Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Översättning inom vetenskap och forskning

Språktjänster som uppfyller alla dina vetenskapliga krav

HemBranscher – AcoladÖversättning inom medicin och life science – AcoladÖversättning inom vetenskap och forskning, vetenskapsöversättare – Acolad

Vetenskaplig översättning: en speciell översättningstjänst

Miljontals översatta dokument om året bidrar till framsteg inom internationell vetenskaplig forskning. Dessa dokument måste uppfylla viktiga krav på regelefterlevnad och kräver särskild uppmärksamhet. Utvärdering och rigorös noggrannhet är ledorden vid vetenskaplig översättning. När du väljer Acolad får du tillgång till all vår expertis inom life science och våra professionella översättare som arbetar med över 300 språkpar.

laboratorio scientifico

Våra ISO-certifieringar: en kvalitetsgaranti för våra översättningar

Vi utför strikta kvalitetskontroller för att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 9001, ISO 17100, ISO 13485 samt SAP-certifierade. Det är därför många kunder anförtror oss översättning av deras dokument: kliniska studier, protokoll, brev från hälsomyndigheter, vetenskapliga artiklar, forskningsarbeten osv.

Mer om våra certifieringar 

stretta di mano

Översättare som är experter på sina ämnesområden

För att översätta vetenskapliga dokument behövs dubbla förmågor: djupgående vetenskapliga kompetenser och kunskaper i flera språk. Och inte nog med det. Översättare måste också hålla sig à jour rörande gällande lagstiftning eller ha en särskild kvalificering för upprättade handlingar som behöver valideras av officiella organ. Att välja rätt termer i vetenskapliga sammanhang är en annan utmaning.  Det krävs stor noggrannhet för att översätta akronymer, latinska begrepp och nya uttryck som redan används frekvent inom vetenskapens värld. Därför är vi på Acolad mycket noga när vi väljer våra översättare inom det vetenskapliga området.

professionals

Kvalitet är ledstjärnan i våra översättningar

På Acolad strävar vi efter att tillhandahålla vetenskapliga översättningar av högsta kvalitet. Som hjälp i arbetet använder vi oss av alla tillgängliga tekniska lösningar, som termdatabaser, översättningsminnen och verktyg för kvalitetskontroll. Våra tekniker utvecklar också egen programvara som gör att vi kan garantera översättningar som efterlever kundens ordlistor och stilguider. Vi kan också hjälpa till att säkerställa högsta möjliga kvalitet genom att arbeta i nära samarbete med dina lokala representanter (dotterbolag i andra länder, partner, distributörer osv). På så vis kan alla ändringar godkännas före slutleverans.

Ditt projekt övervakas noggrant

Acolads team vet att tempot har skruvats upp inom den vetenskapliga världen och i synnerhet inom området kliniska studier. En enda dags fördröjning kan få katastrofala konsekvenser. Därför har vi skapat en webbportal för att hantera våra kunders projekt. Där kan du följa med i hur det går med ditt projekt och se status för olika order (slutförd, pågående och kommande). Portalen är alltid tillgänglig: dygnet runt och veckans alla dagar.

Exempel på översatta vetenskapliga dokument 

Vår översättningsbyrå här på Acolad hanterar alla typer av vetenskapliga översättningar. Några exempel på texter: 

 • Skriftligt informerat samtycke, faktablad, preoperativa utvärderingar, utvärderingsformulär om patientrapporterade resultat (i elektroniskt format eller ej), informationsbroschyrer till patienter, frågeformulär och journaler 
 • Rapporter om allvarliga biverkningar, uppdaterade periodiska säkerhetsrapporter och rapporter om säkerhetsövervakning, CIOMS-formulär och fallbeskrivningsformulär (i elektroniskt format eller ej) 
 • Protokoll, resuméer och investerarbroschyrer 
 • Brev från hälsomyndigheter och brev med godkännanden från etik- och tillsynskommittéer 
 • Kontrakt mellan investerare och inrättningar, budgetar, patentansökningar 

 • Användningsinstruktioner, instruktionsböcker, underhållsmanualer 
 • Kvalitetsriktlinjer och -handböcker, grunddokument för anläggningen (Site Master Files), valideringshuvudplaner och standardrutiner för drift 
 • Etiketter, broschyrer, instruktioner 
 • Användargränssnitt, testprocesser och onlinehjälp 
 • Webbinnehåll, reklam, affischer, nyhetsbrev, broschyrer, e-postmeddelanden riktade till kunder 
 • Utbildningshandböcker, lektioner och presentationer, vetenskapliga artiklar, forskningsarbeten, anteckningar 

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.