Britisk, amerikansk eller international engelsk: forskellige sprogvarianter

Én fra vores team så engang et skilt på en skotsk pub, hvor der stod "English spoken, American understood" (oversat til dansk: Her tales engelsk, men vi forstår amerikansk). Denne spøgefulde husregel sammenfatter fint emnet for vores artikel: Hvilke forskellige former for engelsk findes der?

date icon6. september 2020     tag iconOversættelse

Hvor mange mennesker taler engelsk?

375 millioner har engelsk som deres modersmål, mens mere end 1,2 milliarder taler det mere eller mindre flydende. Engelsk er med andre ord det mest udbredte sprog i verden og er derfor blevet et såkaldt lingua franca i den internationale forretningsverden.

Eftersom engelsk tales i meget forskellige dele af verden, er sproget blevet påvirket af sociale, politiske og kulturelle aspekter, hvilket resulterer i et sprog med masser af lokale varianter.

På trods af at engelsk er et officielt sprog i mere end 60 lande i hele verden, er der kun seks lande, hvor det faktisk tales som modersmål af størstedelen af ​​befolkningen.

Disse lande, der nogle gange kollektivt omtales som anglosfæren, er også hjemsted for de mest accepterede varianter af det engelske sprog (selvom der også er et betydeligt antal, der taler engelsk som deres modersmål i flere andre lande, for eksempel Sydafrika, Singapore og Nigeria, samt mange lande i Caribien).

Hvilken form for engelsk bør du vælge?

Valget af den rigtige engelske variant til dit indhold er en strategisk beslutning, der kræver omhyggelige overvejelser. Hos Acolad er vi specialister i engelske oversættelser. Når du har besluttet dig for en tilgang, bør du sikre dig, at alle i din virksomhed er informeret og bruger den samme stil. Hvis du oversætter dit indhold til engelsk, vil dette også påvirke dit valg af en engelsk tolk eller oversætter.

Når det drejer sig om skriftlig engelsk, er formerne forskellige med hensyn til stavning, grammatik og ordforråd. Terminologi bliver endnu vigtigere, når det drejer sig om autoriserede (certificerede) engelske oversættelser. Selvom engelsk i sin skriftlige form som standard forstås af alle engelsktalende, vil en person med amerikansk engelsk som modersmål muligvis ikke identificere sig med en tekst skrevet på britisk engelsk og omvendt.

Derfor vil dit valg afhænge af, hvilke slags relationer du forsøger at etablere med læseren. Overvej følgende spørgsmål, før du træffer valget:

  • Hvilke lande sigter du mod?
  • Hvad er målet med dit indhold? Handler det om at informere (f.eks. teknisk dokumentation), eller skal det give genklang hos din målgruppe (f.eks. markedsføringsmateriale, sociale medier osv.)?
  • Hvor er dine hovedkonkurrenter baseret, og hvilke former for engelsk bruger de?

Når du kan besvare de spørgsmål, kan du vælge mellem de to mest kendte varianter.

Britisk eller amerikansk engelsk?

Britisk engelsk

Britisk engelsk er den engelske dialekt, der tales og skrives i Storbritannien. Det er den foretrukne variant i de fleste europæiske lande såvel som i engelsktalende lande i Afrika og Sydasien (dvs. Indien, Pakistan, Bangladesh). Der er dog store regionale forskelle på accenter og dialekter selv i Storbritannien – for eksempel lyder en irer helt anderledes end en person fra Nordengland. Mange af os forbinder britisk engelsk med "Queen's English". Den engelske dronnings accent blev accepteret som en slags rigsengelsk ("received pronunciation"), men bruges kun af 2 % af befolkningen. Du kan læse mere om nogle af de forskellige accenter og dialekter i Storbritannien her.

Amerikansk engelsk

Som navnet antyder, er amerikansk engelsk den variant af engelsk, der tales i USA. Amerikansk engelsk er den foretrukne variant i Latinamerika og Østasien (dvs. Kina, Japan og Filippinerne). Ligesom britisk engelsk varierer amerikansk engelsk meget fra stat til stat, og der er masser af regionale forskelle i ordforråd og accenter. Dette kort viser et par af de interessante regionale forskelle i amerikansk engelsk.

Forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk

Disse to former adskiller sig fra hinanden med hensyn til stavemåder, ordenes betydning og grammatikken. Hvis du vil teste din egen viden om forskellene mellem britisk og amerikansk engelsk slang, så prøv at se dette korte videoklip med Ellen Degeneres og Hugh Laurie.Oxford Dictionaries' hjemmeside har også en side med en omfattende liste over britiske og amerikanske udtryk, der kan være nyttige at kende – især til SEO-projekter.

For at give et komplet overblik over de forskellige former for engelsk bør vi huske at nævne de andre varianter:

Canadisk engelsk

Selvom mundtlig canadisk engelsk lyder som amerikansk engelsk, kombinerer skriftlig canadisk elementer fra amerikansk engelsk (på grund af nærhed) og britisk engelsk (på grund historien) med mange canadismer.

Australsk og newzealandsk engelsk

Selvom det engelsk, der tales i Australien og New Zealand, er meget forskelligt fra andre former for engelsk på grund af accenterne og mange hverdagsudtryk, minder den normale skriftlige form i vid udstrækning om britisk engelsk.

International engelsk

Hvis du ikke kan vælge mellem nogen af ovenstående anerkendte former, kan du måske bruge international engelsk. Selvom der ikke er nogen standarddefinition af, hvad international engelsk egentlig er, så er idéen at udvikle et neutralt sprog frit for kulturelle referencer og med et stavesystem, der blander både amerikanske og britiske former for ikke at støde nogen væk.

Uanset hvilken form for engelsk du vælger, skal du huske på, at markederne bruger forskellige målesystemer. Amerikansk engelsk bruger typisk den britiske standard, mens britisk engelsk i tillæg gør brug af metersystemet. Du bør altid huske at skelne mellem oversættelse af en hjemmeside og et lokaliseringsprojekt til et specifikt marked.

Hos Acolad arbejder vi med et team af eksperter, der kan lokalisere dit indhold til næsten ethvert marked. Vores oversættere er alle blevet grundigt uddannet og oversætter udelukkende til deres modersmål, så de er klar til at håndtere dine anmodninger om enten amerikansk eller britisk engelsk.  


date icon6. september 2020     tag iconOversættelse

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler