Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Juridisk översättning – översättning av avtal och officiella dokument

Högkvalitativa juridiska översättningar i rätt tid

HemBranscher – AcoladÖversättning inom juridik – Acolad

Tillgänglighet och korta svarstider

Vårt team kommer att göra allt vi kan för att finnas till hands under projektets gång, dygnet runt om så krävs. Vi strävar efter kortast möjliga svarstider och har kapacitet att leverera projekt på kort tid om det behövs.

Personlig service

Du kommer att ha en dedikerad projektledare för alla dina översättningsprojekt för att allt ska gå så smidigt som möjligt.

Fullständig konfidentialitet

Datasäkerhet och konfidentialitet är en grundförutsättning inom den juridiska sektorn. För de flesta konfidentiella projekt erbjuder vi alternativet att sitta i kundens lokaler, liksom sekretessavtal.

Juridisk översättning – översättning av avtal och officiella dokument

Juridiska översättningsprojekt kan vara komplexa och kräver specialistkompetens. På Acolad samarbetar vi uteslutande med specialiserade juridiska översättare för att säkerställa att du som kund får korrekta översättningar som förmedlar exakt det budskap som du har avsett. För juridisk översättning krävs mycket goda språkkunskaper utöver specifik kunskap om det juridiska området: kompetens inom juridiska koncept och sektorer som kontrakt, avtal, domar och inlagor. Vårt team av specialiserade juridiska översättare har genomgått noggrann testning och har den kunskap som behövs för att återskapa källdokument på ett nytt språk, samtidigt som de respekterar den terminologi som ditt företag använder. 

glasses-on-desk

Hög servicenivå

Juridiska översättningsprojekt har ofta korta leveranstider och kan ändras snabbt, så vi erbjuder därför ett extra tillgängligt team för dessa projekt. Tack vare vårt team av specialiserade juridiska översättare kan vi uppfylla dina brådskande översättningsbehov utan att tumma på den höga kvaliteten. Vi genomdriver effektivt även de mest komplexa och brådskande projekten och våra duktiga projektledare finns till hands för dig under hela projektets gång. Vi har erfarenhet av att samarbeta med advokatbyråer, företags interna juridiska avdelningar, försäkringsbolag och många andra typer av företag för att leverera juridiska översättningar av högsta kvalitet, även när tidsramarna är snäva.

Responsive attitude

Auktoriserade översättningar från Acolad

På Acolad har vi byggt upp ett nätverk av auktoriserade översättare och tack vare vår långa erfarenhet av att tillhandahålla juridiska översättningar kan vi översätta officiella dokument så att de godkänns av relevanta instanser och organisationer. Om du vill vara säker på att dina juridiska dokument ska genomgå rätt certifieringsprocess är du välkomna att kontakta oss för rådgivning. 

two-people-at-desk

Acolad åtar sig alla typer av juridiska översättningar: 

  • Rättsakter 
  • Avtal och kontrakt 
  • Patent 
  • Stämningsansökningar 
  • Domstolsbeslut 
  • Bolagsordningar 
  • Auktoriserade översättningar 
  • Auktorisering, legalisering och apostill för alla juridiska dokument 

Behöver du en offert på ett översättningsprojekt?
Vi svarar snabbt!

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.