Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Farmaceutisk översättning

Språktjänster som uppfyller läkemedelsindustrins krav

HemBranscher – AcoladÖversättning inom medicin och life science – Acoladfarmaceutisk översättning, medicinsk översättare – Acolad

Farmaceutiska översättningar: en avsevärd utmaning

Läkemedelsbolag måste hantera enorma utmaningar som handlar om regelefterlevnad, kvalitet, spårbarhet och läkemedelssäkerhet. Läkemedel används för att behandla patienter runt om i världen. Därför är det nödvändigt att översätta alla dessa dokument och samtidigt hantera de här utmaningarna. Acolad har lång erfarenhet av medicinsk översättning som uppfyller samtliga gällande krav, på fler än hundra språk. 

Översättningar som följer ISO-standarderna

Vi utför strikta kvalitetskontroller för att tillhandahålla översättningstjänster av högsta kvalitet. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 9001, ISO 17100, ISO 13485 samt SAP-certifierade. Det är därför många världsledande bolag och laboratorier anförtror oss översättningar av kliniska studier, skriftligt informerat samtycke, broschyrer, vetenskapliga artiklar och andra känsliga dokument.

Läs mer om våra certifieringar.

Välj expertöversättare

Vi har ett vittomfattande nätverk av översättare som är specialiserade inom det medicinska området och som väljs ut enligt strikta kriterier. Varje översättare översätter uteslutande till sitt modersmål och inom ett område som de är experter inom: antingen för att de studerat medicin eller för att de har dokumenterad erfarenhet av att översätta medicinska eller farmakologiska texter eller dokumentation i samband med kliniska prövningar. Vi utvärderar regelbundet våra språkexperter för att säkerställa att dina översättningar är korrekta och att översättarna har alla tekniska resurser de behöver för att producera en säker och konfidentiell översättning av alla dokument och data.

 

professionals

Översättningar av farmaceutiska dokument: kombinerar expertis med noggrannhet

Våra översättare behöver ofta utföra två typer av översättningar: en där de använder ett vetenskapligt språk och en där de använder ett språk anpassat för allmänheten. De vet hur man kommunicerar med målgruppen på ett lämpligt sätt och är mycket noggranna när de överför en text till lekmannatermer samtidigt som de följer all lagstiftning. De har djupgående kunskaper om all den tekniska terminologin för att tala till experter på deras nivå.

Kombinerar lyhördhet och kvalitet

Vi vet att du ibland behöver ha dokument översatta snabbt. Därför försöker vi återkomma med en offert inom en timme efter att vi tagit emot din förfrågan. Tack vare vårt stora nätverk av professionella farmaceutiska översättare kan vi hantera dina förfrågningar utan dröjsmål och översätta dina dokument snabbt och säkert. Våra projektledare finns vid din sida för att uppfatta exakt vad du behöver, knyta till sig översättare och säkerställa att dina tidsramar hålls. Oavsett vilken typ av förfrågan du har, säkerställer vi att du får en översättning av hög kvalitet när du behöver det.

Exempel på dokument som vi översätter inom det farmakologiska området

 • Skriftligt informerat samtycke, faktablad, preoperativa utvärderingar, utvärderingsformulär, informationsbroschyrer, journaler
 • Rapporter om allvarliga biverkningar, säkerhetsrapporter och rapporter om säkerhetsövervakning, CIOMS-formulär och fallbeskrivningsformulär
 • Protokoll, resuméer och investerarbroschyrer
 • Brev från hälsomyndigheter och brev med godkännanden från etik- och tillsynskommittéer
 • Kontrakt mellan investerare och inrättningar, budgetar, patentansökningar

 • Användningsinstruktioner, underhållsmanualer
 • Kvalitetsriktlinjer och -handböcker, grunddokumenten för anläggningen (Site Master Files), valideringshuvudplaner, standardrutiner för drift
 • Etiketter, broschyrer, instruktioner
 • Användargränssnitt, testprocesser, onlinehjälp
 • Webbinnehåll, reklam, affischer, nyhetsbrev, broschyrer
 • Utbildningshandböcker, lektioner och presentationer, vetenskapliga artiklar, forskningsarbeten, anteckningar

Har du ett projekt inom farmaceutiska översättningar?

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.