollisimman tehokkaasti ja kohdentaa puhuttelevaa viestintää oikeille kohderyhmille.

Päätitpä sitten keskittyä sisäiseen lokalisointitiimiin tai toimia ketterämmin tekemällä yhteistyötä paikallismarkkinoiden asiantuntijoiden kanssa, seuraavassa on muutamia käytännönläheisiä strategioita, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

Hienosäädä viestisi nykyisille asiakkaille

Vaikeissa tilanteissa ja organisaatiomuutoksissa on tärkeää keskittyä nykyiseen uskolliseen asiakaskuntaan. On huomattavasti kustannustehokkaampaa markkinoida nykyisille asiakkaille, jotka olet jo voittanut puolellesi, kuin tavoitella uusia asiakkaita. Viesti heidän kanssaan tehokkaasti hyödyntämällä sopivia globaalin markkinoinnin taktiikoita.

Hyödynnä tietoa mahdollisimman tehokkaasti

Et voi luoda strategiaa ilman kunnollista tietopohjaa. Kohderyhmien ymmärtäminen analytiikkapakettien ja markkinatutkimusten avulla onkin yksi tärkeimmistä lokalisointisuunnitelman osa-alueista. Ja vielä tärkeämpää on perehtyä kohderyhmiin budjetin asettamissa rajoissa. Tietämyskanta, johon voit kerätä tietoa kohderyhmistä verkkoanalytiikan, evästeiden ja muiden työkalujen avulla, helpottaa strategisten päätösten tekemistä.

Määrittele tietoon perustuva kansainvälistymisstrategia

Strategisten tavoitteiden tunnistamisessa ja asettamisessa kannattaa ehkä käyttää ulkoista kumppania. Ulkoinen kumppani pystyy tarkastelemaan lokalisointistrategiaasi tuorein silmin ja tarjoaa asiantuntemusta sisällön auditointiin, sisältökalentereiden laatimiseen, aihealueiden työstämiseen ja mahdollisten avainsanojen kartoittamiseen eri kielillä.

Joka tapauksessa on tärkeää asettaa tavoitteet heti alusta alkaen, jotta voit mitata onnistumista, määrittää monikielisen sisällön prosessit ja tavoittaa haluamasi asiakkaat.

Tunne kilpailijasi

Kilpailutieto on erityisen tärkeää tiukasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. Sinun on tunnettava kilpailijoidesi vahvuudet ja heikkoudet, jotta voit hyödyntää nykyiset tilaisuudet mahdollisimman tehokkaasti ja asemoida paremmin oman tarjontasi.

Tämä on entistäkin tärkeämpää haastavassa markkinatilanteessa, jossa jyvät erottuvat akanoista sen perusteella, kuka onnistuu parhaiten tuotteidensa strategisessa asemoinnissa. Kun havaitset nykyisten tai uusien markkinoiden nousevat trendit ja tilaisuudet ajoissa ja ehdit muokata strategiaasi, sinulla on mahdollisuus viedä yrityksesi selviytymisestä menestykseen. SEO-työkalut tarjoavat ketterän tavan kilpailutiedon keräämiseen.

Tee fiksuja strategisia siirtoja

Tieto voi tarjota sinulle arvokkaita oivalluksia. Mutta asiantuntemus nykyisistä asiakkaista ei vielä riitä. Oikeiden tietojen avulla saatat tunnistaa nykyisillä markkinoilla aukkoja, joita voisit ehkä hyödyntää laajentamalla nykyistä tuotetarjontaasi.

Kansainvälisellä tasolla asiantuntijoiden tarjoamat markkinatutkimukset voivat auttaa sinua tunnistamaan uusia markkinoita, joilla on jo valmiiksi kysyntää yrityksesi tuotteille tai palveluille. Näin voit lisätä myyntiä mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Ajattele kuten asiakkaasi

Lokalisointiprosessien tehostamisessa kohderyhmä saattaa helposti unohtua. Mieti asiakaskokemusta ja asiakkaasi mahdollisia ongelmia. Jos taloustilanteeseen tai tiettyyn markkinaan liittyy epävarmuuksia, sinun on ehkä mukautettava viestintääsi tilanteeseen sopivalla tavalla.

Tämä voi helposti unohtua, kun olet syvällä tiedon ja sisältöprosessien syövereissä, mutta asiakaskeskeisyyden tulisi aina olla toimintasi ytimessä. Mitä tahansa teetkin tai luotkin, aloita aina asettamalla itsesi asiakkaan asemaan ja kysy itseltäsi: “Mitä hyötyä tästä on minulle?”

