Kenmerken van technische vertaling

Op het gebied van vertaling maken we vaak een onderscheid tussen technische en literaire vertaling, en dit vooral op een willekeurige maar niet volledig onjuiste manier. Maar wat houdt "technische vertaling" eigenlijk in? De term "technisch" heeft bij vertalingen doorgaans betrekking op alle domeinen waar een bepaalde terminologie, stijl en misschien wel een sectorspecifieke vaktaal gebruikt worden. In tegenstelling tot een literaire vertaling is er niet veel creativiteit vereist, maar is nauwkeurigheid essentieel.

Wat zijn de kenmerken van technische vertaling?

Allereerst moeten we er even op wijzen dat technische vertalingen verder onderverdeeld kunnen worden in subcategorieën, bijv. juridische vertaling, medische vertaling, financiële en bankgerelateerde vertaling, vertaling van patenten, vertalingen voor de luchtvaartsector, enz.

Al deze domeinen worden als "technisch" beschouwd omdat de vertaler moet beschikken over een bepaalde kennis ter zake.

Stel je voor dat je een juridische tekst vertaalt zonder dat je weet wat een contract is, wat clausules zijn en wat er op het spel staat! Hetzelfde geldt voor de medische sector die een grondige kennis van biologie vereist, in het bijzonder het menselijk lichaam en de werking ervan.

Terminologie is cruciaal bij technische vertalingen

De woordenschat is doorgaans specifiek voor de sector en moet dan ook de spijker op de kop slaan. "Bijna juist" is niet goed genoeg, want dat kan leiden tot fouten in de betekenis en dubbelzinnige interpretaties, en dat is onaanvaardbaar in domeinen zoals de medische sector of in een juridische context. Een fout kan ernstige gevolgen hebben. Het is niet moeilijk om je de vreselijke gevolgen in te beelden van een slecht vertaalde gebruiksaanwijzing van een medisch beeldvormingstoestel of van een contract tussen twee grote bedrijven.

Bij juridische vertalingen moet er ook nog rekening gehouden worden met de waaier aan verschillen tussen Franse, Engelse, Duitse en Spaanse wetgeving. Dit vergt een grondige kennis van deze verschillen en de bekwaamheid om bepaalde elementen aan te passen, zodat de documenten beantwoorden aan het rechtsstelsel van het doelland. In de EU moet een vertaler rekening houden met zowel de wetten van het land als van de EU!

Voor vertalingen op deze domeinen is het evenwel niet nodig om tien jaar recht of geneeskunde gestudeerd te hebben. In tegenstelling tot wat jij misschien verwacht, is het niet effectiever om een dokter of advocaat te vragen om een tekst van hun domein te vertalen, want vertaling is een beroep op zich en vergt een grondige talenkennis en andere vaardigheden waarover andere professionals mogelijk niet beschikken.

Dankzij het internet beschikken vertalers nu over heel wat websites, woordenboeken en glossaria die hen in staat stellen om snel de basis onder de knie te krijgen en alles te leren over een domein zodat zij hierin gespecialiseerd worden.

Net zoals in veel beroepen zal uit de praktijk blijken of een technische vertaler al dan niet goed is. Een technische vertaling moet in ieder geval worden uitgevoerd door een professionele vertaler die gespecialiseerd is in het domein in kwestie. Dit is cruciaal voor een succesvolle technische vertaling.

Neem contact met ons op om jouw vertaalbehoeften te bespreken

Aanverwante artikelen