Brits, Amerikaans, Internationaal: Verschillende soorten Engels

Een van onze teamleden zag ooit in een Schotse pub een bord hangen met daarop de tekst "English spoken, American understood" (Hier wordt Engels gesproken maar Amerikaans begrijpen we ook). Dit gezegde vat het thema van ons artikel mooi samen: welke verschillende soorten Engels bestaan er?

date icon6 september 2020     tag iconVertaling

Hoeveel mensen spreken Engels?

Met 375 miljoen moedertaalsprekers en meer dan 1,2 miljard sprekers in totaalis Engels de meest gesproken taal ter wereld en is daarom een lingua franca voor internationale bedrijven.

Engels wordt in heel uiteenlopende delen van de wereld gesproken en wordt beïnvloed door maatschappelijke, politieke en culturele aspecten. Het gevolg is een taal met heel veel lokale varianten.

Ondanks het feit dat Engels een officiële taal is in meer dan 60 landen ter wereld, zijn er slechts zes landen waar het daadwerkelijk de moedertaal is van de meerderheid van de bevolking.

Deze landen worden samen de Anglosfeer genoemd en herbergen ook de meeste algemeen aanvaarde varianten van de Engelse taal (hoewel er ook heel wat moedertaalsprekers zijn in verschillende andere landen zoals Zuid-Afrika, Singapore, Nigeria en diverse Caraïbische landen).

Welk soort Engels moet jij kiezen?

Het kiezen van de juiste Engelse variant voor jouw content is een strategische beslissing die nauwgezette overweging vereist. Bij Acolad zijn wij gespecialiseerd in Engelse vertaaldiensten. Als jij een keuze hebt gemaakt, is het belangrijk dat iedereen in jouw bedrijf op dezelfde lijn zit en dezelfde stijl hanteert. Wanneer jij jouw content naar het Engels vertaalt, heeft dit ook een effect op jouw keuze voor een Engelse tolk of vertaler.

Bij schriftelijk Engels vertonen de varianten heel wat verschillen op het gebied van spelling, spraakkunst en woordenschat. Terminologie is zelfs nog belangrijker bij beëdigde Engelse vertalingen. Ook al begrijpen alle Engelssprekende personen de standaard schriftelijke vormen, toch is het zo dat een persoon die Amerikaans-Engels spreekt zich niet aangesproken voelt door een tekst die opgesteld is in Brits-Engels en omgekeerd.

Jouw beslissing moet dan ook worden gebaseerd op het soort connectie die jij probeert te maken met de lezer. Hierbij is het belangrijk om na te denken over de volgende vragen:

  • Tot welke landen richt jij je?
  • Wat is de doelstelling van jouw content? Is dit om informatie te verstrekken (zoals bij technische documentatie) of om jouw doelpubliek aan te spreken (zoals bij marketingmateriaal, sociale media, enz.)?
  • Waar zijn jouw voornaamste concurrenten gevestigd en welke variant van Engels gebruiken zij?

Wanneer jij deze vragen beantwoord hebt, kun jij kiezen tussen de twee best gekende varianten.

Brits- of Amerikaans-Engels?

Engels van het Verenigd Koninkrijk

Het Engels van het VK verwijst naar de streektaal die gesproken en geschreven wordt in het Verenigd Koninkrijk. Het Engels van het VK geniet de voorkeur in de meeste Europese landen en in Engelstalige landen in Afrika en Zuid-Azië (d.w.z. India, Pakistan, Bangladesh). Maar zelfs binnen het Verenigd Koninkrijk is er een groot verschil tussen de regionale accenten en dialecten. Zo klinkt iemand uit Ierland heel anders dan iemand uit het noorden van Engeland. Als we denken aan het Engels van het VK, dan denken we vaak aan "het Engels van de Koningin". Het accent van de Queen stond bekend als "Received Pronunciation", maar wordt eigenlijk slechts gebruikt door 2% van de bevolking! Hier kom je meer te weten over de verschillende accenten en dialecten in het Verenigd Koninkrijk.

Engels van de Verenigde Staten

Zoals je uit de naam kan afleiden, is het Engels van de Verenigde Staten de Engelse variant die men in de Verenigde Staten spreekt. Het Engels van de VS geniet de voorkeur in Latijns-Amerika en Oost-Azië (d.w.z. China, Japan en de Filipijnen). Net zoals bij Brits Engels varieert Amerikaans Engels ook enorm van staat tot staat. Er zijn heel wat regionale verschillen op het gebied van woordenschat en accenten. Deze kaart toont een aantal interessante regionale verschillen in het Amerikaans-Engels!

Verschillen tussen Brits en Amerikaans-Engels

Deze twee vormen verschillen van elkaar op het gebied van spellingregels, woordbetekenissen en spraakkunstregels. Wil jij testen hoe goed jij op de hoogte bent van de verschillen tussen Britse en Amerikaanse slang, bekijk dan deze korte video met Ellen Degeneres en Hugh Laurie!De website van Oxford Dictionaries heeft ook een pagina met een uitgebreide lijst van Britse en Amerikaanse termen die mogelijk handig kunnen zijn, vooral bij SEO-projecten.

Bij een volledig overzicht van de verschillende soorten Engels mogen de volgende varianten natuurlijk ook niet ontbreken:

Canadees-Engels

Hoewel gesproken Canadees-Engels klinkt als Engels van de VS, combineert schriftelijk Canadees elementen van het Engels van de VS (door de nabijheid) en het Engels van het VK (door de geschiedenis) met heel wat specifieke Canadese termen.

Engels van Australië en Nieuw-Zeeland

Hoewel het Engels dat gesproken wordt in Australië en Nieuw-Zeeland, heel anders is dan andere vormen van het Engels door het accent en de talrijke alledaagse uitdrukkingen, lijkt de standaard geschreven vorm grotendeels op het Engels van het VK.

Internationaal Engels

Als jij niet weet welke van de bovenstaande erkende vormen jij moet kiezen, dan kun je misschien gaan voor Internationaal Engels. Hoewel er geen standaarddefinitie bestaat van wat Internationaal Engels inhoudt, komt het idee voort uit de ontwikkeling van een neutrale taal zonder culturele verwijzingen, met spellingregels die een combinatie vormen van de Amerikaanse en Britse vormen waardoor het voor iedereen herkenbaar is.

Het maakt niet uit welk soort Engels jij kiest, maar let er wel op dat niet alle markten hetzelfde meetstelsel gebruiken. Zo gebruiken ze in de VS het imperiale systeem, terwijl het Engels van het VK zowel het imperiale systeem als het metrieke stelsel gebruikt. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij de vertaling van een website of een lokalisatieproject voor een specifieke markt.

Acolad werkt samen met een team van deskundigen die jouw content kunnen lokaliseren voor bijna elke markt. Onze vertalers hebben een uitgebreide opleiding genoten en vertalen uitsluitend naar hun moedertaal. Ze staan dan ook klaar voor al jouw vertaalverzoeken naar het Amerikaans- of Brits-Engels!  


date icon6 september 2020     tag iconVertaling

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen