Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Medicinsk översättning - professionella översättningar inom medicin och life science

Specialämnen som våra experter översätter inom

HemBranscher – AcoladÖversättning inom medicin och life science – Acolad

Referenser från branschen

25 års samarbete med två ledande forskningsorganisationer och fem ledande globala läkemedelskoncerner

Experter du kan lita på

Våra projektledare och språkexperter har dokumenterad kompetens inom medicinsk översättning, vilket garanterar att dina dokument blir korrekt översatta

Certifierad kvalitet

Vi efterlever EMA:s, FDA:s och andra standarder och är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 17100 och ISO 13485

Säkerställ kvaliteten på ditt vetenskapliga innehåll

Att utveckla vetenskapliga lösningar i andra länder är en viktig möjlighet att utöka företagets verksamhet. Organisationer som kontrakteras för forskning (CRO:er) påskyndar forskning och kliniska prövningar för sponsorer (läkemedelslaboratorier och företag) genom att genomföra studier på målmarknader i hela världen. Alla läkemedel som ska användas av djur eller människor måste kontrolleras av lokala organ, som den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) eller det amerikanska livsmedelsverket (FDA). Det krävs en rad dokument som är specifika för ett visst land eller en viss kontinent för att kontrollera och övervaka dessa läkemedel.  Det är viktigt att man anlitar experter från det vetenskapliga området för den här typen av översättningar, på grund av den mycket speciella terminologin och den omfattande lagstiftningen som måste beaktas.

Guaranteeing the quality of your scientific content

Språkexperter med dubbel kompetens

För att säkerställa att dina viktiga vetenskapliga rön återspeglas till fullo i måltexten så har våra översättare kompetens både inom språk och life science/medicin. Våra specialiserade team översätter alltid till sitt modersmål och fokuserar på sina respektive ämnesområden. De kan till exempel vara läkare eller forskare och har alla valts ut efter en serie grundliga tester. För att garantera att alla våra översättningar är korrekta så korrekturläses de av en annan korrekturläsare, vilket borgar för en gedigen kvalitet. 

Linguists with two skill sets

Tillverkare av medicinsk och kirurgisk utrustning

I medicinsk utrustning medföljer alltid instruktioner, etiketter, förpackningar och annan viktig dokumentation som kan vara avsedd för personal eller patienter. Översättningar av hög kvalitet bidrar till att säkerställa att utrustningen används korrekt – och därmed säkert. När du lokaliserar dokument för din målgrupp visar du också att du är intresserad av att satsa på den lokala marknaden ifråga. På Acolad tar vi hänsyn till alla lagstadgade krav och normer som gäller i länderna där dina produkter ska säljas. 

Manufacturers of medical and surgical devices

Läkemedelslaboratorier och företag inom life science

Inom det här området är regelefterlevnad och krav avseende kvalitet, integritet, spårbarhet och patientsäkerhet nyckelfaktorer som måste beaktas när man som företag överväger att utöka verksamheten till internationella marknader. I denna era av globalisering kräver marknadsföringen av nya mediciner eller förbättringar av en formula att alla faser slutförs och att all dokumentation som efterfrågas under studiens gång ska produceras. Vi kan tillgodose alla dina språkbehov under alla skeden i de kliniska studierna, från forskning till marknadsföring i samband med lansering. 

Pharmaceutical laboratories and groups

Översättning av tekniska och medicinska bedömningar   

 • Medicinska tillämpningar  
 • Kliniska studier  
 • Läkemedelsbeskrivningar   
 • Patentansökningar  
 • Tolkning för medicinska konferenser  
 • Presentationsvideor för olika institutioner
 • Lagtexter
 • Protokoll, prövarhandböcker, blanketter för skriftligt informerat samtycke, sammanfattningar
 • Pressmeddelanden och dokumentation
 • Webbplatser, e-handel, intranät, extranät, mobilapplikationer 
 • Broschyrer och manualer till medicinsk utrustning 
 • …och mycket annat.
 • Behöver du en offert på en översättning?
  Vi hör av oss till dig snabbt!

  Låt oss diskutera ditt projekt

  Vi svarar snabbt.