Pidä sisältöjen työnkulut tehokkaina

Tehokkuus voi olla se erottava tekijä, jos sinulla ei ole tarvittavia resursseja sisällöntuotantoon. Sisällön työnkulkujen yksinkertaistaminen uusien työkalujen avulla tai nykyisten työkalujen tehokkaampi käyttö voi vapauttaa resursseja sisällön laadun ja määrän parantamiseen.

Auditoi nykyiset työnkulut. Mitkä vaiheet vievät eniten aikaa? Voisiko työnkulkuja tehostaa työkalujen avulla? Vai voisiko tietyt vaiheet jopa poistaa? Sujuva sisältöjen työnkulku vapauttaa tiimien aikaa, jolloin ne voivat keskittyä olennaiseen.

Panosta personointiin

Yritykset eri puolilla maailmaa panostavat räätälöityihin kokemuksiin, ja kuluttajat myös odottavat saavansa niitä.

Accenturen tutkimuksen mukaan 91 % kuluttajista ostaa mieluiten yrityksiltä, joilta he saavat räätälöityjä tarjouksia ja suosituksia – B2B-asiakkailla on samanlaiset odotukset. Jopa 83 % ihmisistä on valmis jakamaan omia tietojaan saadakseen personoidun kokemuksen. Nämä tiedot voivat olla erittäin tärkeitä edellä mainitulle tietoon perustuvalle strategialle.

Tärkeintä on siis aina muistaa lopullinen tavoite: olennaisen, merkityksellisen ja puhuttelevan tiedon tarjoaminen. Tehokkaan monikielisen personoinnin toteuttaminen budjetin puitteissa voi kuitenkin tuntua ylitsepääsemättömältä. Ja siitä pääsemmekin seuraavaan aiheeseen…

Sopivan kumppanin löytäminen

Yksi kumppanuuden tärkeimmistä hyödyistä on skaalautuvuus. Lokalisointitarpeidesi muuttuessa voit hyödyntää kumppanisi asiantuntemusta markkinoista, joista sinulla itselläsi on vähemmän kokemusta. Palvelutasoa voidaan myös skaalata pienemmäksi, jos sinun on esimerkiksi vähennettävä markkinointipanostuksia.

Lokalisointitoimistolla, jolla on kielellistä asiantuntemusta, ensiluokkainen teknologiavalikoima ja asiakasreferenssejä omalta alaltasi, on todennäköisesti sellaista osaamista, joka voi siivittää yrityksesi menestykseen.

Missä tilanteissa ulkoisesta asiantuntijasta on erityisen paljon hyötyä?

Työkalujen tehokas käyttö

Jos hoidat lokalisoinnin sisäisten resurssien avulla, sisällön työnkulkujen sujuvoittaminen tehokkaimpien työkalujen ja palvelujen avulla voi olla kallista. Ulkoisella lokalisoinnin asiantuntijalla pitäisi olla käytössään ohjelmistoja ja työkaluja, kuten käännösportaali, käännösmuisti tai konekäännökset, jotka sujuvoittavat työnkulkujasi ja tehostavat prosesseja ilman korkeita lisenssimaksuja. Hankintatiimisi vielä kiittää sinua!

Laajentuminen uusille markkinoille

Budjettien leikkaaminen ei tarkoita laajennussuunnitelmien hylkäämistä. On olemassa useita esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet leikkaamaan lokalisointibudjettejaan strategisen kumppanuuden avulla ja samalla tavoittaneet uusia markkinoita uusilla kielillä. Oikean kumppanin pitäisi pystyä tarjoamaan tehokkuutta, joka tuo rahallesi todellista vastinetta.

Tehokas projektinhallinta

Lokalisointiprojektit muodostuvat useista eri osa-alueista, kuten sisällöntuotanto, käännökset, laadun varmistus ja työkalujen – esimerkiksi käännösten hallintajärjestelmän – käyttöönotto.

Monimutkaisten prosessien hallinta sisäisesti voi viedä paljon aikaa ja resursseja. Yrityksellesi omistautuneet projektipäälliköt toimivat asiantuntevina yhteyshenkilöinäsi ja huolehtivat siitä, että projekti etenee sujuvasti ja pysyy niin aikataulussa kuin budjetissakin.

Strategisena kumppanina toimivan lokalisointitoimiston tärkeimmät ominaisuudet

Lokalisointistrategian suunnittelu, paikallinen toteutus ja jatkuva mittaaminen ja hienosäätö eivät ole helppoja tehtäviä, etenkään jos tavoitteena on pysyä budjetissa.

Kuten edellä jo todettiin, yhteistyö strategisen kumppanin kanssa on usein kustannustehokkain vaihtoehto. Mutta mitkä ovat täydellisen kumppanin tärkeimmät ominaisuudet? Varmista ainakin seuraavat:

Strategialähtöinen toiminta

On tärkeää, että kumppanin tarjoama palvelu tukee liiketoimintamalliasi ja strategisia tavoitteitasi. Kokenut kumppani tarjoaa myös strategista konsultointia siitä, mitä muutoksia sinun kannattaisi tehdä tiimiisi, prosesseihisi ja teknologioihisi, jotta ne tukisivat entistä tehokkaammin yrityksen laajentumista uusille markkinoille.

Tietoon perustuva lähestymistapa

Tehokas asiakaspolun seuraaminen auttaa sinua räätälöimään viestisi ostopolun jokaisessa vaiheessa. Analytiikkatiedot puolestaan auttavat tekemään nopeampia ja viisaampia päätöksiä siitä, mihin globalisointipanostukset (ja budjetti) kannattaa kohdistaa.

Monikanavainen markkinointi

Asiakkaat odottavat yhdenmukaista kokemusta kaikissa yrityksesi vuorovaikutuskanavissa. Käytettävät kanavat vaihtelevat yleensä markkinoittain ja alueittain. Oikealla kumppanilla on kokemusta käyttäjäystävällisten kokemusten tarjoamisesta eri kanavissa – sekä kykyä hyödyntää jokaisen kanavan erityispiirteitä ja hyötyjä.

Erinomainen paikallistuntemus

Kulttuurisesti puhuttelevan käännöksen salaisuus piilee paikallistuntemuksessa, joka saa hyvän sisällön loistamaan kaikilla kielillä. Taitavien kieliasiantuntijoiden lisäksi lokalisointitoimistolla on vahvaa osaamista sisällön mukauttamisesta erilaisiin kulttuureihin. Toimistolla on käytössään paikallinen kieliasiantuntijoiden tiimi, joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään, ymmärtää syvällisesti paikallista kulttuuria ja pystyy tuottamaan kulttuurisesti puhuttelevia käännöksiä.

Avoimuus arvioinnille

Aidossa kumppanuudessa viestintä on kaksisuuntaista. Hyvään kumppanuuteen kuuluu olennaisesti jatkuva arviointi ja palaute. Näin varmistetaan, että kumppanin toiminta vastaa odotuksiasi ja tuottaa toivottuja tuloksia.

Kansainvälinen kasvu vaikeina aikoina

Kannattaa muistaa, että monet yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaansa jopa taantuman aikana. Usein tämä on ollut mahdollista tehokkaiden lokalisointitoimenpiteiden ansiosta. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi Kellogg’s, Toyota, WhatsApp, Instagram ja Amazon, jonka myynti kasvoi 28 % vuosien 2008–2009 talouskriisin aikana.

Ja vaikka maailmanlaajuinen pandemia aiheutti ongelmia useilla toimialoilla, monet yritykset myös hyötyivät sulkutoimista ja elämäntyylin muutoksista vuosina 2020 ja 2021. Tällaisia yrityksiä olivat esimerkiksi Zoom, joka oli ladatuin sovellus kyseisellä ajanjaksolla, ja Hopin, josta tuli Euroopan kaikkien aikojen nopeimmin kasvava startup-yritys.

Voi olla vaikeaa kasvattaa tai ylläpitää yrityksesi lokalisointibudjettia tai täydentää tiimiäsi tarvittavalla osaamisella. Tästä huolimatta voit saavuttaa parempia tuloksia ja kasvattaa ROI:ta.

Se voi olla haastavampaa, mutta oikein toimimalla – mahdollisesti yhteistyössä lokalisointipalvelukumppanin kanssa – voit virittää yrityksesi iskuun tulevaisuutta varten ja päihittää kilpailijasi.


date icon2. heinäkuuta 2023     tag iconKonsultointi

Älä anna talouden epävarmuuden jarruttaa kasvuasi – ota yhteyttä tiimiimme ja luo kestävä lokalisointistrategia.

aiheeseen liittyvät artikkelit